ד"ר חיים טלבי

ד"ר
טלבי חיים
טלפון: 
דוא"ל: 

פירסומים

 ספרים (מחבר)                                                                         

VEZOT HATORAH- THE CUSTOMS of the TORAH READING in the VARIOUS COMMUNITIES, MOSAD HARAV  KOOK, JERUSALEM 2017. (HEB), 640 pages   

מאמרים בכתבי עת                                                             

 1. The Yemenite Custom of  Displaying the Torah Scroll, Pe'amim 65 (1995),  pp. 88-92. (HEB) א'
 2. Tradition and Change in Customs of  Reading the Torah among the Jews of Aleppo, Pe'amim 67 (1996),  pp. 111-119.(HEB)א'
 3. The Ancient Roots of the Custom of Comforting Mourners with a Ritual Meal among Yemenite Jews, Pe'amim 70 (1997),  pp.23-28.(HEB) א'                                                                                                                  
 4. On the Differing Laws and Customs Concerning the Recitation of  the Priestly Blessing, Sidra 16 (2000), pp. 33-58. (HEB) א'
 5. The Evolvement of Customs Relating to the Sale of Aliyot, Hemdat 3, 2001,pp. 87-99.
 6. Calling Someone up to the Torah, Asufot 14 (2002), pp.275-297. (HEB) א'
 7. 'Customs of  Reading the "Curses" in the Synagogue, Kenishta 2 (2003), pp. 31-65. (HEB) A
 8. The Eating of the Foreskin- Kabalistic and  Halachic Aspects (Accepted for publication in Asufot). (HEB) א'
 9. The Customs of  Eating an Ethrog on Rosh Hashana, Morashtenu Studies 3-4, 2004, pp. 119-135. (HEB) C
 10. The Custom of  Displaying the Torah in Jewish Communities, Kenishta 3 (2007), pp. 129-154. (HEB) A
 11. Towards a History of the Weekly Reading of the Torah: Reading the Text Twice and the Translation Once, Kenishta 4 (2010),pp. 155-190. (HEB) A

 

קורסים

קורס 02-017-70/72/74 אישות, תלמוד, הלכה ומנהג- 2 שעות שנתיות

קורס 02-035-71/72 מצוות בין אדם לחברו- 2 שעות שנתיות

קורס 02-367-71/72/73 סוגיות העוסקות בנושאים אקטואליים- 2שעות שנתיות

 

תחומי מחקר

השתלשלותם של מנהגי עדות ישראל.