פרופ' ברק כהן

דוא"ל
cohenbs@gmail.com
תחומי עניין

דרכי הלימוד בישיבות בבל בתקופת התלמוד; חקר הכרונולוגיה וההיסטוריוגרפיה של אמוראי בבל; חקר המקורות הארצישראליים בבבל (בעיקר ברייתות)

  קורות חיים
  השכלה:
  תשס"ד תואר שלישי   Ph.D     אוניברסיטת בר-אילן          תלמוד
  תש"ס תעודת הוראה   מכללת 'מורשת יעקב'   תנ"ך ותורה שבעל-פה        
  תש"ס תואר שני  M.A (בהצטיינות יתירה)    אוניברסיטת בר-אילן     תלמוד
  תשנ"ח תואר ראשון   B.A   האוניברסיטה הפתוחה   מדעי הרוח והיהדות         
  נושא עבודת התזה:

  'רמי בר חמא - דרכי לימודו וביקורתו של רבא'. בהנחיית: פרופ' דניאל שפרבר

  נושא עבודת הדוקטורט:

  'רב ששת ודרכי לימודו במסגרת תקופתו'. בהנחיית: פרופ' שלמה זלמן הבלין

  השכלה נוספת:

  בוגר 'ישיבת הסדר', כרם ביבנה, תמוז, תשנ"ז

  מלגות ופרסים:
  2018 קרן ׳תקווה׳
  2010 מענק מחקר, קרן 'בית שלום', אוניברסיטת בר-אילן
  2007 מענק מחקר, קרן המרכז לחינוך וללימודים דיסיפלינריים באירופה     (CEMUS), קרואטיה (עבור מימון מחקר באנגליה, מכון טיילור-שכטר, אוניברסיטת קיימברידג')
   
  ניסיון מקצועי:
  2016 ואילך 'מרצה בכיר' אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למדעי היהדות, המחלקה לתלמוד
  2016-2010 'מרצה' אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למדעי היהדות, המחלקה לתלמוד
  2019 מרצה אורח

  הפקולטה למדעי היהדות ע"ש ברנרד-רוול,  ישיבה אוניברסיטה, ניו-יורק

    מרצה אורח ביהמ״ד לרבנית ניו-יורק
    מרצה מכללת 'תלפיות', ת"א, החוג לתושב"ע
    עמית מחקר

  מכון טיילור-שכטר לחקר הגניזה הקהירית, אוניברסיטת  קיימברידג'

    מרצה אורח

  הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת זאגרב, קרואטיה.

  סמינר במשפט עברי

   

  מחקר

  דרכי הלימוד בישיבות בבל בתקופת התלמוד; חקר הכרונולוגיה וההיסטוריוגרפיה של אמוראי בבל; חקר המקורות הארצישראליים בבבל (בעיקר ברייתות)

  קורסים

   

  סדנה 02-0040-74 אמונות ודעות ביהדות הקדומה 2 שעות שנתיות שנתי לבוגרי/רות בתי"ס כלליים  
  קורס 02-499-70

  עולמם של חכמים

  2 שעות שנתיות שנתי

  לבוגרי/רות בתי"ס  תיכוניים כלליים

  ילמד בזום

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  ספרים:

  For Out of Babylonia Shall Come Torah and the Word of the Lord from Nehar Peqod: The Quest for Babylonian Tannaitic Traditions (Brill, 2017).

  .B.S. Cohen, The Legal Methodology of Late Nehardean Sages in Sasanian Babylonia (Brill: Leiden, 2011)

  מאמרים:

  ב״ש כהן, ׳״והא אמר רב פלוני׳: הקושיה והשתלשלותה בבבלי׳, סידרא לה (2022) [התקבל]

  B.S. Cohen, 'The Use of Literary Considerations as a Key for Assessing the Reliability of Memrot in the Babylonian Talmud: The Case of the Lo Shanu Ela Traditions', in Land and Spirituality in Rabbinic Literature (eds. Steven Fine, Shana Schick), Brill: Leiden 2022 [upcoming]

  Cohen, 'Dating Anti-Christian Sources in the Babylonian Talmud', in Jews and Christians in Antiquity: The Parting of the Ways (eds. Y. Teppler, R. Nir, D. Jaffé), Brill, 2022 [upcoming]

  B.S. Cohen, 'The Tannei Rav Peloni Baraitot in the Babylonian Talmud: From Recitation to Ascription', Journal of Ancient Judaism 10 (2021) [upcoming]

  B.S. Cohen, 'Professor Wilhelm Bacher’s Contribution to the Study of the Intellectual World of the Amoraim,' Revue des Études Juives 181 (2021) [upcoming]

  B.S. Cohen, 'Citation Formulae in the Babylonian Talmud: From Transmission to Authoritative Traditions', Journal of Jewish Studies 70 (2019), pp. 24-44

  B.S. Cohen, '"Amoraic Baraitot" Reconsidered: The Case of Tannei Tanna Kameh', AJS Review 39 (2015): 93-120

  B.S. Cohen, "'Shmuel said: Hilkheta': The Halakhic Rulings of Shmuel in the Two Talmudim" (Hebrew), Jewish Studies, An Internet Journal 12 (2013): 1-32

  ב"ש כהן, 'לבחינת מקורן של "הברייתות האמוראיות" בנהרדעא: המקרה של "תני תנא קמיה דרב ששת/דרב נחמן', Hebrew Union College Annual 82-83 (2011-2012), עמ' כט-נט

  B.S. Cohen, 'Was There Really a Rava II? (A Re-Examination of The Talmudic Evidence)', The Jewish Quarterly Review 103 (2013): 273-297.

  ב"ש כהן, 'לבחינתו של כלל תלמודי אחד בפירושו של רש"י לתלמוד הבבלי ("אמר רב פלוני משמיה דרב אלמוני")', רש"י ובית מדרשו (עורך: א' כהן), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן: רמת-גן תשע"ג, עמ' 109-93.

  ב"ש כהן, '"אמר שמואל: הלכתא": לבחינת דרך פסיקת ההלכה של שמואל בתלמודים', Jewish Studies, An Internet Journal 12 (2013), עמ' 32-1.

  B.S. Cohen, '"In Nehardea Where There are No Heretics": The Purported Jewish "Response to Christianity" in Nehardea (A Re-Examination of the Talmudic Evidence)", In Studies in Rabbinic Judaism and Early Christianity: Text and Context (ed. Dan Jaffe), Brill: Leiden 2010, pp. 27-44.

  B.S. Cohen, "In Quest of Babylonian Tannaitic Traditions: The Case of 'Tanna D'bei Shmuel", AJS Review 33 (2009), pp. 271-303.

  ב"ש כהן, 'אנלוגיות פרשניות ופסיקתיות בתלמוד: רמי בר חמא לעומת רבא', דיני ישראל כה (תשס"ח), עמ' 184-149.

  B.S. Cohen, "'May You Live to One Hundred and Twenty': The Extraordinary Life-Span of Several Baylonian Amoraim according to Rashi", Review of Rabbinic Judaism 10 (2007), pp. 221- 235.

  B.S. Cohen, "How Many R. Hamnunas in the Babylonian Talmud? A Study In Talmudic Chronology", Review of Rabbinic Judaism 10 (2007), pp. 95-113.

  ב"ש כהן, 'לבחינת ההערות ההיסטוריוגרפיות של רש"י על אמוראי בבל בפירושו לתלמוד הבבלי', Jewish Studies, An Internet Journal 6 (2007), עמ' 73-55

  ב"ש כהן, 'ניגודים בדרכי הלימוד של אמוראי נהרדעא האחרונים', Hebrew Union College Annual 78 (2006), עמ' א-כד.

  ב"ש כהן, 'רב נחמן לעומת רב ששת: שתי שיטות פרשניות למקורות תנאיים', Hebrew Union College Annual 76 (2005), עמ' יא-לב.

  ב"ש כהן, 'ישיבות מקומיות בבבל בתקופת התלמוד', ציון ע (תשס"ה), עמ' 471-447.

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023