הנחיות מחלקתיות

 

לבירור חובות לימודי יסוד בתארים השונים יש לעיין בתקנונים לפי מסגרת התואר הרלבנטי:

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר ראשון

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר שני

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר שלישי

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תעודת הוראה

קורסים מתוקשבים תשפ"ד  [רשימת הקורסים תתפרסם לקראת הרישום לשנה"ל תשפ"ד]

קורסים באנגלית תשפ"ד     [רשימת הקורסים תתפרסם לקראת הרישום לשנה"ל תשפ"ד]

חובת נוכחות בקורסים בלימודי יסוד ביהדות

רישום לקורסי יסוד ביהדות

הרישום לקורסי יסוד ביהדות, הינו עצמאית, באמצעות חלונות הרישום שייפתחו בתקופות הרישום במערכת האינ-בר, על בסיס מקום פנוי בקורסים. 

ציון מספרי עובר

ציון עובר בלימודי יסוד חייב להיות ציון מספרי עובר – 60 ומעלה (כולל לתלמידי תואר שלישי)


לבירורים בנוגע לחובות לימודי יסוד ביהדות יש לפנות למזכירות ביה"ס:

מייל : yesod@biu.ac.il

טלפון 03-5318361 [ימים א-ה 08:30 - 15:00]

 הדלת הפתוחה, ימים א', ג', ה'  10:00 - 12:00

קבלת קהל פרונטלית: [בניין נייגל 507 חדר 8]

ימים א', ג'  11:30 -14:00

 ימים ב', ה' 08:30 -10:30


אין לפנות למחלקות המתמחות בלימודי תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל, אלא לביה"ס ללימודי יסוד בלבד.

 

בהצלחה

ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות