ד"ר מאיר מוניץ

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
תשס"ט תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית
תשס"ג תואר שני M.A (בהצטיינות) אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית
תשנ"ט תואר ראשון מכללה ירושלים תנ"ך ומחשבת ישראל
תשנ"ו מורה בכיר מכללת יעקב הרצוג  
נושא עבודת הדוקטורט:

"חוג הראי"ה ועריכת כתביו של הרב קוק".  בהנחיית: פרופ' דב שוורץ

ניסיון מקצועי:
תש"ף הוראת שיעורים בפילוסופיה יהודית בלימודי היסוד באוניברסיטת בר־אילן
תשע"ט-היום מזכיר המערכת של הוצאת בר־אילן
תשע"ב

הוראת שיעורים בפילוסופיה יהודית במכינה האקדמית של מכללת אשקלון

תשס"ה-תשס"ט ראש תוכנית הבוגרות במדרשת נשמת
תשס"א-תשס"ד ראש המכון הגבוה במדרשת נשמת
תשס"א-היום עבודה במדרשת נשמת (הוראת מחשבת ישראל)
תשנ"ט, תשס"ב הוראת שיעורים במחשבת ישראל בישיבת הר עציון
תשנ"ו-תשנ"ח, תשס"א-תשס"ה הוראת שיעורים במחשבת ישראל בישיבת ההסדר בירוחם
(תשנ"ג) תשנ"ה-תשע"ט    עבודה במכללת הרצוג:
תשע"א-תשע"ח הוראת שיעורים בפילוסופיה יהודית במכללה האקדמית הרצוג
תשנ"ו-תשע"ט מזכיר מערכת על אתר
תשע"ו-תשע"ז מזכיר מערכת נטועים
תשנ"ה-תשע"ט, תשנ"ו-תשע"א מזכיר מערכת מגדים
תשס"ב-תשע"ט ריכוז הוצאת תבונות, עריכה והבאה לדפוס
תשנ"ז-תשס"א ניהול הוצאת תבונות

 

 

 

פרסומים

רשימת פרסומים:
מאמרים:

'היסוד הלוגי לאחדות הניגודים של הרב קוק', עלון שבות 143-144 (תשנ"ה), עמ' 112-143.

'עצמיות וצניעות', בתוך: א' שוורצבוים וע' סדן (עורכים), כתנות אור, ירושלים תש"ס, עמ' 345- 370.

'עריכת הספר אורות לראי"ה קוק', עלי ספר כ (תשס"ט), עמ' 125-170.

'עריכת הספר אורות הקודש לראי"ה קוק', עלי ספר כב (תשע"ב), עמ' 67-114.

'הדרשה שבבסיס הסנגוריה של הרב קוק', בתוך: ש' ברט וי' רקנטי (עורכים), מה אהבתי תורתך, אלון שבות תשע"ד, עמ' ריח-רכו.

עריכת ספרים וקובצי מאמרים:

תוך וקליפה בתרבות המערבית, אלון שבות תשנ"ו.

פרופ' שלום רוזנברג, לא בשמים היא (תורה שבעל פה - מסורת וחידוש), אלון שבות תשנ"ז.

על דרך האבות (שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג - קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך), אלון שבות תשס"א.

פרופ' שלום רוזנברג, בעקבות המוסר היהודי, בתהליכי עריכה והדפסה.

הרב יואל בן־נון, נביאים מול מעצמות, בתהליכי עריכה והדפסה.

 

תחומי מחקר

פילוסופיה יהודית; תוך התמקדות בהגות של הראי"ה קוק והגרי"ד סולובייצ'יק