פרופ' אריק לווי

פרופ' אריק לווי

פרופ' אריק לווי

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:     
1993

תואר שלישי  

(בהצטיינות)

אוניברסיטת הארווארד המזרח הקרוב   
1986

תואר ראשון    

(בהצטיינות יתרה)

אוניברסיטת טורונטו      מדעי היהדות    
פוסטדוקטורט:
1997-1996 עמית יד הנדיב, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1994 -1996 Research Fellow, Pontifical Institute of Mediaeval Studies
1993 -1994 Ray D. Wolfe Fellow, University of Toronto
נושא עבודת הדוקטורט:

Inheritance of the Fathers”: Isaac Abarbanel’s Stance Towards Tradition"

בהנחיית: פרופסור יצחק טברסקי (ז"ל), פרופסור דוב ספטימוס

 

 מלגות ופרסים:

 

2010 -2011 מלגת קרן ליידי דייויס
2007 -2008 Dean’s Award for Outstanding Teaching, Faculty of Arts, York University
  Isaac Abarbanel’s Stance Toward Tradition: Defense, Dissent, and Dialogue
2001 Winner, Canadian Jewish Book Award, Biblical and Rabbinic Scholarship
2001 Finalist, National Jewish Book Award (in the category: Scholarship), USA
  Koret Foundation Publication Subsidy
1997 Van Courtlandt Elliott Prize, Medieval Academy of America
1996 -1997 Yad Hanadiv Foundation Visiting Fellowship in Jewish Studies
1993 Wolfe Fellowship for Advanced Research in Jewish Studies, University of Toronto
      מענקי מחקר:
2019; 4 שנים הקרן הלאומית למדע פרשנות המקרא היהודית בשלהי ימי הביניים בביזנטיון: פרק שטרם נכתב בתולדות פרשנות המקרא היהודית
שלוש שנים הקרן הלאומית למדע ההתקבתות של פירוש רש"י לתורה וקוראיו המסתייגים של רש"י
2014 (שלוש שנים) קרן בית שלום ההתקבתות של פירוש רש"י לתורה וקוראיו המסתייגים של רש"י
2010-2007 Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Standard  
2003 Amado Foundation for Sephardic Studies Research Grant  
1998-1997 Memorial Foundation for Jewish Culture Research Grant  
1994 -1996 Social Sciences and Humanities Research Council Canada Post-Doctoral Fellowship  

 

 משרות באוניברסיטאות אחרות:
 2010 Visiting Professor / Lady Davis Fellow, Hebrew University 
   2007 Full Professor, Humanities, York University     
  2003 Associate Professor, Humanities, York University   
1999 Assistant Professor, Humanities, York University      
1997 Assistant Professor, Religious Studies, Stanford University  

                         

                                                                      

                                                                     

                                   

                         

 

פרסומים

רשימת פרסומים:
Books:

2019 Rashi’s Commentary on the Torah: Canonization and Resistance in the Reception of a Jewish Classic, New York: Oxford University Press.

2001 Isaac Abarbanel’s Stance Toward Tradition: Defense, Dissent, and Dialogue. Albany: SUNY Press.

Reviews of Isaac Abarbanel’s Stance Toward Tradition:

Marc Saperstein, Hebrew Studies 43 (2002): 326-28.

Steven Bowman, Ha-do’ar, Jan. 4 (2002), pp. 16-17.

Stephen D. Benin, Religious Studies Review 28 (2002): 286.

Mordechai Ben-Dat, Canadian Jewish News, October 24, 2002, p. 4.

Abraham Melamed, Renaissance Quarterly 56 (2003): 484-85.

Abraham Gross, AJS Review 27 (2003): 338-40.

Adam Shear, The Jewish Quarterly Review 94 (2004): 405-9.

Jean-Pierre Rothschild, Revue des יtudes juives 163 (2004): 369-71.

James T. Robinson, “Review Essay: Three Recent Books on Isaac Abarbanel/Abravanel  (1437-1508/9), AJS Review 28 (2004): 341-49.

Research Articles:

1995 “On the Threshold of the Renaissance: New Methods and Sensibilities in the Biblical Commentaries of Isaac Abarbanel.” Viator 26 (1995): 283-319.

1996 “Don Isaac Abarbanel: Who Wrote the Books of the Bible?” Tradition 30 (1996): 65-73.

1997 “Isaac Abarbanel’s ‘Stance Toward Tradition’: The Case of ‘Aṭeret Zeqenim.” AJS Review 22:165-98.

1997 “The Path to Felicity: Teachings and Tensions in ’Even Shetiyyah of Abraham Ben Judah, Disciple of Hasdai Crescas.” Mediaeval Studies 59:183-223.

2000 “Isaac Abarbanel’s Intellectual Achievement and Literary Legacy in Modern Scholarship: A Retrospective and Opportunity.” In Studies in Medieval Jewish History and Literature III. Ed. Isadore Twersky and Jay M. Harris. Pp.213-47. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

2001 “Changing Jewish Attitudes Towards Christian Society: The Case of Spain in the Late Middle Ages.” Ed. Michael Brown. York University Centre for Jewish Studies Annual 3:1-15.

2003 “Introducing Scripture: The Accessus Ad Auctores in Medieval Hebrew Exegetical Literature from the 13th to 15th Centuries.” In With Reverence for the Word: Medieval Scriptural Interpretation in Judaism, Christianity and Islam. Ed. Jane Dammen McAuliffe, Joseph Goering and Barry Walfish. Pp.159-179. New York: Oxford University Press.

2005 “‘The Good We Accept and the Bad We Do Not’: Aspects of Isaac Abarbanel’s Stance Towards Maimonides.” In Be’erot Yitzhak: Studies in Memory of Isadore Twersky. Ed. Jay Harris. Pp. 119-60. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

2006 “From Sefarad to Ashkenaz: A Case Study in the Rashi Supercommentary Tradition.” AJS Review 30:393-425.

2006 “Graven Images, Astromagical Cherubs, Mosaic Miracles: A Fifteenth-Century Curial-Rabbinic Exchange.” Speculum 81:754-795.

2006 “Sefardic Encounters with Rashi: The Case of the Torah Commentary.” Ed. Sara R. Horowitz. York University Centre for Jewish Studies Annual 6:3-11.

2007 “Isaac Abarbanel: From Medieval to Renaissance Jewish Biblical Scholarship.” In Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, Vol. 2, From the Renaissance to the Enlightenment. Ed. Magne Sזbo. in co-operation with Michael Fishbane and Jean Louis Ska. Pp. 190-214. Gצttingen: Vanderhoeck and Ruprecht.

2007 “Maimonides in the Eastern Mediterranean: The Case of Rashi’s Resisting Readers.” In Maimonides After 800 Years: Essays on Maimonides and His Influence. Ed. Jay M. Harris. Pp. 183-206. Cambridge, Mass.: Harvard University Center for Jewish Studies.

2007 “The Reception of Rashi’s Commentary on the Torah in Spain: The Case of Adam’s Mating with the Animals.” Jewish Quarterly Review 97:33-66.

2008 “Ha-rambam be-mizraḥ ha-tikhon: qore’av ha-mistayyegim shel rashi.” In Ha-rambam - shamranut, meqoriyut, mehafkhanut. Ed. Aviezer Ravitsky. 2 vols. 2::595-618. Jerusalem: Zalman Shazar.

2009 “Abarbanel in Italy: The Critique of the Kabbalist Elijah Hayyim Genazzano.” Jewish History 23:223-53.

2009 “Biyografiyah ‘inṭeleqṭu’alit shel Yiṣḥaq ’Abarbanel le-‘or ketavav ha-porṭugaliyim. In Yahadut portugal be-moked: meḥqarim ‘al yehudim vi-yehudim be-seter. Ed. Yom-Tov Assis and Moises Orfali. Pp. 103-126. Jerusalem: Magnes.

2010 “Embarrassment and Re-Embracement of a Midrash on Genesis 2.” In Vixens Disturbing Vineyards: The Embarrassment and Embracement of Scriptures (A Festschrift Honoring Harry Fox Le’Veit Yoreh). Ed. Aubrey Glazer. Pp.192-207. Boston: Academic Studies Press.

2010 “The Sins of the Fauna in Midrash, Rashi, and Their Medieval Interlocutors.” Jewish Studies Quarterly 17:56-98.

2010 “Words Unfitly Spoken: Late Medieval Criticism of the Role of Midrash in Rashi’s Commentary on the Torah.” In Between Rashi and Maimonides: Themes in Medieval Jewish Thought, Literature and Exegesis. Ed. Ephraim Kanarfogel and Moshe Sokolow. Pp.401-430. Jersey City, NJ: Ktav.

2012 “Sephardic Intellectuals: Challenges and Creativity (1391 - 1492).” In The Jew in Medieval Iberia. Ed. Jonathan Ray. Pp.350-391. Boston: Academic Studies Press.

2012 “Aaron Aboulrabi: Maverick Exegete from Aragonese Sicily.” Hispania Judaica Bulletin 9:131-161. 

2013

'אֶפִּיגוֹן נועז:  ר' אלעזר אשכנזי בן ר' נתן הבבלי ופירושו לתורה "צפנת פענח"', בתוך: אסופה ליוסף: קובץ מחקרים שי ליוסף הקר, בעריכת י. בן-נאה ואחרים, ירושלים תשע"ד, עמ' 170 – 186

2014 “The Omnisignificant Imperative in Rashi Supercommentary in Late Medieval Spain.” Hispania Judaica Bulletin 10 (Between Edom and Kedar Studies in Memory of Yom Tov Assis) (2014): 169-92.

2015 “Hans Jonas and Classical Jewish Texts: New Dimensions.” Journal of Jewish Thought and Philosophy 23: 75-125.

"Biblical Scholarship in Late Medieval Ashkenaz: The Turn to Rashi Supercommentary." Hebrew Union College Annual  86:  265-303.

2016

“The Supercommentator as Thinker: Examples from the Ashkenazic Rashi Supercommentary Tradition.” Journal of Jewish Studies 67 (2016): 340-62

2017

"Ethical Themes in Medieval Jewish Biblical Commentaries: An Opportunity in the University Classroom.” Journal of Jewish Ethics 3 (2017): 28-62 (Response: Julia Watts Belser, Strange Texts and Unexpected Pairings: Reflections on Pedagogy in Conversation with Eric Lawee
in JJE 3 (2017): 63-67.

“Exegesis and Appropriation: Reading Rashi in Late Medieval Spain.” Harvard Theological Review 110 (2017), pp. 495–520.

"A Genre Is Born: Genesis, Dynamics, and Role of Hebrew Exegetical Supercommentaries.” Revue des Études Juives 176 (2017), pp. 295–332.

2018

(עם דורון פורטי). "'ספר השגות' על פירוש רש"י לתורה המיוחס לראב"ד", קובץ על יד כו (תשע"ח), עמ' 77–134.

"'אומת אדום העדינה': גישות יהודיות משתנות לתרבות נוצרי בספרד בשלהי ימי הביניים", בתוך: Jewish Studies Internet Journal 14 (2018), pp. 1-21.

 :Forthcoming

Servant of Solomon”: Sensitivity to Language and Context in Moses Ibn Gabbai’s Supercommentary on Rashi’s Commentary on the Torah.

“The Best of Snakes …”: A Polemical Midrash in the Rashi Supercommentary Tradition.

 

קורסים

 

01-068-02

סוגיות עכשוויות בפרשנות המקרא היהודית. ספר בראשית

סמס' א' 1 שעות שנתיות
01-068-03 סוגיות עכשוויות בפרשנות המקרא היהודית שנתי 2 שעות שנתיות

  

 

תחומי מחקר

ספרות פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים ובקדם העת החדשה; מחשבת ישראל בימי הביניים ובקדם העת החדשה; יהדות ויהודי ספרד;

התקבלות פירוש רש"י לתורה; כתבי ר' יצחק אברבנאל