קורסים פנויים לרישום בסמסטר ב' תשפ"ב

קורסים פנויים לרישום בסמסטר ב' תשפ"ב

הרישום עצמאית באמצעות היעוץ הווירטואלי בתקופת הרישום ועל בסיס מקום פנוי בקורסים

קוד מלא

שם

מרצים

אפיונים

תקופה

ימים ושעות

ש"ש

01076-01

ספר שמואל מזווית עכשווית

ד"ר הימלפרב לאה

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

ג'10:00-14:00

2

01122-01

המלוכה המקראית : עיון במחשבה הפוליטית 

ד"ר יושי (יאשיהו) פרג'ון

מודל - אתר מלווה קורס פרונטלי

סמסטר ב'

ד'14:00-16:00

1

01154-01

מיעקב לישראל: עיון בסיפורו של אבי האומה

מר קופילוביץ אריאל

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

ד'14:00-16:00

1

01194-36

The Bible in Light of the Ancient Near East

ד"ר סמט נילי

הקורס ניתן באנגלית
מודל - מתוקשב מלא

סמסטר ב'

מתוקשב

1

020472-71

מנהגי השבת ושולחנה

לבוגרי/רות בתי"ס כלליים

ד"ר שפיגל בעז

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

ג'10:00-12:00

1

020472-72

מנהגי השבת ושולחנה

לבוגרי/רות בתי"ס כלליים

ד"ר שפיגל בעז

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

ג'12:00-14:00

1

020474-71

מליל הסדר לליל שבועות

לבוגרי/רות בתי"ס כלליים

ד"ר שפיגל בעז

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

ד'16:00-18:00

1

020474-72

מליל הסדר לליל שבועות

לבוגרי/רות בתי"ס כלליים

ד"ר שפיגל בעז

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

ד'18:00-20:00

1

02057-01

הגאונים: העולם היהודי שלאחר התלמוד

לכלל הסטודנטים/יות

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

א'10:00-12:00

1

02058-01

אוצרות הגניזה הקהירית

לכלל הסטודנטים/יות

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

א'12:00-14:00

1

02096-37

דיני משפחה לאור המקורות-מתוקשב

ד"ר הרמן דב

מודל - מתוקשב מלא

סמסטר ב'

מתוקשב

1

02500-01

עולמם של חכמים לאור התלמוד והמדרש

לכלל הסטודנטים/יות

ד"ר יונתן פיינטוך

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

 ד'14:00-16:00

1

03131-02

רוחניות, קבלה והתחדשות יהודית בישראל ובארה"ב

ד"ר שילה אלחנן

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

ב'16:00-18:00

1

03158-01

סדנה: על אותו דף גמרא: קריאות תלמודיות בעקבות מאיר אריאל

ד"ר שויקה אהרון רון ירון

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

א'14:00-16:00

1

03290-01

“Etre Juif “ 

(להיות יהודי): הגות ותרבות יהודית  צרפתית מ-1945 ועד ימינו

ד"ר פרנק-ויגודה צביה

זום
מודל - אתר מלווה קורס

סמסטר ב'

ג'16:00-18:00

1

03504-02

ספורי ר' נחמן מברסלב: סיפורת והגות

ד"ר שילה אלחנן

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

ב'12:00-14:00

1

03509-02

מבוא למיסטיקה יהודית (חלק א')

ד"ר שוחט רפאל

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

ב'14:00-16:00

1

03510-01

מבוא למיסטיקה יהודית (חלק ב')

ד"ר שוחט רפאל

זום
מודל - אתר מלווה קורס

סמסטר ב'

ו'10:00-12:00

1

04464-01

מרצח דה האן עד רצח רבין-שסעים בישראל

ד"ר פיקאר אבי

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

סמסטר ב'

ג'18:00-20:00

1