מפגש בזום בקורס מתוקשב 02-0800-36-הסיפור של ראשית ע"י-בין מקרא לחז"ל, סמס' ב', פרופ' ארנון עצמון

המפגש בזום בקורס המתוקשב 02-0800-36-הסיפור של ראשית ע"י-בין מקרא לחז"ל, סמס' ב', פרופ' ארנון עצמון, יתקיים ביום ראשון, ח' בתמוז תשפ"ד, 14/7/24, בשעה 18:00

תאריך עדכון אחרון : 08/07/2024