המפגש בזום בקורס המתוקשב 01-804-35/36-עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות, ד"ר יוסף פריאל, יתקיים ביום רביעי, ו' בתמוז תשפ"א, 16/6/2021, בשעה 19:00