פרופ' יהונתן יעקובס

דוא"ל
yonyy29@gmail.com
תחומי עניין

פרשנות המקרא בימי הביניים: ר' טוביה בן אליעזר (לקח טוב), רש"י, רשב"ם, ר"י קרא, ר"י בכור שור, ראב"ע, ר' מיוחס בן אליהו, רד"ק, רמב"ן, ופרשנים נוספים;

קריאה ספרותית של המקרא

  קורות חיים
  השכלה כללית ותורנית:
  תשנ"ט-תשס"ג 1999-2003

  תואר שלישי Ph.D

  אוניברסיטת בר-אילן

  תנ"ך

  תשנ"ג-תשנ"ז 1993-1997

  תואר שני M.A

  אוניברסיטת בר-אילן

  תנ"ך

  תשנ"א-תשנ"ב 1991-1992

  תואר ראשון B.A

  מכללה ירושלים

  חינוך

  תש"ן-תשנ"ב 1990-1992

  תעודת השכלה תורנית רבנית גבוהה

  הרבנות הראשית לישראל

   

  תשמ"ז-תשמ"ט 1987-1989

  תעודת הוראה במקצועות הקודש

  מכללת הרצוג

   

  תשמ"ד-תשנ"ב 1984 -1992

  ישיבת הסדר

  הר-עציון, אלון-שבות גוש עציון

   

   

  ניסיון בחינוך והוראה:

  תשנ"ו-1996

  מרצה באוניברסיטת בר-אילן

  תשס"ה-תשס"ז 2005 - 2007

  סגן ראש המדרשה לנשים בבר אילן

  תשנ"ט 1999 

  מרצה במכללת הרצוג להכשרת מורים - אלון שבות

  תשס"ב-תשס"ג, 2003-2002

  מרצה בטורו קולג'

  תשנ"ח-תשנ"ט, 1999-1998

  מרצה במכללת אשקלון

  תשנ"ח-תש"ס, 1998 -2000

  מרצה במכללה האקדמית למורים ליפשיץ – ירושלים

  תשנ"ג-תשנ"ז,1997-1993

  ר"מ-מחנך בישיבת בני-עקיבא כפר-הרא"ה

  תשמ"ט-תשנ"ב, 1989 -1992

  מדריך טיולים וידיעת הארץ

   

  פעילות ציבורית, ופרטים נוספים:

  תשנ"ט-תשס"ה, 1999 -2005

  מרכז החוג לתנ"ך במכללת הרצוג להכשרת מורים - אלון שבות

  תשנ"ג-תשנ"ז, 1993 -1997

  אחראי על מפגשים בין דתיים לחילונים, וחוגים תורניים לתלמידים מצטיינים ביב"ע כפר הרא"ה

  תש"ן-תשנ"א,1990 -1991

  קליטת תלמידים עולים מאתיופיה בישיבת הר-עציון

  תשמ"ה-תשמ"ו, 1985 - 1986

  שירות צבאי בחי"ר במסגרת חטיבת "גבעתי"

     

  פעילות אקדמית:

  תשע"ד, 2014

  עורך משנה באנציקלופדיה העברית החדשה בתחום 'פרשנות המקרא'

  תשע"ה, 2015

  חבר ועדת ההיגוי של המושבים 'מדרש ופרשנות' ב-  SBL annual Conference

  תשע"ו, 2016

  חבר הוועדה האקדמית של סדרת היהדות (Judaism in Context) ב- Gorgias Press

  תשע"ד, 2014
  שיפוט מאמרים וכתיבת חוות-דעת עבור כתבי העת:

   Revue des Etudes JuivesJewish Quarterly Review ;Journal of Jewish Studies;  AJS ReviewOxford BibliographiesMedieval Encounters; קתדרה; מדעי היהדות; מכאן; מכלול; אורשת; מורשת ישראל; מגדים

  שיפוט עבודות אקדמיות (תואר שני ושלישי) עבור: אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב

  שיפוט ספרים עבור: הוצאה לאור של אוניברסיטת בר אילן, הוצאת תבונות, Gorgias Press

  שיפוט הצעות מחקר עבור הקרן הלאומית למדע (ISF)
     

  פרסים ומלגות:

  תשנ"ט, 1999 פרס הרקטור על הצטיינות בלימודים
  תשנ"ט, 1999 פרס הצטיינות מטעם ועדת המלגות והפרסים לתלמידי תואר שלישי
  תש"ס, 2000 מלגת קרן חי
  תשס"א, 2001 מלגת קרן שופף
  תשס"ב, 2002 מלגה מטעם הקרן ע"ש מרים גולדשטיין ומשפחת יעקב דינר
  תשס"ו, 2006 מענק הצטיינות בהוראה
  תשס"ח, 2008 מענק הצטיינות בהוראה
  תשס"ט,2009 מענק הצטיינות בהוראה
  תש"ע, 2010 פרס מרצה מצטיין מטעם הרקטור
  תשע"א, 2011 מענק הצטיינות בהוראה
  תשע"ג, 2013 מענק מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות
  2017 פרס יצחק בן צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן, על הספר - תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל

  מענקי מחקר שפיטים:

  תש"ף-תשפ"ג הקרן הלאומית למדע (ISF) "המודעות של פרשני ימי הביניים למבע רב-משמעי מכוון במקרא" עם פרופ' יונתן גרוסמן
  תשע"ז הקרן הלאומית למדע (ISF) סיוע בהוצאה לאור של המחקר "בכור שורו הדר לו: רבי יוסף בכור שור בין המשכיות לחידוש"  
  תשס"ט-תשע"א הקרן הלאומית למדע (ISF) מחקר בנושא "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל" בשיתוף עם פרופ' יוסף עופר

   

  מענקי מחקר פנימיים:

  תשע"ט קרן בית שלום

   "אסכולת פרשנות המקרא בביזנטיון"

  תשע"ח קרן איהל "אסכולת פרשנות המקרא בביזנטיון במאות האחת עשרה והשתים עשרה"
  תשע"ח קרן בית שלום

  "האם הכיר רד"ק את פירוש ריב"ש לתורה?"

  תשע"ז קרן איהל אילו מפירושי ראב"ע עמדו על שולחנו של רמב"ן?"
  תשע"ז קרן בית שלום "אילו מפירושי ראב"ע עמדו על שולחנו של רמב"ן?"
  תשע"ו קרן בית שלום

  בנושא "פרשנות פנים מקראית בפירושי רשב"ם למקרא".

   

  תשע"ה קרן בית שלום "פרשנות פנים מקראית בפירושי ריב"ש לתורה"
  תשע"ד קרן בית שלום "המשל הסיפורי בבית המדרש של רש"י ותלמידיו
  תשע"ג קרן בית שלום "מדרש לקח טוב לשיר השירים"
  תשע"ב קרן בית שלום "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל"
  תשע"א קרן בית שלום "בדיקת היקף תפוצתו של פירוש רשב"ם לתורה במאות י"ב-י"ד"
  תש"ע קרן בית שלום "פרשנות פנים מקראית בפירושי ר' יוסף קרא"

   

  מחקר

  פרשנות המקרא בימי הביניים: ר' טוביה בן אליעזר (לקח טוב), רש"י, רשב"ם, ר"י קרא, ר"י בכור שור, ראב"ע, ר' מיוחס בן אליהו, רד"ק, רמב"ן, ופרשנים נוספים;

  קריאה ספרותית של המקרא

  קורסים

   

  01-142-01 סיפורי יוסף בספר בראשית סמס' א' 1 שעה שנתית
  01-142-02 סיפורי יוסף בספר בראשית סמס' ב' 1 שעה שנתית

   

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  Thesis:

  The Story of JephthahLiterary Analysis, (supervised by Prof. Shmuel Vargon), Ramat-Gan 1997 (in Hebrew).

  Ph. D. Dissertation:

  Measure for Measure as Literary and Ideological Tool in the Biblical Storytelling, (supervised by Prof. Moshe Garsiel), Ramat-Gan 2002 (in Hebrew).

  Books:

  1. Measure for Measure in the Biblical Storytelling, Alon-Shvut 2006 (in Hebrew) 264 pp.
  2. Nahmanides' Torah Commentary Addenda Written in the Land of Israel (with Prof. Yosef Ofer), Jerusalem 2013 (in Hebrew) 718 pp.
  3. Bekhor Shoro Hadar Lo - R. Joseph Bekhor Shor between Continuity and Innovation, Jerusalem 2017 (in Hebrew) 352 pp.

  Articles:

  "The story of King Saul's Anointment (I Samuel 10-11), megadim 38 (2003), pp. 59-71 (in Hebrew).

  "The Character of Abraham in the Akeda Story", B'rosh Hashanah Yikkateivun, Studies on Rosh Hashanah, Alon-Shvut 2003, pp. 119-132 (in Hebrew).

  "Why Are You Cast Down, O My Soul and Disquieted in Me? - An Analysis of Psalms 42-43", Megadim 40 (2004), pp. 63-74 (in Hebrew).

  "Word Pairs that Shape Measure for Measure in the Bible", Leshonenu 66 (2004), pp. 219-232 (in Hebrew).

  "From Fear to Love, an Analysis of Psalms 130-131", U-Ve-Yom Tzom Kippur Yehatemun, Studies on Yom Ha-Kippurim, Alon-Shvut 2005, pp. 317-326 (in Hebrew).

  "The Character of Ester, an Analysis of Ester 2", Ya-ale Hadas, Maale-Michmas 2005, pp. 63-72 (in Hebrew).

  "Later Addenda to Rashbam’s Commentary on the Torah", Tarbiz, 76, 3-4 (2007), pp. 445-469, (in Hebrew).

  " 'Extrapolating One Word from Another' - Rashbam as an Interpreter of the Bible on its Own Terms", Shnaton - an Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies, 17 (2007), pp. 215-231 (in Hebrew).

  "Inner-Biblical Interpretation in Rashbam's Qoheleth Commentary", Teshura Le-'Amos, Collected Studies in Biblical Exegesis Presented to 'Amos Hakham, Ed. M. Bar-Asher, N. Hacham, Y. Ofer, Alon-Shevut 2007, pp. 71-84 (in Hebrew).

  "The 'Principle of Anticipation' in Rashbam's Commentary on the Torah", Studies in Bible and Exegesis, Vol. 8, Presented to Elazar Touitou, Ed. S. Vargon, A. Frisch, M. Rachimi, Jerusalem 2008, pp. 451-479 (in Hebrew).

  "Retrospection as an Exegetical Device in Rashbam's Torah Commentary", Iggud - Selected Essays in Jewish Studies, vol. 1, Jerusalem 2008, pp. 125-142 (in Hebrew).

  "Characterizing Esther from the Outset: The Contribution of the story in Esther 2:1-20", JHS 8\16 (2008).

  "The Role of the Secondary Characters in the Story of the Anointing of Saul (I Sam. ix-x)", VT 58 (2008), pp. 495-509.

  "The Death of the Sun of David and Bat-Sheva (2Sam. 12, 13-25)", Megadim 50 (2009), pp. 135-142 (in Hebrew).

  "Shrugging Off an Kindness in Biblical Narrative: David Repays His Enemy's Evil with a Good", Studies in Bible and Exegesis, Vol. 9, Presented to Moshe Garsiel, Ramat-Gan 2009, pp. 129-142 (in Hebrew).

  "Was Ramban Familiar with Rashbam’s Commentary on the Torah?", Madaei-Hayahadut 46 (2009), pp. 85-108 (in Hebrew).

  "Inner-Biblical Exegesis in the Commentary of Rashbam on the Bible – Rashbam’s Terminology in Referring to a Cited Verse", REJ 168 (2009), pp. 463-480.

  " 'But It Seems to Me; … but I Say': Later Additions to Rashbam’s Torah Commentary", HUCA 80 (2009), pp. 143–172.

  "Does Rashbam’s Commentary on the Torah Acknowledge the Commentaries of Rabbi Abraham Ibn Ezra?" JJS 61, 2 (2010), pp. 291-304.

  "Was Radak Familiar with Rashbam’s Commentary on the Torah?", Shnaton - an Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies, 20 (2010), pp. 117-135 (Heb.).

  "Willing Obedience with Doubts: Abraham at the Binding of Isaac", VT 60 (2010), pp. 546-559.

  "The Downfall of Jephthah", Studies in Bible and Exegesis, Vol. 10, Presented to Shmuel Vargon, pp. 71-95 (in Hebrew).

  "To what Degree was Rashbam’s Familiar with Midrash Leqah Tov?", Avraham Reiner (ed.), Ta-Shma: Studies in Judaica in Memory of  Israel M. Ta-Shma, Allon Shevut 2011, pp. 475–499 (in Hebrew).

    "Rashbam's Major Principles of Interpretation as deduced from a manuscript fragment discovered in 1984", REJ 170 (2011), pp. 443–463.   

  "Rabbi Joseph Kara as an Exegete of Biblical Narrative: Discovering the Phenomenon of Exposition", JSQ 19 (2012), pp. 73–89.

  "Rabbi Samson Raphael Hirsch as a Peshat Commentator: Literary Aspects of his Commentary on the Pentateuch", RRJ 15 (2012), pp. 190–200.

  "Books Encountered by Ramban after He Arrived in the Land of Israel", JSIJ 11 (2012), pp. 1–14.

  " 'The way of the world, the knowledge gained by humans, the meaning of the verse' - Rashbam's Major Principles of 'Peshat' Interpretation", Rashi and his Disciples, ed. Avinoam Cohen, Jerusalem 2013, pp. 65–82 (in Hebrew).

  "The Death of David's Son by Bathsheba (II Sam 12:13-25): A Narrative in Context", VT 63 (2013), pp. 566–576.

  "The Text of Rashbam's Commentary on the Torah according to Breslau MS and other Sources", Zer Rimonim: Studies in Biblical Literature and Jewish Exegesis Presented to Professor Rimon Kasher, ed. Michael Avioz, Elie Assis, Yael Shemesh, Atlanta 2013, pp. 468–488 (in Hebrew).

   "The Leqah Tov Commentary on Song of Songs - its Place in the History of Biblical Exegesis and its Relationship with the Commentary of Rashi", Shnaton - an Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 23 (2014), pp. 225–241 (in Hebrew).

  "Nahmanide's Addenda to his Commentary on the Pentateuch in light of Ms Cambridge 525", JJS 65 (2014), pp. 113–128 (with Yosef Ofer)

  "The Allegorical Exegesis of Song of Songs by R. Tuviah ben Eliʽezer – 'Lekaḥ Tov', and its Relation to Rashi's Commentary", AJS Review 39 (2015), pp. 75–92.

  "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on Qohelet", It’s Better to Hear the Rebuke of the Wise Than the Song of Fools (Qoh 7:5): Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Vol. 6, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2015, pp. 167–188.

  "The 'Anticipation Principle' in the Biblical Commentary of R. Joseph Bekhor Shor", HUCA 87 (2016), pp. 251–277

  "The Influence of Land of Israel on Ramban's Torah Commentaries", 'Al-'Atar - Journal of Land of Israel Studies 19 (2017), pp. 37–55 (in Hebrew).

  "Use of the 'Narrative Parable' by Northern France Disciples (11th-12th centuries)", Shnaton 25 (2017), pp. 223–251.

  "The Four Senses of ‘ki’: The Teaching of Rabbi Shimon ben Lakish and the 'Tradition of the Verses' in Medieval Exegesis", accepted for publication in Leshonenu 79 (2017), pp. 96–111 (in Hebrew).

  "Why was Rashbam’s Commentary Not Widely Disseminated? – A Re-Examination", Beit Mikra 62 (2017), pp. 41–79 (in Hebrew).

  "'Scripture Interprets Itself' in Rashbam’s Torah Commentary", From Creation to Redemption: Progressive Approaches to Midrash, Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Vol. 7, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2017, pp. 57–83.

  "Nahmanides, and Ibn Ezra’s Commentaries on Exodus", Hispania Judaica Bulletin 13 (2017), pp. 51–70.

  "'And There Renew the Kingship': The Double Coronation of Saul (1 Samuel 10-11)", SJOT 32 (2018), pp. 189–200.

  "Rashbam's approach to Targum Onqelos in his Commentary to the Torah", Aramaic Studies 16 (2018), pp. 64–77.

  "Nahmanides and Ibn Ezra’s Commentaries on Genesis", JJS 70 (2019), pp. 45-67.

  "From France to Provence: Rabbi Joseph Bekhor Shor’s Influence on Radak’s Commentary on the Pentateuch", JSQ 26 (2019), pp. 146–161

  "The Possibility of God: revealing his form Man According to Rashbam’s Commentary on the Pentateuch", Da'at 87 (2019), pp. 85-103

  "Retrospection as an Exegetical Devise in Rashbam’s Torah Commentary", Torah is a Hidden Treasure: Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Volume 8, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2019, pp. 149–174.

  "Analogies between Minor Characters: The Example of Michal", Characters and Characterization in the Book of Samuel, Eds.

  Keith Bodner and Benjamin J. M. Johnson, London 2020, pp. 157–166

  Book Reviews:

  "The Plain Meaning of the Text [On: To Settle the Plain Meaning of the Vers: Studies in Biblical Exegesis]", Shnaton - an Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 22 (2013), pp. 255–273.

  "Reuel and his Friends - Jewish Byzantine Exegetes from around the Tenth Century C.E.", Beit Mikra 58, 1 (2013), pp. 167–176. 

  On "The Challenge of Received Tradition: Dilemmas of Interpretation in Radak's Biblical Commentaries, by Naomi Grunhaus, New York 2012", Shofar 32, 4 (2014), pp. 167–169.

  Encyclopedia Entries:

  Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR), Berlin: Walter de Gruyter

  Isaac ben Samuel 'Al-Kanzi'

  Isaac Karo

  Isaiah ben Rabi Mali Di-Trani (Ri"d)

  Levi, Solomon ben Issac

  Masnut, Samuel ben Nisim

  Menahem ben Helbo

  Menahem ben Solomon

  Moshe ben Nahman (Nahmanides)

  Nethanel ben Isaiah

  Nissim ben Reuven ("Ran")

  האנציקלופדיה העברית החדשה:

  Measure for Measure

  Joseph Bekhor Shor

  Hizkuni (Hizkiya bar Manoah)

  Eliezer of Beaugency

  Samuel ben Nissim Masnut

  Menahem ben Helbo

  ארגון כנסים:

  9–10 במאי 2018 פרשנות המקרא לדורותיה: כנס בינלאומי, רמת גן בשיתוף עם פרופ' מיכאל אביעוז וד"ר ליאור גוטליב  
  9 במאי 2013 הכנס הבינלאומי השנתי השביעי של המחלקה לתנ"ך, רמת גן אורגן בשיתוף עם פרופ' אליהו עסיס  
  30 במאי 2011 הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן

  אורגן בשיתוף עם פרופ' עמוס פריש, ד"ר אלי עסיס וד"ר משה רחימי

   

   

  הרצאות וכנסים מדעיים:

  11–14 August 2019 EABS, Warsaw "From France to Provence: Rabbi Joseph Bekhor Shor’s Influence on Radak’s Commentary on the Pentateuch"
  1–5 July 2019 SBL International Meeting, Rome "From France to Provence: Rabbi Joseph Bekhor Shor’s Influence on Radak’s Commentary on the Pentateuch"
   3 June 2019

  JTS - Shocken Institute for Jewish Research, Jerusalem :Jews in Dialogue

  "Jews of Byzantine in Dialogue"
  30 July - 3 August 2018 SBL International Meeting, Helsinki "The Possibility of God Revealing Himself to Man According to Rashbam’s Commentary on the Pentateuch"
  15–19 July 2018 EAJS, Krakow "The Possibility of God : revealing his form Man According to Rashbam’s Commentary on the Pentateuch"
  9–10 במאי 2018 פרשנות המקרא לדורותיה - כנס בינלאומי, רמת גן "היתכנות התגלות האל לאדם על פי פירוש רשב"ם לתורה"
  אוגוסט, 2017 הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים 'רמב"ן ושני פירושי ראב"ע לספר שמות' 
  27–29 June 2017 NAPH - International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, New York 'רב מובנות בפירושי ר' יוסף בכור שור לתורה'
  17­–20 July 2016 EABS, Leuven "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on the Torah"
  3–7 July 2016 SBL International Meeting, Seoul "Retrospection as an Exegetical Device in Rashbam's Torah Commentary"
  21–24 November 2015 SBL Annual Meeting, Atlanta "The 'Anticipation Principle' in the Biblical Commentary of R. Joseph Bekhor Shor"
  16–19 November 2015 ISF-IAS Conference at IAS, Jerusalem :Wisdom and Moralizing Literature in a Multicultural Journey in the Middle Ages, between Oral and Written Traditions

  "The 'Narative Parable' in Northern France in the 11th­–13th Centuries"

  12–15 July 2015 EABS, Cordoba

  "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on Qoheleth"

  22–25 November 2014 SBL Annual Meeting, San Diego

  "R. Tuvia ben Eliʽezer ('Lekaḥ Tov') and the Judeo-Christian polemic"

  20–24 July 2014 Xth EAJS Congress, Paris

  "The contribution of R. Tuvia ben Eliʽezer ('Lekaḥ Tov') to the Judeo-Christian polemic"

  6–10 July 2014 SBL International Meeting, Vienna

  "The 'Narrative Parable' in the School of Rashi and His Disciples (11th-12th centuries)"

  24–26 ביוני 2014 NAPH - International Conference on HebrewLanguage, Literature and Culture,באר שבע 'המשל הסיפורי' בבית המדרש של רש"י ותלמידיו'
  12 ביולי 2014 "תהילתי יספרו" כנס בנושא חקר הסיפור המקראי 'אנאלוגיה בין דמויות משניות המלוות דמות ראשית'
  23–26 November 2013 SBL Annual, Baltimore "The Allegorical Exegesis on Song of Songs by R. Tubia ben Eliezer - Leqah Tov"
  4–9 August 2013 21th Congress of IOSOT, Munich Germany "The Leqah Tov Commentary on Song of Songs and its Place in the History of Biblical Exegesis"
  28 ביולי - 1 באוגוסט 2013 הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים

  'מדרש 'לקח טוב' על שיר השירים: ר' טוביה בן' אליעזר בין פשט לדרש'

  7–11 July 2013 SBL International Meeting, St. Andreus "Song of Songs: Commentary of Leqah Tov and its Relationship with the Commentary of Rashi"
  22–26 July 2012 SBL International Meeting, Amsterdam "Rabbi Samson Raphael Hirsch as a Peshat Commentator: Literary Aspects of his Commentary on the Pentateuch"
  13–15 February 2012 The International Conference for Judaic Studies - The Jewry of Provence (IECJ), Marseille "Concerning the Dissemination of Rashbam's Commentary on the Torah in Provence During the 12th-14th Centuries"
  4-8 July 2011 SBL International Meeting, London England "Ramban’s Addenda to his Commentary upon Reaching the Land of Israel"
  30 במאי 2011 הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן 'מדוע לא זכה פירוש רשב"ם לתפוצה - מבט מחודש'
  22–24 במאי 2011 שבעים פנים לתורה - מגוון פניה של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים, חיפה 'ספרים ומחברים אליהם נחשף רמב"ן לראשונה בהגיעו לארץ ישראל'
  14-17 February 2011

  ISF-IAS Conference at IAS, Jerusalem

  13th Century France, Continuity and Change

  "The Decline of Peshat Exegesis in the 13th Century: Between France and Spain"
  19-21 December 2010 42nd Annual AJS Conference, Boston "Rashbam Major Principles of Interpretation as Deduced from a Manuscript Fragment Discovered in 1984"
  1-6 August 2010 20th Congress of IOSOT, Helsinki Finland "Intertextuality in Northern France in the Middle Ages"
  6-2 באוגוסט 2009 הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, ירושלים 'היבטים ספרותיים בפירושי ר' יוסף בכור שור לתורה'
  30 June - 4 July 2009 SBL International Meeting, Rome Italy "Willing Obedience with Doubts: Abraham at the Binding of Isaac"
  12 ביוני 2008 200 שנה להיוולדו של הרב שמשון רפאל הירש: כנס בינלאומי, רמת גן 'רש"ר הירש כפשטן - היבטים ספרותיים בפירושי רש"ר הירש לתורה'
  31 ביוני - 4 ביולי 2005 הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים 'הבטה לאחור ככלי פרשני בפירוש רשב"ם לתורה'
  15 במאי 2005 רש"י המורה לדורות - כנס במלאות 900 שנה לפטירתו, מכללת הרצוג אלון שבות

  'מאור המנורה הטהורה - רש"י מנקודת מבטו של רמב"ן'

   

       

  הרצאות מוזמנות:

  20 September 2019 for Biblical Studies, Trinity College Dublin “Ramban’s Addenda to his Commentary Upon Reaching the Land of Israel”, Biblical Studies Post-graduate Research Seminar, Trinity Centre
  27 בנובמבר 2018 סמינר מחקרי של החוג למקרא, אוניברסיטת תל אביב 'על הכלל 'דבר הלמד מעניינו' בפרשנות הפנים מקראית של רשב"ם, והשוואה לפרשנות הנוצרית בת זמנו'
  15 בנובמבר 2017 אוניברסיטת יורק, טורונטו 'תוספות רמב"ן לפירושו לתורה'
  21 במרץ 2017 לימודי המקרא באקדמיה בישראל - לאן? יוזמות וכיוונים חדשים, אוניברסיטת תל אביב 'מקרא ומעבר - שיתופי פעולה'
  4 בנובמבר 2014 סמינר מחקרי של החוג לספרות, אוניברסיטת בר אילן 'הפולמוס עם הנצרות בפרשנות ימי הביניים'
  22.6.2014 בואי הרוח - מפגש עם אוצרות רוח יהודיים, קונגרס יהדות בר אילן 'רש"י ותלמידיו והפולמוס היהודי-נוצרי'
  23 בדצמבר 2013 מסעות ארץ ישראל ורישומם - הכנס הרביעי של מכללת הרצוג והמכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במכון יד בן צבי 'השפעת הריאליה הארץ ישראלית על פירושי רמב"ן לתורה'
  15 בינואר 2013 סמינר מחקרי של החוג ללימודי התרבות העברית - מגמת מקרא, אוניברסיטת תל אביב 'גילויים חדשים בנושא תוספות רמב"ן לפירושו לתורה בהגיעו לארץ ישראל'
  22 בנובמבר 2012 סמינר מחלקתי של המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן 'האומנם היה רש"י הראשון שפירש פירוש פשט לשיר השירים?'
  21 באפריל 2010 סמינר מחלקתי של המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן

  'רשב"ם - פרשן הפשט המרכזי במאה הי"ב: רקע ופרשנות'

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023