המפגש בזום בקורס המתוקשב 01-098-37-שלום ומלחמה במקרא, ד"ר דוד אלגביש, יתקיים ביום חמישי, ז' בתמוז תשפ"א, 17/6/2021, בין השעות: 10:00-09:00