היום ד' 28.6.23 לא יתקיים שיעור סדנה "העולם של החכמים בתקופת המשנה"/ ד"ר דן יפה 10:00 -12:00

 

שלום רב,

שיעור הסדנה 04062 "העולם של החכמים בתקופת המשנה" לא יתקיים היום ד' 28.6.23  10:00 -12:00, המרצה ד"ר דן יפה אינו חש בטוב.

יום טוב

מזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

תאריך עדכון אחרון : 30/07/2023