פרופ' מיכאל אביעוז

פרופ'
אביעוז מיכאל

תחומי מחקר

תחומי התמחות מדעיים

·        היסטוריוגרפיה מקראית, בייחוד ספרי שמואל, מלכים ודברי הימים

·        ספרות הנבואה, בייחוד ספר ירמיה

·        פרשנות המקרא הקדומה – יוסף בן מתתיהו