המפגש בזום בקורס המתוקשב 02-899-35/36/37- מושגי יסוד ביהדות-מתכונת חדשה, ד"ר אהרן ארנד, יתקיים ביום חמישי, ז' בתמוז תשפ"א, 17/6/2021, בשעה 19:00