תואר ראשון- סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנה"ל תשע"ו וסטודנטים ותיקים

הנחיות לתלמידי תואר ראשון בלימודי יסוד ביהדות מעודכן ל-07/2017

בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר-אילן כפי שהוגדרו עם כינונה, מחייבת האוניברסיטה את כל תלמידיה לרכוש בד בבד עם ההתמחות במקצועות השונים, גם התמצאות בתנ"ך, בתורה שבע"פ, במחשבה יהודית ובדברי ימי ישראל.

כל הסטודנטים אשר המקצוע הראשי או המשני שלהם הוא לא מאחד ממקצועות היהדות: תלמוד, תנ"ך, פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל, חייבים סך הכל  7 קורסים בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר. כל קורס בן 2 שעות שנתיות או 4 שעות סמסטריאליות, סה"כ 14 ש"ש.

* את 7 הקורסים יש לקחת לפי הפירוט הבא קורס אחד בתנ"ך, קורס אחד בתלמוד, קורס אחד בפילוסופיה יהודית או תולדות ישראל, ועוד 4 קורסים נוספים לבחירה מתוך ארבעת הנושאים הנ"ל: תנ"ך, תלמוד פילוסופיה יהודית או תולדות ישראל. לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות והוגדרו מראש לשם כך. 

  • סטודנטים הלומדים משפטים חייבים ב- 3 קורסים ביהדות: קורס אחד בתנ"ך וקורס אחד בפילוסופיה יהודית או בתולדות ישראל. ועוד קורס נוסף לבחירה (לא תלמוד).
  • סטודנטים אשר לומדים בחוג המשולב למדעי היהדות מורחב פטורים מלימודי יסוד ביהדות

סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנה"ל תשע"ו- אינם מחויבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות וכפופים לתקנון החלוקה החדשה של הקורסים-נא לשים לב כי היקף השעות זהה לתקנון הקודם.

סטודנטים ותיקים-  מחויבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות וכפופים לתקנון החלוקה החדשה של הקורסים.

חלוקת הקורסים לתלמידי תואר ראשון:

 

 

תנ"ך

(01)

תלמוד

(02)

פילוסופיה יהודית (03) או תולדות ישראל (04)

לבחירה מתוך 4 תחומים 

 (תנ"ך, תלמוד,

פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל)

 

ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

סטודנטים וסטודנטיות

(שאינם מתמחים ביהדות)

2

2

2

8

סטודנטים וסטודנטיות המתמחים ביהדות במקצועות הבאים:

בתנ"ך

-

2

2

6 (לא בתנ"ך)

בתלמוד/תושבע"פ

2

-

2

2 (לא תלמוד)

במחשבת ישראל

2

2

-

8 (לא במחשבת ישראל)

בתולדות ישראל

לימודי א"י

אומנות יהודית

 

 

2

 

 

2

 

 

-

 

 

 

8 (לא בתולדות ישראל)

בלשון עברית

2*

2**

2

8

תלמידי הפקולטה למשפטים

2

-

2

2 (לא תלמוד)

סטודנטים בעלי תואר ראשון הלומדים בתוכנית הסבה לעבודה סוציאלית

2

2

2

----

החוג הרב תחומי במדעי היהדות (מורחב) פטורים מלימודי יסוד. הסטודנטים לוקחים את הקורסים במסגרת החוג הרב תחומי,

 

 

 

-------

 

 

 

 

לתלמידי לשון עברית-

*    מהם קורס אחד במבוא לספרות המקראית.

**  מהם קורס אחד במבוא לתורה שבעל-פה ולספרותה.

 

 

 

 

תנ"ך

תלמוד

פילוסופיה יהודית או תולדות ישראל

לבחירה מתוך 4 תחומים 

(תנ"ך, תלמוד,

פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל)

 

ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

סטודנט בעל תואר ב.א מאוניברסיטה אחרת, אשר נרשם לאוניברסיטת בר אילן לקבלת תואר ב.א נוסף במקצוע אחד בלבד:

לקבלת תואר במקצוע משני בלבד  -יחויב ב-4 ש"ש (2 ש"ש בתנ"ך+ 2 ש"ש בתלמוד).

 

2

2

-----

-----

לקבלת תואר במקצוע ראשי בלבד – יחויב  ב 7 ש"ש  (2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד + 2 ש"ש בפילוסופיה יהודית או בתולדות ישראל + 1 ש"ש לבחירה מארבעת התחומים).

 

2

2

2

1

לימודי תעודה

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הבאים ללמוד לימודי תעודה בלבד (מתורגמנות, תעודת הוראה, וכו')

 

4 ש"ש מ- 2 תחומים שונים.

(אחד הקורסים חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד והקורס הנוסף יכול להיות מתוך ה-4 תחומים בלימודי יסוד).

תעודת חשבונאות

*סטודנט שאינו בוגר / מוסמך מבר אילן- מחוייב בקורס יסוד ביהדות בהיקף 2 ש"ש.

*סטודנט בוגר בר אילן- אינו מחויב בקורסי יסוד ביהדות.

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן שלמדו במסגרת לימודי תעודה גדולה (תעודה בעיתונאות ותקשורת) קורסים ביהדות בבר אילן בהיקף של 4 ש"ש ומאוחר יותר נרשמו ללימודי תעודה נוספת או לתואר שני – פטורים מקורסי יסוד ביהדות.

סטודנטים בוגרי בר אילן בתואר ראשון הלומדים תעודת הוראה פטורים מלימודי יסוד ביהדות .

 

 

הערות לגבי הדרישות בלימודי היסוד ביהדות:

1.

סטודנטים המתמחים ביהדות אשר זכאים לפטור לפי הטבלה הנ"ל חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות, כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש כנדרש.

2.

התמחות ביהדות - פירושה: תלמיד הלומד במקצוע ראשי או משני אחד מהמקצועות הבאים: תנ"ך, תלמוד (או תושבע"פ לבנות), תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, אומנות יהודית, לשון עברית, לימודי ארץ-ישראל, ספרות עברית והיסטוריה מורחב (הכולל תולדות ישראל). חוג משולב במדעי היהדות.

3.

תלמיד בתכנית מלאה חייב לקחת לפחות 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במשך שנה"ל האקדמית (וזאת עד לסיום מכסת השעות). אין התלמיד רשאי להירשם ליותר מ -6 ש"ש בשנת לימודים אחת.

4.

נוסף לקורסים הנ"ל חייב/ת כל סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון:

להבחן בבחינת בקיאות במושגי יסוד ביהדות. בבחינה זו חייבים גם בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה אחרת. את פרוט החומר הביבליוגרפי ניתן להוריד מהאתר של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

 

פטורים מהבחינה במושגי יסוד ביהדות: סטודנטים/יות אשר למדו במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות לימודים הפוטרים מכל לימודי יסוד. או סטודנטים שאינם יהודים שלמדו 14 ש"ש לימודים כלליים במקום לימודי יסוד ביהדות.

וכן פטורים מהבחינה במושגי יסוד ביהדות תלמידי שנה א' החדשים לתואר ראשון שיחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ו. לגבי הסטודנטים הותיקים התקנון הקודם, בעניין הבחינה במושגי יסוד ביהדות, יישאר בעינו.

סטודנטים/יות אשר למדו לימודים חלקיים במדרשה או במכון והשלימו לימודי יסוד בביה"ס חייבים בבחינה זו.

5.

הלימוד בקורסים בלימודי יסוד מבוסס על מקורות נבחרים הנידונים בהרצאה. חובה על כל סטודנט להצטייד בחומר הנדרש ע"י המרצה (תנ"ך שלם, חוברות לימוד וכד').

6.

חובה להשתתף בכל ההרצאות. היעדרות מעל 3 פעמים במשך השנה תגרום להוצאה מן הקורס, ושלילת הזכות לגשת לבחינה.

7.

 

 

הקורסים בתנ"ך ובתלמוד מחולקים לקבוצות לפי נושאים המזוהים ע"י מספר אחיד. הסטודנט אינו רשאי להירשם במרוצת שנות לימודיו באוניברסיטה ליותר מקורס אחד מכל קבוצת נושאים. האוניברסיטה לא תכיר, אף בדיעבד, בכפילות קורסים הבאה מקבוצה אחת אף אם נושאי המשנה אינם זהים (הציון האחרון הוא הקובע ורק הוא יכנס לממוצע ציוניו של הסטודנט). לדוגמא: במידה שנלמד בעבר קורס שמספרו 01-002-17, אין להרשם לקורס שמספרו 01-002-20, אף אם מספר הקבוצה אינו זהה וגם נושא הקורס שונה.

8.

ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות מקיים קורסים באמצעות האינטרנט, וכן קורסים המבוססים על לימוד עצמי מודרך. עד 2 קורסים במתכונת זו במהלך התואר ורק אחד בשנה וזאת החל משנה ב' ומעלה. המסיימים את לימודיהם בשנתיים ופטורים מ-4 ש"ש יוכלו לקחת קורס אחד מהנ"ל במשך לימודיהם לתואר.

9.

על כל הסטודנטים והסטודנטיות להופיע להרצאות בלימודי יסוד ביהדות בלבוש הולם.

10.

תלמידים לא יהודים פטורים מלימודי-יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 14 ש"ש. יש לפנות ע"י טופס פניה למדור תל"מ ולבקש להמיר את אשכול יהדות באשכול קורסים כלליים.  

11.

סטודנטים אשר למדו בישיבות ההסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות, במכללות או במכינות המוכרות ע"י האוניברסיטה, רשאים להגיש בקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד. (את הבקשה יש להפנות ליחידת הסטטוס). יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות.  במקרה של לימודים בישיבת הסדר - יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

סטודנטים כנ"ל שיקבלו פטור מלא מהקורסים בלימודי יסוד ביהדות יהיו פטורים גם מהבחינה במושגי יסוד ביהדות

***בקשות לפטור ניתן יהיה להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד

 

 

  ייעוד הקורסים והרישום אליהם:

 הקורסים בתלמוד מותאמים לרמת הידיעות ביהדות של המשתתפים בהם. לצורך כך מוינו הקורסים השונים והסטודנט חייב להירשם לקורס המתאים לו לפי המיון שנקבע. סטודנט אשר יירשם לקורס שאינו מתאים לסווג שלו יוצא מן הקורס במרוצת שנת הלימודים והאחריות תחול עליו.