רשימת מרצי ביה"ס ללימודי יסוד אשר שובתים ואלה שאינם שובתים-באם תתקיים שביתה ביום ג'- 23.5.23

 

סטודנטים שלום רב,

אם אכן תתקיים שביתה ביום ג' 23/5/23.

מצורפת רשימת המרצים של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות אשר שובתים ואלה שאינם שובתים.

לרשימה, הקליקו כאן  

בכל שאלה - ניתן לפנות למזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות, במיילyesod@biu.ac.il

 

בברכה,

מזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות