ב-22.6.21 לא יתקיימו הקורסים של ד"ר יעל וילפנד

סטודנטים יקרים,

ב22.6.21 לא יתקיימו הקורסים של ד"ר יעל וילפנד

קורס 04-032-01 'סדנה: זהות, קנאות והדרה בתקופת הבית השני'

קורס 04-034-01 'גרים וגיור: מי הוא יהודי בעת העתיקה?'