פרופ' יוסף עופר

פרופ' יוסף עופר

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:

 

תואר שלישי PhD   תנ"ך תשנ"ה     
תואר שני M.A האוניברסיטה העברית, ירושלים לשון עברית תשמ"ה-תשמ"ז
השלמה לתואר ראשון האוניברסיטה העברית, ירושלים לשון עברית תשמ"ד    
תואר ראשון B.Sc האוניברסיטה העברית, ירושלים

מתמטיקה ומדעי המחשב

תשל"ט-תשמ"ב
נושא עבודת התזה:

"כתר ארם צובה לאור רשימותיו של מ"ד קאסוטו"

נושא עבודת הדוקטורט:

"המסורה הבבלית לתורה, עקרונותיה ודרכיה"

 

תפקידים:

 

ראש המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן תשע"ד-תשע"ו 
 יושב ראש ועדת הדקדוק של האקדמיה ללשון העברית תשע"ד ואילך  
מזכיר המערכת של "לשוננו" (האקדמיה ללשון העברית) תשע"א ואילך   
פרופסור חבר במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן תשס"ז ואילך     
חבר-יועץ באקדמיה ללשון העברית; מתשע"א חבר (מלא) באקדמיה תשס"א ואילך  
מרצה במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן; מתש"ס: מרצה בכיר. תשנ"ח ואילך        
ראש החוג לתנ"ך במכללת הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר-עציון באלון שבות תשנ"ו-תשס"ו  
מזכיר מדעי באקדמיה ללשון העברית בירושלים - מזכיר ועדת הדקדוק והוועדה למונחי המשפט ועורך זיכרונות האקדמיה תש"ן-תשנ"ח    
מרצה בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים תש"ן-תש"ס   
מעורכי "מגדים: בטאון לענייני תנ"ך" (אלון שבות). מתשע"א: חבר המערכת תשמ"ט-תש"ע  
  מזכיר המערכת של "תרביץ" (המכון למדעי היהדות בירושלים) תשמ"ח-תש"ן      
   

                     

 

קורסים

 

01-812-35  עיונים בספר דברים: אמונות ומצוות שעיצבו את היהדות סמס' א' 1 שעות שנתיות מתוקשב

 

תחומי מחקר

המסורה הטברנית והבבלית; טעמי המקרא; פרשנות ימי הביניים; העברית החדשה