המפגש בזום בקורס הקיץ המתוקשב- 01-808-95-אנושות במשבר בראשית א'-י"א, ד"ר שרה שורץ, יתקיים ביום שישי, כ"א באב תשפ"א, 30/7/2021, בשעה 10:00