המפגש בזום בקורס המתוקשב 01-813-35-התנ"ך והמחשבה הליברלית-דמוקרטית, ד"ר רענן אייכלר, יתקיים ביום חמישי, ז' בתמוז תשפ"א, 17/6/2021, בין השעות: 17:30-16:00