קורסים בצרפתית

קורסים בצרפתית תשפ"ג

רשימת הקורסים אינה סופית וצפויים שינויים, יש להתעדכן בעת הרישום בפועל באינ-בר לשנת תשפ"ג

לרשימת הקורסים בצרפתית לשנה"ל תשפ"ג הקליקו כאן