קורסים מתוקשבים תשפ"ב

קורסים מתוקשבים תשפ"ב

 

קוד מלא

שם

מרצים

אפיונים

תקופה

ש"ש

דף הנחיות

01086-35

The Book of  Joshua

ד"ר שמעון צבי

הקורס ניתן באנגלית
מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01098-35

שלום ומלחמה במקרא

ד"ר שמעון צבי

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01098-37

שלום ומלחמה במקרא

ד"ר אלגביש דוד

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01194-35

The Bible in Light of the Ancient Near East

ד"ר סמט נילי

הקורס ניתן באנגלית
מודל - מתוקשב מלא

סמסטר א'

1

המרצה מעלה דף הנחיות

01194-36

The Bible in Light of the Ancient Near East

ד"ר סמט נילי

הקורס ניתן באנגלית
מודל - מתוקשב מלא

סמסטר ב'

1

המרצה מעלה דף הנחיות

01801-35

אברהם -אבי המאמינים

ד"ר כהן יחזקאל

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01804-35

עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות

ד"ר פריאל יוסף

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01804-36

עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות

ד"ר פריאל יוסף

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01805-35

להכיר את ספר הספרים: התנ"ך במבט פנורמי

ד"ר שמעון צבי

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01806-35

דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים

ד"ר שמעון צבי

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01806-36

דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים

ד"ר שמעון צבי

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01807-35

נתיב האבות: סיפורי האבות בספר בראשית

ד"ר שורץ שרה

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01808-35

אנושות במשבר: בראשית א-יא

ד"ר שורץ שרה

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01808-36 אנושות במשבר:בראשית א-יא ד"ר שורץ שרה מודל - מתוקשב מלא סמסטר ב' 2 (4 ש"ס) דף הנחיות

01810-35

חיי יום יום בתקופת המקרא

ד"ר אלגביש דוד

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01811-35

המקרא על רקע המזרח הקדום

ד"ר סמט נילי

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר א'

1

המרצה מעלה דף הנחיות

01812-35

עיונים בספר דברים: אמונות ומצוות שעיצבו את היהדות

פרופ' עופר יוסף

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר א'

1

דף הנחיות

01813-35

התנ"ך והמחשבה הליברלית-דמוקרטית

ד"ר אייכלר רענן

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01814-35

על החיים ועל המוות: עיונים בספרות החכמה

ד"ר כהן נאוה

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

01816-35

סיפורי אברהם: ראשית האומה וראשית האמונה

פרופ' גרוסמן יונתן

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02035-35

מצוות בין אדם לחברו- תלמוד, הלכה ומנהג***

ד"ר גלינסקי יהודא

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר א'

1

דף הנחיות

02035-36

מצוות בין אדם לחברו- תלמוד, הלכה ומנהג***

ד"ר גלינסקי יהודא

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר ב'

1

דף הנחיות

02062-35

מעשי חכמים מתקופת חז"ל

ד"ר שושטרי רבין

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02063-35

המשפחה ביהדות

ד"ר הרמן דב

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02064-35

Charity in the Jewish Communities of the Middle-Ages

ד"ר גלינסקי יהודא

הקורס ניתן באנגלית
מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02080-35

סוגיות בהלכה ורפואה

ד"ר בורגנסקי חיים

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

020800-35

הסיפור של ראשית עם ישראל- בין מקרא לחז"ל

ד"ר עצמון ארנון

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר א'

1

דף הנחיות

020800-36

הסיפור של ראשית עם ישראל- בין מקרא לחז"ל

ד"ר עצמון ארנון

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר ב'

1

דף הנחיות

02096-37

דיני משפחה לאור המקורות-מתוקשב

ד"ר הרמן דב

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר ב'

1

דף הנחיות

02098-37

חגי ישראל לאור המקורות-מתוקשב

ד"ר הרמן דב

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר ב'

1

דף הנחיות

02099-35

חגי ישראל - תלמוד, הלכה ומנהג

ד"ר הרמן דב

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02473-35

מועדי ישראל - תלמוד, הלכה ומנהג

פרופ' יהלום שלם

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר א'

2

4 ש"ס

דף הנחיות

02844-35

נישואין, גירושין ומה שביניהם

ד"ר סג"ל אילת

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02844-36

נישואין, גירושין ומה שביניהם

ד"ר סג"ל אילת

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02891-35

ספרות חז"ל: כתבים, אישים ופולמוסים

ד"ר כהן עמיחי

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02894-35

מועדי ישראל: מהיסטוריה לזיכרון מעצב זהות - במחשבה ובהלכה

ד"ר כהן עמיחי

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02895-35

המשפחה היהודית: אחריות, נאמנות ומסירות

ד"ר כהן עמיחי

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02895-36

המשפחה היהודית: אחריות, נאמנות ומסירות

ד"ר כהן עמיחי

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02899-35

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

ד"ר ארנד אהרן

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02899-36

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

ד"ר ארנד אהרן

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02899-37

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

ד"ר ארנד אהרן

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02998-35

מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה

ד"ר פיינטוך יונתן

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

02998-37

מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה

ד"ר פיינטוך יונתן

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר א'

1

דף הנחיות

02998-38

מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה

ד"ר פיינטוך יונתן

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר ב'

1

דף הנחיות

02998-39 מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה ד"ר פיינטוך יונתן מודל - מתוקשב מלא סמסטר ב' 2 (4 ש"ס) דף הנחיות

03095-35

טעמי המצוות במחשבה היהודית

ד"ר גורפינקל אלי

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

03099-36

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר ארליך דרור

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

03099-37

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר ארליך דרור

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

03107-35

Jewish Philosophy for a Postmodern Age

ד"ר פלדמן קיי מרים

הקורס ניתן באנגלית
מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

04014-35

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר יפה דן

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

04014-36

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר יפה דן

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

04042-35

רומא ויהודי ארץ-ישראל: מפגש טראומטי והתנגדות או נקודת מפנה וצמיחה?

ד"ר וילפנד יעל

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

04095-35

חכמי המזרח התיכון-גשר בין ישן לחדש

ד"ר כהן יחזקאל

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

04099-35

מגילות מדבר יהודה

פרופ' רגב איל

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

04306-35

שנאת ישראל ואנטישמיות

פרופ' באומל-שוורץ אסתר יהודית

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר א'

1

דף הנחיות

04308-35

שואת היהודים

פרופ' באומל-שוורץ אסתר יהודית

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר ב'

1

דף הנחיות

04436-35

נתיבים אל המודרנה: העולם היהודי בין ימי הביניים לעת החדשה

פרופ' מלכיאל דוד

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר א'

2

דף הנחיות

04527-35

היהדות בראי הנצרות (ישו, פאלוס והיהודים)

ד"ר יפה דן

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

04527-36

היהדות בראי הנצרות (ישו, פאלוס והיהודים)

ד"ר יפה דן

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות

04802-35

ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון

ד"ר ברוך איל

מודל - מתוקשב מלא

שנתי

2

דף הנחיות