המפגש בזום בקורס המתוקשב 01-810-35-חיי יום יום בתקופת המקרא, ד"ר דוד אלגביש, יתקיים ביום רביעי, ו' בתמוז תשפ"א, 16/6/2021, בין השעות: 10:00-09:00