נפתחה סדנה חדשה לרישום לשנה"ל תשפ"ד - 03209-01 סדנה: הגותו הפילוסופית של הרב יונתן זקס

סטודנטים יקרים,

לתשומת ליבכם, פתחנו סדנה חדשה לרישום לתשפ"ד:

קוד מלא שם מרצה אפיונים סוג מפגש תקופה מועד ש"ש
03209-01 סדנה: הגותו הפילוסופית של הרב יונתן זקס ד"ר פלדמן קיי מרים מודל - אתר מלווה קורס הרצאה שנתי ג'14:00-16:00 2

 

הרישום עצמאית, על בסיס מקום פנוי, באמצעות חלונות הרישום באינ-בר.

בהצלחה

בברכה

מזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

תאריך עדכון אחרון : 12/10/2023