סדנאות תשפ"ב

סדנאות תשפ"ב

קוד מלא

שם

מרצים

אפיונים

תקופה

ש"ש

תנ"ך (01)

010024-01

סדנה: חמישה חגים – חמש מגילות מספקנותו של קהלת לאמונתה של רות

ד"ר בורובסקי רחל

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

010044-01

סדנה: סוגיות מוסריות בפרשת השבוע

ד"ר פריאל יוסף

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

010070-01

סדנה ביחסי אחים בסיפור המקראי

ד"ר זימרן יסכה

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

010124-01

סדנה: כלכלה, חברה ומוסר   בתורת נביאי ישראל

ד"ר בורובסקי רחל

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

01020-01

סדנה: "שיר עתיק" דעות והליכי נפש במזמורי התהילים.

ד"ר כהן נאוה

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

01028-01

סדנה:אבות ואמהות-סיפורי הראשית

ד"ר סיידלר איילת

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

01028-02

סדנה:אבות ואמהות-סיפורי הראשית

ד"ר סיידלר איילת

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

01050-01

סדנה: גיבורות בעל כורחן: רות ואסתר

ד"ר שורץ שרה

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

01050-02

סדנה: גיבורות בעל כורחן: רות ואסתר

ד"ר שורץ שרה

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

01128-01

סדנה: מנהיגות במבחן

ד"ר שורץ שרה

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

01128-02

סדנה: מנהיגות במבחן

ד"ר שורץ שרה

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

01120-01 סדנה: אסתר-מגילת הגלות ד"ר שורץ שרה מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי
סמסטר ב' 1

01130-01

סדנה מוסיקלית: פזמונאי ישראל והתנ"ך: מנעמי שמר עד דני סנדרסון

ד"ר פריאל יוסף

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

01136-01

סדנה: בראשית: תחילת האנושות ואבי האומה

ד"ר שמעון צבי

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

01160-01

סדנה: המשפחות של התנ"ך

גב' ברנדס יוכי

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

010045-01

סדנה: גלות שיבה ותקווה בימי 'שיבת ציון' – על הגירה, עליה וגיבוש זהות בארץ ישנה-חדשה.

 

ד"ר הלל מאלי

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

תלמוד (02)

020040-74

סדנה: אמונות ודעות ביהדות הקדומה

ד"ר כהן ברק

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

020364-11

סדנה: הלכה וחברה-כשההלכה פוגשת את האחר

ד"ר בורגנסקי חיים

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

020375-01

סדנה: גיבורי על ואמיצים בסיפורי התלמוד

ד"ר שפיגל בעז

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

020376-02

סדנה: מלאכים ושדים בסיפורי התלמוד

ד"ר שפיגל בעז

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

02042-01

סדנה במעשי חכמים מתקופת חז"ל

ד"ר שושטרי רבין

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

02042-02

סדנה במעשי חכמים מתקופת חז"ל

ד"ר שושטרי רבין

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

02044-01

סדנה: נישואין, גירושין ומה שביניהם

ד"ר סג"ל אילת

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

02054-01

סדנה: חכמי התורה שבעל פה, עולמם וכתביהם

ד"ר כהן עמיחי

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

02362-11

סדנה: הלכה ומגדר-הלכה בשנות האלפיים

ד"ר בורגנסקי חיים

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

מחשבת ישראל (03)

030036-01

סדנה: הפילוסופיה היהודית בעקבות השואה

פרופ' בן-פזי חנוך

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

030102-01

סדנה: מיניות ומגדר במיסטיקה יהודית בעת החדשה

ד"ר זקס שמואלי ליאור

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

030104-01

סדנה: גוף ונפש במחשבה יהודית מודרנית

ד"ר זקס שמואלי ליאור

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

030283-01

סדנה: מבוא לסובלנות ופלורליזם במקורות ישראל-יהדות אתיופיה כמקרה בוחן

ד"ר שלום שרון

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

030503-01

סדנה: מסע אל עולמו של ר' נחמן מברסלב

ד"ר שרלו סמדר

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

030503-02

סדנה: מסע אל עולמו של ר' נחמן מברסלב

ד"ר שרלו סמדר

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

03056-01

סדנה: רפואה, חיים ומוות: דילמות אתיות, חוקתיות והלכתיות.

ד"ר גורפינקל אלי

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

03058-01

סדנה בחוויה חסידית - בין סיפור לניגון

ד"ר קיציס זאב

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

03058-02

סדנה בחוויה חסידית - בין סיפור לניגון

ד"ר קיציס זאב

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

03060-01

סדנה היהדות של עגנון: בין משיכה לביקורת

ד"ר שילה אלחנן

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

03060-02

סדנה: היהדות של עגנון: בין משיכה לביקורת

ד"ר שילה אלחנן

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

03088-01

סדנה: עיונים פילוסופיים במסכת אבות

ד"ר ארליך דרור

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

03088-02

סדנה: עיונים פילוסופיים במסכת אבות

ד"ר ארליך דרור

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

03108-02

סדנה: הערכים של חז"ל: בין אגדה להלכה

ד"ר עופר שטרק עירית

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

03135-01

סדנה בסיפורי חסידים

ד"ר קיציס זאב

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

03135-02

סדנה בסיפורי חסידים

ד"ר קיציס זאב

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

03144-01

סדנה: מסורת ומשבר בהגות הציונית היהודית ובספרות העברית.

ד"ר שילה אלחנן

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

03146-01

סדנה: אהבה  וזוגיות בהגות היהודית בעדות ישראל

ד"ר שלום שרון

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

03147-01

סדנה: מורשת במחלוקת: המחלוקות הגדולות בהגות היהודית.

ד"ר גורפינקל אלי

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

03148-01

סדנה: ספורי ר' נחמן מברסלב

ד"ר שוחט רפאל

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

03148-02

סדנה: ספורי ר' נחמן מברסלב

ד"ר שוחט רפאל

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

03152-01

סדנה:פילוסופיה יהודית דיאלוגית: שאלות של זהות ופרשנות

ד"ר פלדמן קיי מרים

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2

03155-01

סדנה: דת ומוסר בישראל – ביואתיקה במדינה יהודית דמוקרטית

ד"ר עופר שטרק עירית

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר א'

1

03158-01

סדנה: על אותו דף גמרא: קריאות תלמודיות בעקבות מאיר אריאל

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

03159-01

סדנה: רוק ישראלי בשיחה עם התלמוד

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

1

תולדות ישראל (04)

04036-01

סדנה: קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר יפה דן

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

שנתי

2