המפגש בזום בקורס המתוקשב 03-095-36-טעמי המצוות במחשבה היהודית, ד"ר אלי גורפינקל, יתקיים ביום שישי, ח' בתמוז תשפ"א, 18/6/2021, בין השעות:10:30-09:00