מתכונת בחינות סמסטר א' תשפ"ב ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

מתכונת בחינות סמסטר א' תשפ"ב-ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

א. קורסים בהם יש בחינה במערכת תומקס מהבית בתוספת מצלמה שניה בזום דרך הטלפון הנייד.

מס' קורס

 

שם מרצה

נושא

סמסטר

מטלה ומשקל המטלה

020373-01

ד"ר בעז שפיגל

סיפורי בראשית ואחרית בעיני החכמים

א'

בחינה 100%

020375-01

ד"ר בעז שפיגל

סדנה: גיבורי על ואמיצים בסיפורי התלמוד

א'

בחינה 100%

020471-71

ד"ר בעז שפיגל

מראש השנה ועד פורים

א'

בחינה 100%

020471-72

ד"ר בעז שפיגל

מראש השנה ועד פורים

א'

בחינה 100%

021374-01

ד"ר בעז שפיגל

מלאכים וגיבורי על בסיפורי התלמוד

א'

בחינה 100%

 

ב. הערכה חלופית שאיננה בחינה - מטלת הסיום הינה עבודה במקום בחינה

מס' קורס

שם מרצה

נושא

סמסטר

מטלה ומשקל המטלה

03-150-01

פרופ' יהודה הלפר

קורס באנגלית- הויכוח והיהודים

Jews and Debates

א'

100% עבודה

03-151-01

פרופ' יהודה הלפר

קורס באנגלית – על האושר וההצלחה Happiness

ב'

100% עבודה

02-052-01/02

פרופ' ג'פרי וולף

יהדות ודתות אחרות

שנתי

100% עבודה

02-0040-74

ד"ר ברק כהן

אמונות ודעות ביהדות הקדומה

שנתי

100%עבודה

02-499-70

ד"ר ברק כהן

עולמם של חכמים

שנתי

100% עבודה

01-050-01/02

ד"ר שרה שורץ

סדנה/ גיבורות בעל כורחן

א'

70% עבודה 30% השתתפות

01-160-01

גב' יוכי ברנדס

סדנה – המשפחה של התנ"ך

שנתי

40% עבודת סוף שנה

15% תרגיל סמ' א'

25% תרגיל סמ' ב'

20% השתתפות

ג. ביתר הקורסים של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות בסמסטר א' הבחינות יתקיימו במערכת תומקס מהבית.