המפגש בזום בקורס הקיץ המתוקשב 03-099-95 "הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית"/ד"ר דרור ארליך  יתקיים ביום שני 7.8.23, בשעה 18:00

שלום רב,

המפגש בזום בקורס הקיץ המתוקשב 03-099-95 "הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית"/ד"ר דרור ארליך  יתקיים ביום שני 7.8.23, בשעה 18:00

קישור לזום יישלח ע"י המרצה

בברכה,

ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

תאריך עדכון אחרון : 01/08/2023