המפגש בזום בקורס הקיץ המתוקשב- 01-999-95-היחס לבע"ח במקרא-היבטים מוסריים וספרותיים, ד"ר עמיחי נחשון, יתקיים ביום ראשון, י"ג בתשרי תשפ"ב, 19/9/2021, בשעה 20:30