סדנאות תשפ"ג פנויות לרישום

שלום רב,

ישנם עדיין מקומות פנויים בקורסי הסדנה שלהלן:

הרישום עצמאית באינ-בר על בסיס מקום פנוי עד 9.11.22

 

 

קוד מלא

שם

מרצה

אפיונים

הערה

תקופה

מועד

חדר

ש"ש

1

03144-01

סדנה: מסורת ומשבר בהגות הציונית היהודית ובספרות העברית.

ד"ר שילה אלחנן

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

 

שנתי

ב'10:00-12:00

מ.ישראל-505 - 103

2

2

030503-02

סדנה: מסע אל עולמו של ר' נחמן מברסלב

ד"ר שרלו סמדר

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

 

שנתי

ב'14:00-16:00

מ.ישראל-505 - 3

2

3

03060-01

סדנה היהדות של עגנון: בין משיכה לביקורת

ד"ר שילה אלחנן

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

 

סמסטר א'

ב'16:00-18:00

מ.ישראל-505 - 103

1

4

03160-01

סדנה: זהות יהודית במאה העשרים ואחת

ד"ר שוחט רפאל

הקורס ניתן באנגלית
מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

קורס בשפה האנגלית

שנתי

ב'16:00-18:00

מ.ישראל-505 - 105

2

5

03060-02

סדנה: היהדות של עגנון: בין משיכה לביקורת

ד"ר שילה אלחנן

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

 

סמסטר ב'

ב'16:00-18:00

מ.ישראל-505 - 103

1

6

02131-01

סדנה: רבנים וחכמים מתמודדים עם שינויים: עיון בספרות שאלות ותשובות

ד"ר אליצור תהילה

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

שנתי

ד'12:00-14:00

מ.ישראל-505 - 3

2

7

02132-01

סדנה: אחריות, אשמה וכוונה בתלמוד – ערי מקלט במסכת מכות

גב' אלניר גל

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

לכלל הסטודנטים/יות

סמסטר א'

ה'08:00-10:00

מ.ישראל-505 - 3

1

8

03120-01

סדנה: 'ברוך הבא המלך המשיח!': הרעיון המשיחי בהגות היהודית

ד"ר גורפינקל אלי

מודל - אתר מלווה קורס
פרונטלי

 

שנתי

ה'12:00-14:00

מ.ישראל-505 - 103

2

 

תאריך עדכון אחרון : 05/03/2023