פרופ' אברהם אלקיים

פרופ' אברהם אלקיים

קורות חיים

השכלה:
1991 תואר שלישי Ph.D [בהצטיינות יתרה] האוניברסיטה העברית, ירושלים פילוסופיה יהודית
1986 תואר שני M.A האוניברסיטה העברית, ירושלים פילוסופיה יהודית
1984 תואר ראשון B.A האוניברסיטה העברית, ירושלים היסטוריה יהודית ויהדות זמננו
עבודת גמר:

'סוגיות בפירושו של ר' ראובן צרפתי לספר מערכת האלהות', בהנחיית: פרופ' משה אידל.

עבודת דוקטור:

'סוד האמונה בכתבי נתן העזתי', עבודת דוקטור, בהנחיית: פרופ' יהודה ליבס.

מלגות ופרסים:
2016 פרס מרצה מצטיין, אוניברסיטת בר-אילן
2014 פרס שמואל טולדנו, מרכז משגב, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית, ירושלים
ניסיון מקצועי בבר-אילן:

פרופ' חבר במחלקה למחשבת ישראל, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר־אילן.

ראש מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר־אילן.

ראש המחלקה למחשבת ישראל לשעבר, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר־אילן.

מייסד הוצאת ספרים אקדמית

מייסד ועורך כתבי עת מרכזיים במדעי היהדות

תפקידים ציבוריים:
2015

חבר בוועדה המארגנת לכינוס הבינלאומי של ספר הזוהר, מרכז אליישר לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח

2013 - היום

חבר, חבר בוועדה להענקת פרס זעפרני, מרכז אליישר לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

פרסומים

  • מייסד ועורך כתב העת קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית בשיתוף פרופ' דניאל אברמס. ערך בשיתוף עם פרופ' דניאל אברמס את כרכים 1-17.
  • עורך אחראי של כתב העת דעת: לפילוסופיה יהודית וקבלה – הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר־אילן, בשיתוף פרופ' דב שוורץ ופרופ' חנוך בן פזי, מכרך 81 (2016) ואילך.
  • מייסד הוצאת אִדְּרָא  - בית להוצאת ספרים אקדמיים בשיתוף ד"ר דפנא לוין, והעורך האקדמי הראשי שלה.
  • מייסד ועורך כתבי עת מרכזיים במדעי היהדות
  • מייסד מרכז אקדמי מוביל במדעי היהדות
  • מייסד מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן ועומד בראשו מאז ייסודו.
ספרים:

המסע לקץ הימין: בשורת הגאולה השבתאית למשורר משה בן גדעון אבודינטי, הוצאת כרוב: לוס אנג'לס, תשע"ד. ספר זה זכה בפרס היוקרתי על שם שמואל טולידאנו מטעם מרכז משגב ירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים תשע"ד.

מִשְׁכַּאת אל־אַנְוַאר / גומחת האורות, מאת אַבּוּ חַאמִד מֻחַמַּד אלעַ֗זַאלִי, תרגם מערבית קלסית לעברית בת־זמננו הקדים מבואות וביאורים העיר הערות וחילופי נוסחאות: אבי אלקיים, ירושלים: הוצאת מאגנס, תשע"ז. ספר זה זכה בפרס לתרגום מופת.

סהדותא דמהימנותא לר' שלמה לאנייאדו, מבואות וביאורים: אבי אלקיים. הוצאת אדרא: תל אביב, תשע"ט.

פרשת השבתאות, גרשם שלום. ערך, ההדיר והוסיף מבוא והערות שוליים אבי אלקיים, הוצאת כרוב: לוס אנג'לס, תשע"ט.

בֻּסְתַאן אלמַעְרִפַהֿ / תבונת הלב, מאת אלחֻסַיְן בֶּן מַנְצוּר אלחַלַּאג֗, המקור הערבי עם תרגום לעברית, תרגם מערבית לעברית, כתב מבואות והוסיף ביאורים אבי אלקיים, הוצאת אדרא: תל אביב, תשפ"א.

ספרים (עורך):

הרמב"ם בנבכי הסוד, בעריכת אבי אלקיים ודב שוורץ, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, תשס"ט.

אדון השלום: לקט תפילות לשלום במסורות היהדות, הנצרות והאסלאם, בעריכת אבי אלקיים, השיח֗ ע֗סאן מנאצרה והרב רוברטו ארביב, תל אביב: הוצאת אדרא, תשע"ה.

חלמיש למעיינו מים: מחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות מוגשים לפרופ' משה חלמיש, בעריכת אבי אלקיים וחביבה פדיה, ירושלים: הוצאת כרמל, תשע"ו.

קבלה מיסטיקה ופואטיקה: המסע לקץ החיזיון, בעריכת אבי אלקיים ושלומי מועלם, ירושלים: הוצאת מאגנס, תשע"ו.

סתרי נדחים: יהודים עם זהויות חבויות, בעריכת אבי אלקיים ויוסף קפלן, ירושלים: הוצאת יד יצחק בן־צבי, תשע"ו.

אנוס בכבלי משיח: תיאולוגיה פילוסופיה ומשיחיות בהגותו של אברהם מיכאל קארדוסו, נסים יושע, עריכה מדעית אבי אלקיים, ירושלים: הוצאת יד יצחק בן־צבי, תשע"ו.

מהי תודעה: מדעים, פילוסופיה, מיסטיקה, בעריכת: אבי אלקיים, עודד מימון, תל אביב: הוצאת אדרא, תשע"ח.

מנחה לחנה: ספר היובל לכבוד חנה כשר, בעריכת אבי אלקיים ואריאל מלאכי, תל אביב: הוצאת אדרא, תשע"ח.

תיאופואטיקה: אסופת מאמרים, בעריכת אבי אלקיים ושלומי מועלם, תל אביב: הוצאת אדרא, תש"ף.

מאמרים:

'בין רפרנציאליזם לביצוע: שתי גישות בהבנת הסמל הקבלי בספר "מערכת האלהות"', דעת 24 (תש"ן), עמ' 40-5.

'על המבנה הארכיטקטוני של הספר "מערכת האלהות"', קרית ספר סד (תשנ"ב-תשנ"ג), עמ' 304‑289.

'"קברו אמונתי" – איגרת מאת שבתי צבי ממקום גלותו', פעמים 55 (תשנ"ג), עמ' 37-4.

'"לדעת משיח" – הדיאלקטיקה של השיח המיני בהגותו המשיחית של נתן העזתי', תרביץ סה (תשנ"ו), עמ'660-637 .

'המשיח הנפקד: על משיח בן יוסף אצל נתן העזתי, שבתי צבי וא"מ קארדוזו', דעת 38 (תשנ"ז), עמ' 82-33.

'לידתו השנייה של המשיח: גילויים חדשים לר' בער פערלהעפטר', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 1 (1996), עמ' 166-85.

Avi Elqayam and Benny Hary, ‘A Judeo-Arabic Sabbatian Apocalyptic Hymn’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 2 (1997), pp.  105-141.

'הזוהר הקדוש של שבתי צבי', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 3 (1988), עמ' 387‑345.

'ארץ־הצבי: לדיוקנה של ארץ־ישראל בכתבי נתן העזתי', אבי רביצקי (עורך), ארץ ישראל בהגות היהודית בעת החדשה, ירושלים תשנ"ח, עמ' 185-128.

'לפסוע צעד אחד במחצית האריה לעבר האריה', חיים אחרים 60 (2001), עמ' 55-59.

'לפגוש את הלב: ארבעים הימים של מיכאלה אוזלסל', חיים אחרים 61 (2001), עמ' 47-51.

Basim taci Sabbetai מזמור שבתאי מקהל הקפנג'ילר', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 7 (2002), עמ' 235-225.   225-235.

שלמה אביו ואבי אלקיים, 'מהדורה ביקורתית של 'מיראת בראשית  טוב"ה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 8 (2003), עמ' 184-280.

שלמה אביו ואבי אלקיים, 'תרגום של 'מיראת בראשית טוב"ה, מלאדינו לעברית', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 8 (2003), עמ' 281-368.

‘The Horizon of Reason: The Divine Madness of Sabbatai Sevi’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 9 (2003), pp. 7-61.

'דת החסד – מפגשים עם האסלאם', דעות 19 (2004), עמ' 8-6.

'בישולים שבתאיים: אוכל זיכרון וזהות בתרבות השבתאית בתורכיה המודרנית', פעמים 106-105 (תשס"ו), עמ' 219-251.

ʽSabbatean Cookery: Food, Memory and Feminine Identity in Modern Turkey’, Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts, 14 (2006), pp. 7-46

‛Introduction to Kabbalah – Shakti and Shekhinah’, J. Shear, and S. P. Mukherjee (eds.), Consciousness, a Deeper Scientific Search, Kolkata: Ramakrishna Mission Institute of Culture, 2006, Kolkata 2006, pp.70-79

'קולו הנשי של אלגזאלי במאה העשרים ואחד', פעמים 117 (2008), עמ' 192-187.

'היכן נולד שבתי צבי', פעמים 120 (תשס"ט), עמ' 127-117.

אבי אלקיים ודב שוורץ, "מחווה למשה" – על סוגיות אחדות במפעלו המחקרי של משה חלמיש', הרמב"ם בנבכי הסוד, בעריכת אברהם אלקיים ודב שוורץ, רמת גן תשס"ט, עמ' ט-כא.

'המאמינים השבתאיים' , ספר תורכיה, עורך ירון בן  נאה,  ירושלים תש"ע, עמ' 294-281.

'אזמר בשבחין' – על סוד השיר ומלאכת השיר להאר"י הקדוש', בתוך: חביבה פדיה (עורכת), הפיוט כצוהר חברתי, ירושלים תשע"ג, עמ' 150-68.

'אלפאתחה קריאות קוראניות', בתוך: חביבה פדיה (עורכת), המזרח כותב את עצמו, תל אביב תשע"ה, עמ'  250-157.

'حول أهميَّة القُرآن الكريم للثّقافة الرّحيَّة الإسرائيليَّة'، الأكاديمية

'שירת הלבבות', קצה דרומית מזרחית גילון מס' 1 חורף תש"ע.

'עירום בקודש הקודשים: בין פילון לפלוטינוס על עירום אסתטיקה וקדושה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 28 (תשע"ג), עמ' 321-301.

'המלך הוא עירום: הסרת הצעיף הסימבולי בקבלת ר' יוסף ג'יקטילה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 29 (תשע"ג), עמ' 303-287.

'העירום בצפת במאה הט"ז: בין חסידות לסטייה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 30 (תשע"ג), עמ' 320-303.

'שירות ותשבחות של השבתאים: עיון ביקורתי בהערותיו של גרשם שלום בכתב־ידו', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 31 (תשע"ד), עמ' 168-119.

'כהשיל נחש נשלו – המשמעות הניאו־פלטונית של העירום בשירתו של אבן סינא', דעת 76 (תשע"ד), עמ' 146-129.

'העירום כמשל, כריטואל וכמרד במיסטיקה הצוּפית בימי־הביניים', המזרח החדש 53 (תשע"ד), עמ' 34‑58.

'עירום פיתוי ותשוקה: השיבה לגן העדן', חלמיש למעיינו מים: ספר היובל לכבוד פרופ' משה חלמיש, בעריכת אבי אלקיים וחביבה פדיה, ירושלים תשע"ו, עמ' 65-25.

'מערה, עירום ומוות' על דרכי חניכתו של רשב"י כבן־עלייה', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 32 (תשע"ה), עמ' 92-69.

'"כשושנה בין החוחים": סוד השושנה כתמונת כל התמונות במדרשי הזֹהר', קבלה מיסטיקה ופואטיקה: המסע לקץ החזיון, בעריכת אבי אלקיים ושלומי מועלם, ירושלים תשע"ו, עמ' 241-121.

אבי אלקיים ושלומי מועלם, 'פתח דבר', בתוך: קבלה מיסטיקה ופואטיקה: המסע לקץ החזיון, בעריכת אבי אלקיים ושלומי מועלם, ירושלים תשע"ו.

'מַשָּׂא דּוּמָה: אסתר המלכה כאב־טיפוס משיחי של הזהות הנזילה במיתופואטיקה השבתאית', סתרי נדחים, בעריכת אבי אלקיים יוסף קפלן, ירושלים תשע"ו, עמ' 247-173.

'העירום המשחרר בשבתאות: בין המשיח ונביאו', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית  34 (2016), עמ' 252-185.

'תמונות עֲלֵי מצבות: איקונוגרפיה ומשיחיות בבתי העלמין של המאמינים השבתאים באסתאנבּול', קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 35 (2016), עמ' 306-267.

'והאמת והשלום אהבו: הערות שוליים על דרכו של אביעזר רביצקי בחקר מחשבת ישראל', דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה 81 (2016), עמ' ט-יז. (בשיתוף עם דב שוורץ וחנוך בן פזי). 

'התרגום כמרחב שיח חדש בין דתות כפי שהוא משתקף בראי התרגומים העבריים בימי הביניים של החיבור מִשְׁכַּאת אל־אַנְוַאר לאבּוּ חַאמִד אל־עַ֗זַאלִי', דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה 82 (2016), עמ'  206-156.

ʽMessiah ben Ephraim between Judaism, Christianity and Sabbateanism, Review of Nissim Yosha, Captivated by Messianic Agonies: Theology, Philosophy and Messianism in the Thought of Abraham Miguel Cardozo, Jerusalem 2015 [Hebrew]ʼ, DAAT: Journal for Jewish Philosophy and Kabbalah 82 (2016), pp. cxxxiii-cxxxix

אבי אלקיים ואריאל מלאכי, 'קווים לדרכי עיצובה של היהדות כדת פילוסופית לפי חנה כשר', בתוך: מנחה לחנה: ספר היובל לכבוד חנה כשר, בעריכת אבי אלקיים ואריאל מלאכי, תל אביב: הוצאת אדרא, תשע"ח, עמ' 21-19.

'התרגום כמרחב חדש של מיזוג אופקים בין יהדות לאסלאם', בתוך: מנחה לחנה: ספר היובל לכבוד חנה כשר, בעריכת אבי אלקיים ואריאל מלאכי, תל אביב: הוצאת אדרא, תשע"ח, עמ' 118-55.

אבי אלקיים ועודד מימון, 'תודעה מתבוננת', בתוך: מהי תודעה: מדעים, פילוסופיה, מיסטיקה, בעריכת: אבי אלקיים, עודד מימון, תל אביב: הוצאת אדרא, תשע"ח, עמ' 42-7.

'מצבי תודעה בתורת הסוד העברית', בתוך: מהי תודעה: מדעים, פילוסופיה, מיסטיקה, בעריכת: אבי אלקיים, עודד מימון, תל אביב: הוצאת אדרא, תשע"ח, עמ' 520-465.

‛The Metaphysical, Epistemological, and Mystical Aspects of Happiness in the Treatise on Ultimate Happiness Attributed to Moses Maimonides in the Treatise on Eternal Happiness’, Journal of Jewish Thought & Philosophy 26,2 (2018), pp. 174-211

'"אני אהובי ואהובי אני": שירת האהבה לצלוב אלחֻסַיְן בֶּן מַנְצוּר אלחַלַּאג֗', בתוך: דעיכת הרוח : ספר יובל התשעים לכבוד שלמה גיורא שוהם, בעריכת חמי בן נון, תל אביב תשע"ט, עמ' 242-215.

אבי אלקיים ושלומי מועלם, 'החיפוש אחר שפה תיאולוגית חדשה', בתוך: תיאופואטיקה: אסופת מאמרים, בעריכת אבי אלקיים ושלומי מועלם, תל אביב: הוצאת אדרא, תש"ף, עמ' 20-9.

'הגילוי הוא העלם וההעלם הוא גילוי בשירתו של אלחֻסַיְן בֶּן מַנְצוּר אלחַלַּאג֗', בתוך: תיאופואטיקה: אסופת מאמרים, בעריכת אבי אלקיים ושלומי מועלם, תל אביב: הוצאת אדרא, תש"ף, עמ' 364-325.

תרגומי שירה מערבית:

אני באסם אלנבריס, אני צד את הצל מקפלי החשכה, הארץ תרבות וספרות 28.06.2013

אין דובדבנים בעזה,  גרנטה: כתב עת לספרות מקומית ובין לאומית, גיליון מספר 2, חורף 2015, עמ' 152-149.

 

קורסים

 

קורס 03-115-01  סוד ספר הזוהר 1 שעות שנתיות סמס' א'
קורס 03-016-01 חזיונות מקובלי צפת 1 שעות שנתיות סמס' ב'

 

תחומי מחקר

קבלה: תולדות תורת הסוד העברית; משיחיות: תולדות הרעיון המשיחי בישראל; שבתאות: תולדות התנועה השבתאית; 
צוּפיות: תולדות תורת הסוד באסלאם; מחקר השוואתי בין־דתי: בין מיסטיקה יהודית ומיסטיקה מוסלמית

פרופיל אקדמי:

תחומי מחקריי נוגעים לחקר תורת הקבלה בימי הביניים, כגון חקר סוד השושנה וסוד הפתיחה בספרויות הזוהר. חקר קבלת האר"י וקבלת ר' ישראל סרוג בראשית העת החדשה, כגון חקר הפואטיקה של האר"י לפי פרשנותו של סרוג. מקדיש מאמץ רב לחקר המשיחיות השבתאית וגלגוליה באסלאם, ומעמיד את השיגעון, המיניות החירותנית והזהות הנזילה כיסודות המכוננים את המשיחיות השבתאית. חוקר את יחסי הגומלין בין המיסטיקה היהודית והמיסטיקה האסלאמית בין היתר במיתופואטיקה השבתאית. גם עניין רב לי בפרגמטיקה לשונית והשפה הקבלית. אני מעמיד את 'השפה הביצועית' או הפרפורמטיבית, במונחים של אוסטין וסיריל, כבסיס להבנת השפה הקבלית. עוסק אני בתרגום שירת השבתאים מלאדינו לעברית בת־זמננו עם המשורר שלמה אביו. כמו כן, מתרגם אני מערבית לעברית בת־זמננו חיבורים מרכזיים במיסטיקה האסלאמית, כגון גומחת האורות לאבּוּ חאמד אל־גזאלי. זו אף זו, מתרגם אני את שירתו של המיסטיקן הצוּפי מנצור אל־חלאג' יחד עם פרופ' מאיר בר־אשר.