ד"ר חיים טלבי

ד"ר חיים טלבי

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
1995 תואר שלישי Ph.D     אוניברסיטת בר אילן        תלמוד
1989 תואר שני      M.A אוניברסיטת בר אילן        תלמוד
1987 תואר ראשון  B.A     אוניברסיטת בר אילן        תלמוד
נושא עבודת התזה:

'מנהגי סעודת הבראה.'  בהנחיית: פרופ' דניאל שפרבר

נושא עבודת הדוקטורט:

'השתלשלות מנהגי קריאת התורה בעדות ישראל.'   בהנחיית: פרופ' דניאל שפרבר

 

פרסומים

 רשימת פרסומים:

ספרים (מחבר):

"וזאת התורה- מנהגי קריאת התורה בעדות ישראל", הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשע"ז. (640 עמ').

מאמרים בכתבי עת:

'הגבהת ספר התורה בתימן', פעמים 65 (תשנ"ה), עמ' 88-92.

'שימור ושינוי במנהגי קריאת התורה של יהודי ארם צובה', פעמים 67 (תשנ"ו), עמ' 111-119

'יסודותיו העתיקים של מנהג תימן בהבראת האבל', פעמים 70 (תשנ"ז), עמ' 23-28

'לחילוקי ההלכות והמנהגים בסדר אמירתה של ברכת כהנים', סידרא טז(תש"ס), עמ' 33-58.

'הזמנת העולה לתורה', אסופות יד (תשס"ב), עמ' רעה-רצז. 

'השתלשלות מנהגי קריאת התורה בפרשות התוכחה', "כנישתא", 2 (תשס"ג), עמ' לא-סה.

'אכילת ערלת התינוק- היבטים קבליים והלכתיים'. (נתקבל ואושר לפרסום ע"י כתב העת "אסופות". מצ"ב אישור).

'על מנהג אכילת אתרוג בראש השנה', מחקרי מורשתנו, ב-ג (תשס"ד), 119-135.

'למנהג הגבהת ספר תורה בעדות ישראל'  ('כנישתא' 3, תשס"ז, עמ' קכט-קנד).

להשתלשלותה של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום (כנישתא 4, תש"ע,  עמ' קנה-קצ).

הרצאות בכנסים מדעיים ובפני סגל אקדמי:

(24-26 ) JUNE 2019

International Conference on Hebrew  Language,  Literature and Cultur, Boston University

"הגולל ספר תורה נוטל שכר כולן"- ניתוח לשוני וספרותי
26.4.15

כנס לומדים יהדות במאה ה-21 כיוונים ומגמות 

'שילוב מחקר ואקטואליה בהוראת דיני אישות'      
שבט תשס"ח

כנס מרוקו-פס

'מנהג מרוקו בנשיאת כפיים'
תמוז תשס"ז

כנס סנט פטרבורג

'חקר מנהגי חב"ד- לגלגולו של מנהג אי השינה בסוכה'
תמוז תשס"ה  7.05

כנס ליטא

' קריאת התורה בר"ח למנהג הגר"א'
כא תמוז תשס"ד 10.7.04

כנס פולין הונגריה        

 

'לגלגולה של קריאת שנים מקרא ואחד תרגום'                   
יב אב תשס"ג  12.08.03

כנס מורשת יהדות אשכנז

 

'הגולל נוטל שכר כולם'
יז אב תשס"ב 26.07.02

כנס יהדות איטליה ומורשתה    

'מנהג בני איטליה בעניינים הקשורים לקריאת תורה          '
כז מנחם אב תשס"א, 16.08.01

הקונגרס העולמי למדעי היהדות-ירושלים

'השתלשלות מנהגי קריאת התורה בפרשיות התוכחה'
     

 

קורסים

 

קורס  02-022-70 נישואין וחיי משפחה ביהדות 2 שעות שנתיות שנתי לבוגרי/רות בתי"ס כלליים ילמד בזום
קורס 02-022-71 נישואין וחיי משפחה ביהדות 2 שעות שנתיות שנתי לבוגרי/רות בתי"ס כלליים  
קורס 02-022-72  נישואין וחיי משפחה ביהדות 2 שעות שנתיות שנתי לבוגרי/רות בתי"ס כלליים  
קורס  02-032-70 האדם והחברה ביהדות 2 שעות שנתיות שנתי לבוגרי/רות בתי"ס כלליים ילמד בזום
קורס  02-032-71 האדם והחברה ביהדות 2 שעות שנתיות שנתי לבוגרי/רות בתי"ס כלליים  
קורס 02-032-72 האדם והחברה ביהדות 2 שעות שנתיות שנתי לבוגרי/רות בתי"ס כלליים  
קורס 02-360-70 יהדות בשנות האלפיים 2 שעות שנתיות שנתי לבוגרי/רות בתי"ס כלליים ילמד בזום
קורס  02-360-71 יהדות בשנות האלפיים 2 שעות שנתיות שנתי לבוגרי/רות בתי"ס כלליים  

 

תחומי מחקר

השתלשלותם של מנהגי עדות ישראל