קורסים חדשים ומרתקים לרישום בסמסטר ב'

סטודנטים יקרים,

לקראת הרישום לסמסטר ב' ללימודי יסוד ביהדות נפתחו קורסים חדשים בנושאים מגוונים ומומלצים מאוד.

אתם מוזמנים להיכנס למערכת האינ-בר ולהירשם באמצעות הייעוץ הווירטואלי 23.2.22 -16.3.22

להלן רשימת הקורסים:

מס קורס שם הקורס שם המרצה איפיון היקף שעות
01122-01

המלוכה המקראית :

עיון במחשבה הפוליטית במקרא

ד"ר פרג'ון יאשיהו

מודל -

אתר מלווה קורס

1 ש"ש ד'14:00-16:00
02057-01 הגאונים: העולם היהודי שלאחר התלמוד ד"ר שויקה אהרון רון ירון

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי –

לכלל הסטודנטים

1 ש"ש א'10:00-12:00
02058-01 אוצרות הגניזה הקהירית ד"ר שויקה אהרון רון ירון

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי –

לכלל הסטודנטים

1 ש"ש א'12:00-14:00
03158-01

סדנה: על אותו דף גמרא:

קריאות תלמודיות בעקבות מאיר אריאל

ד"ר שויקה אהרון מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי 
1 ש"ש א'14:00-16:00
03159-01 סדנה: רוק ישראלי בשיחה עם התלמוד ד"ר שויקה אהרון מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי 
 

א'16:00-18:00

 

תאריך עדכון אחרון : 20/03/2022