המפגש בזום בקורס הקיץ המתוקשב 04-010-95 " היחסים בים היהודים והנוצרים בתקופת המשנה והתלמוד" /ד"ר דן יפה יתקיים ביום רביעי 9.8.23 בשעה 18:00

שלום רב,

המפגש בזום בקורס הקיץ המתוקשב 04-010-95 "היחסים בים היהודים והנוצרים בתקופת המשנה והתלמוד" /ד"ר דן יפה יתקיים ביום רביעי 9.8.23 בשעה 18:00.

תאריך עדכון אחרון : 06/08/2023