מערכת שעות תשפ"ג

שלום רב,

רשימת הקורסים לשנת תשפ"ג תתפרסם לקראת סוף אוגוסט 22  (בסמוך לתקופת הרישום)

 

בברכה,

ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות