קורסים משותפים לבית הספר ללימודי יסוד ביהדות ולמחלקות הפקולטה למדעי היהדות

בתשפ"ג ייפתחו, נוסף לכלל הקורסים בלימודי יסוד ביהדות, קורסים המשותפים ללימודי יסוד ביהדות ולמחלקות לספרות עברית, אומנות יהודית, לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, ולשון עברית. 

לצורך קרדיט בלימודי יסוד ביהדות יש להקפיד להירשם לקוד (מספר) הקורס השייך ללימודי יסוד ביהדות, כפי שנמצא באשכולות האינבר של לימודי יסוד ביהדות.

 

מצ"ב רשימת הקורסים:/files/yesod/shared/qvrsy_shytvp_tshpg_-ltr.pdf