שאלות נפוצות

כל מה שרציתם לשאול

בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.                                                  

 לתשומת לבכם, על הסטודנטים לספור את נקודות הזכות שנלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, ולוודא כי עמדו בדרישות לימודי היסוד בהתאם לתואר הנלמד על ידם.

*** באחריות הסטודנטים לברר במהלך השנה לפני סיום התואר באשר להשלמת חובות לימודי יסוד ביהדות

קורסים בלימודי יסוד ביהדות

האם קורסי יסוד ביהדות נחשבים לקורסים כלליים?

מהו קורס מתוקשב?

איך ניתן לקבל מועד מיוחד בבחינה בקורס?

מהו ציון עובר בקורסים של לימודי יסוד ביהדות?  

מכמה שיעורים מותר להיעדר במהלך השנה?   

איך מחושבים הלימודים במדרשה לבנות בבר אילן?

איך מחושבים הלימודים במג"ל-מכון גבוה לתורה?

הקורס מלא, אפשר לרשום אותי? או לחילופין מדור שמ"ע הפנו אותי למזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות כי אמרו שמזכירות ביה"ס תוכל לרשום לקורסים מלאים.

נרשמתי במערכת אינבר לקורס שיש עליו הערה: "לשנה ג' בלבד" ואני אינני סטודנט שנה ג', האם יש לבטל את הקורס?

אני סטודנט בפקולטה למשפטים- האם אני רשאי לבחור בקורס בתלמוד אישות – תלמוד הלכה ומנהג?

היכן מתפרסמת מערכת השעות לקורסים?

האם סטודנט שאינו יהודי חייב בלימודי יסוד ביהדות?

מהי חלוקת הקורסים ומספר ש"ש (=שעות שנתיות) ע"פ התחומים (תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל ותולדות ישראל) הנדרשת בתואר הראשון?

האם ישנה הבחנה בין בוגרי בתי ספר כלליים לבוגרי בתי ספר דתיים וישיבות?

איך ניתן לקבל פטור מקורסי יסוד ביהדות?

היכן אני רואה את הפטור שקיבלתי בלימודי יסוד ביהדות?

האם ניתן להגיש ערעורים על בקשות לפטור (תארים מתקדמים תואר שני ותואר שלישי)?

כיצד ניתן לבטל פטור שניתן בתארים מתקדמים (תואר שני/תואר שלישי)?

אם קבלתי פטור מX- שעות, מאיזה תחום עלי לקחת קורסי יהדות?

אם ברצוני ללמוד קורסים בלימודי יסוד ביהדות שלא לצורך לימודים אקדמאיים (במסגרת "שומע חופשי")?

 

קורסים בלימודי יסוד ביהדות

קורסי יסוד ביהדות מחולקים לארבעה תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04 (קוד משמע שתי הספרות הראשונות של הקורס). 

לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד.

האם קורסי יסוד ביהדות נחשבים לקורסים כלליים?                                                                     

הקורסים בלימודי יסוד לא נחשבים לקורסים כלליים.    

למידע לגבי קורסים כלליים לחצו כאן.

מהו קורס מתוקשב?

קורס מתוקשב (מקוון)  הוא קורס שנלמד באמצעות אתר הקורס בMOODLE .
הסטודנט מקבל קוד וסיסמה אישיים ורק כך הוא יכול להיכנס לאתר הקורס המתוקשב אליו הוא רשום. במהלך שנה"ל על הסטודנט לקחת חלק פעיל בקורס ולהשתתף בדיונים המתקיימים על גבי הרשת ולהגיש מטלות. בסוף הקורס מתקיימת בחינה.
המטלות הן חלק אינטגראלי מהציון בקורס. ללא הגשת המטלות, הסטודנט לא יוכל להיבחן בקורס.
במהלך השנה מתקיימים מפגש/שני מפגשים פרונטאליים (זום) עם המרצה.
דף הנחיות מפורט לגבי מועדי המפגשים הפרונטאליים יפורסם בסוף תקופת השינויים של סמסטר א' (במהלך החודש הראשון שלאחר תחילת שנה"ל) באתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות. ההשתתפות במפגשים הפרונטאליים אינה בגדר חובה, אולם יש בה תועלת רבה לסטודנטים.                       

הרישום לקורסים אלה הוא כמו לכל קורס אחר באמצעות היעוץ הווירטואלי במערכת האינ-בר.  

לתשומת ליבכם: הקורסים המתוקשבים הינם חלק מחובות לימודי יסוד ביהדות.
באינ-בר הקורסים אינם מסווגים לפי התחומים והאשכולות [תנ"ך 01/תלמוד 02/פילוסופיה יהודית 03/תולדות ישראל 04], לכן עליכם לבדוק ברשימת הקורסים שלכם באינ-בר אלו תחומים השלמתם (כולל המתוקשבים)]

 

איך ניתן לקבל מועד מיוחד בבחינה בקורס?

בתואר הראשון, הטיפול בבקשות למועד מיוחד בבחינות בקורסים של לימודי יסוד ביהדות הינו באחריות מדור סטטוס.

סטודנט לתואר ראשון המעוניין לממש את זכאותו למועד מיוחד בבחינה בקורס יסוד, עליו לפנות בטופס פנייה באינ-בר למדור סטטוס.

בתואר השני, הטיפול בבקשות למועד מיוחד בבחינות בקורסים של לימודי יסוד ביהדות הינו באחריות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות באמצעות הגשת טופס בקשה וביה"ס מטפל בבקשה מול ביה"ס לתארים מתקדמים.

 סטודנט לתואר שני המעוניין לממש את זכאותו למועד מיוחד בבחינה בקורס יסוד עליו למלא את טופס הבקשה ולשלוח את הבקשה למזכירות ביה"ס  ללימודי יסוד ביהדות באמצעות המייל yesod@biu.ac.il

בתואר השלישי יש לפנות לביה"ס לתארים מתקדמים.

יש להדגיש כי במידה שהסטודנט יקבל אישור להיבחן עם נבחני השנה העוקבת או מועד מיוחד אישי, על הסטודנט מוטלת החובה להשלים את החומר הנלמד באותה השנה שבה חלה הבחינה.

מהו ציון עובר בקורסים של לימודי יסוד ביהדות?       

ציון עובר בקורסי לימודי יסוד ביהדות הינו 60 ומעלה.

מכמה שיעורים מותר להיעדר במהלך השנה?   

הנוכחות בכל השיעורים הפרונטליים היא חובה. ניתן להיעדר עד 2 היעדרויות בסמסטר אחד [מוצדקות ומגובות באישור]

ראו התקנון

סטודנט שייעדר מעבר לכך לא יהיה רשאי לגשת לבחינה וציונו יהיה פ.נ. (פרש נכשל).      

 

איך מחושבים הלימודים במדרשה לבנות בבר אילן?

סטודנטים בתואר ראשון (ברוב המחלקות) חייבים בלימודי יסוד ביהדות בהיקף  10 ש"ש (שעות שנתיות). על הסטודנטיות הלומדות במדרשה לבנות להגיע להיקף של 20 ש"ש עמ"נ לסיים את חובות היהדות לתואר הראשון. קורסי המדרשה לבנות שווים לחצי מהניקוד של קורסי לימודי יסוד ביהדות. כלומר כל קורס שנתי בהיקף 2 ש"ש במדרשה לבנות שווה 1 ש"ש. כל קורס סמסטריאלי במדרשה שווה 0.5 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. בתום הלימודים במדרשה לבנות, שולחת מזכירות המדרשה אישור על היקף השעות הנלמד  למשרד הרשם על מנת שיוכל לחשב את הנק"ז שנלמדו בתואר.

איך מחושבים הלימודים במג"ל-מכון גבוה לתורה?

סטודנט הלומד תכנית מלאה במג"ל בתואר ראשון (364 שעות בשנה) מקבל פטור מ- 5 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. סטודנט הלומד שנתיים מלאות במג"ל, מקבל פטור מלא מלימודי יסוד ביהדות. בתום הלימודים במג"ל, מזכירות המג"ל שולחת אישור על היקף השעות הנלמד  למשרד הרשם על מנת שיוכל לחשב את הנק"ז שנלמדו בתואר. אין צורך למלא טופס בקשה לפטור אלא הערוץ הנו ישיר בין המג"ל למשרד הרשם.

הקורס מלא, אפשר לרשום אותי? או לחילופין מדור שמ"ע הפנו אותי למזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות כי אמרו שמזכירות ביה"ס תוכל לרשום לקורסים מלאים.

לא ניתן לרשום לקורסים מלאים.

מה כן אפשר לעשות? בכל יום רישום, נפתחות מכסות חדשות לקורסים, ופעמים רבות סטודנטים מפנים מקום בקורסים מלאים ועוברים לקורסים אחרים. משום כך יש להיכנס בכל יום רישום מספר פעמים למערכת האינ-בר כאשר חלון הזמן ביעוץ הווירטואלי פתוח לרישום, ולבדוק האם התפנה מקום בקורס המבוקש.

נרשמתי במערכת אינבר לקורס שיש עליו הערה: "לשנה ג' בלבד" ואני אינני סטודנט שנה ג', האם יש לבטל את הקורס?

הערה זו מיועדת לצרכים פנימיים בלבד של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות. אם הצלחת להירשם לקורס, אין צורך לבטל אותו בגלל הערה זו.

אני סטודנט בפקולטה למשפטים- האם אני רשאי לבחור בקורס בתלמוד אישות – תלמוד הלכה ומנהג?

סטודנטים למשפטים לומדים קורס זהה במסגרת לימודי המשפטים ולכן אינם יכולים לחזור עליו בלימודי יסוד ביהדות.

היכן מתפרסמת מערכת השעות לקורסים?

באתר של בר-אילן בקטלוג הקורסים.

קורסים  מתוקשבים (אינטרנט): יתפרסם באתר של מנהל הסטודנטים.

האם סטודנט שאינו יהודי חייב בלימודי יסוד ביהדות?

סטודנטים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות.

בתואר ראשון/תעודת הוראה: יש לפנות בטופס פנייה למדור סטטוס ולהציג את האישורים הרלבנטיים, והועדה תנחה  בהתאם את מדור תל"מ להמיר את אשכולות היהדות באשכולות כלליים.

תארים מתקדמים שני/שלישי: יש לפנות בטופס פנייה לביה"ס לתארים מתקדמים ולצרף את האישורים הרלבנטיים, והוועדה תנחה בהתאם את מדור תל"מ להמיר את אשכולות היהדות באשכולות כלליים.

מהי חלוקת הקורסים ומספר ש"ש (=שעות שנתיות) ע"פ התחומים (תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל ותולדות ישראל) הנדרשת בתואר הראשון?

סטודנטים שהתקבלו החל משנה"ל תשע"ז ואילך:

2 ש"ש בתנ"ך, 2 ש"ש בתלמוד, 2 ש"ש במחשבת ישראל או תולדות ישראל וכן 4 ש"ש לבחירה מתוך ארבעת התחומים (סה"כ 10 ש"ש).

ראו התקנון.

תקנון הלימודים בלימודי יסוד ביהדות לתואר שני:

בוגר/ת בר-אילן - נדרש ללמוד בלימודי יסוד ביהדות בהיקף 2 ש"ש מכל תחום שיבחר, בתנאי שהקורס לא נלמד בתואר הראשון (לא ניתן להירשם לקורס בעל אותו נושא ו/או לאותן 5 ספרות זהות של קורס שנלמד בעבר).

אינו/ה בוגר/ת בר אילן - חייב בלימודי יסוד ביהדות בהיקף 4 ש"ש (כאשר 2 ש"ש מתוך 4 ש"ש הן חובה מתחום תנ"ך (קוד 01) או מתחום תלמוד (קוד 02)).

סטודנטים שיתקבלו וילמדו לתואר שני באחד ממקצועות היהדות המובהקים (תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל) יהיו חייבים בהיקף 2 ש"ש שיילמדו במחלקה אחרת מזו שבה הם יתמחו לתואר שני.

ראו תקנון תכנית הלימודים לתואר שני בלימודי יסוד ביהדות.

תקנון הלימודים בלימודי יסוד ביהדות לתואר שלישי:

סטודנט בוגר ומוסמך (שלמד תואר ראשון ושני) באוניברסיטת בר-אילן - פטור מלימודי יסוד ביהדות.

סטודנט שלמד בבר-אילן רק לאחד מהתארים בוגר או מוסמך- יהיה חייב בלימודי יסוד ביהדות בהיקף 2 ש"ש.

סטודנט שאינו בוגר ואינו מוסמך מבר אילן - יחויב בקורסי יסוד ביהדות בהיקף 4 ש"ש. (כאשר 2 ש"ש מתוך 4 ש"ש הן חובה מתחום תנ"ך (קוד 01) או מתחום תלמוד (קוד 02)).

סטודנטים המתמחים בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות המובהקים (תנ"ך, תלמוד ומחשבת ישראל) פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

ראו תקנון תכנית הלימודים לתואר שלישי בלימודי יסוד ביהדות.

תקנון הלימודים בלימודי יסוד ביהדות לתעודת הוראה:

סטודנט שהינו בוגר בר אילן - אינו מחויב בלימודי יסוד ביהדות

סטודנט שאינו בוגר בר אילן - מחויב בלימודי יסוד ביהדות בהיקף 4 ש"ש (סה"כ שני קורסים שנתיים כאשר אחד הקורסים חייב להיות מתחום תנ"ך (קוד 01) או מתחום תלמוד (קוד 02)).

ראו תקנון תכנית הלימודים לתעודת הוראה בלימודי יסוד ביהדות.

האם ישנה הבחנה בין בוגרי בתי ספר כלליים לבוגרי בתי ספר דתיים וישיבות?

ההבחנה היא אך ורק במסגרת הקורסים בתלמוד. ישנה התאמה בין ידיעות הסטודנט לבין תכני הקורס. על הסטודנט מוטלת האחריות להירשם לקורסים המתאימים לתיכון שלמד בו –כללי/דתי. בעת פתיחת הקורס תיעשה בדיקה של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות. סטודנט אשר אינו משתייך לקבוצה אליה נרשם, יאלץ לעזוב את הקורס.

איך ניתן לקבל פטור מקורסי יסוד ביהדות?

***בקשות לפטור יש להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד (ראשון, שני ושלישי)

לתשומת ליבכם, על-פי תקנון המל"ג לימודי תיכון אינם מוכרים לצורך פטור אקדמי.

נוהל פטור מלימודי יסוד בתואר ראשון:

סטודנט שהתקבל לתואר ראשון בבר - אילן יוכל לבקש פטור מקורסי יסוד ביהדות.

ניתן לקבל פטור על סמך:

 1. לימודים אקדמאיים במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים [בציון מספרי עובר בלבד (60 ומעלה) יוכרו רק הרצאות (לא פרוסמינריון/סמינריון)].
 2. אישור על בה"ד 1 (קורס קצינים- על פי ההסכם מול בה"ד 1 יוכרו אישורים רק למי שסיים בשנים 2008 - 2010 כולל)
 3. מכינה קדם צבאית.
 4. גברים- לימודי ישיבה גבוהה (יש לצרף אישור ישיבה מקורי הכולל שם + ת.ז+ טווח שנות לימוד (מחודש ושנה ועד חודש ושנה) + היקף שעות שבועיות שנלמדו).
 5. נשים- לימודי מדרשה (במתכונת מלאה ומשנה ומעלה).
 6. לימודים קודמים אשר בגינם התקבל פטור בלימודי יסוד לא יוכלו לשמש לפטור נוסף.

את הבקשה לפטור יש להפנות למדור סטטוס. 

הנחיות הגשה:

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>'בקשות ואישורים'>הגשת בקשה> בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (פטור מלימודי יסוד ביהדות תואר ראשון).

סטטוס בקשה
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

נוהל פטור מלימודי יסוד ביהדות בתואר שני:

סטודנט שהתקבל לתואר שני בבר-אילן יוכל לבקש פטור מקורסי יסוד ביהדות.

ניתן לקבל פטור על סמך:

 1. לימודים אקדמאיים במוסדות להשכלה גבוהה  מוכרים [בציון מספרי עובר בלבד (60 ומעלה) יוכרו רק הרצאות (לא פרוסמינריון/סמינריון)].
 2. מכינה קדם צבאית (בהיקף של 2.5 שנים מלאות בתכנית מלאה).
 3. גברים- לימודי ישיבה גבוהה (יש לצרף אישור ישיבה מקורי הכולל שם + ת.ז+ טווח שנות לימוד (מחודש ושנה ועד חודש ושנה) + היקף שעות שבועיות שנלמדו).
 4. נשים- לימודי מדרשה (במתכונת מלאה)
 5. קורסים עודפים מתארים קודמים שנלמדו בלימודי יסוד ביהדות.
 6. לימודים קודמים אשר בגינם התקבל פטור בלימודי יסוד ביהדות לא יוכלו לשמש לפטור נוסף.
 7. סטודנטים בוגרי בר-אילן שלהם קורס עודף בלימודי יסוד ביהדות (בקודים 01/02/03/04) או לימודי מדרשה/מג"ל מהתואר הראשון עליהם להגיש בקשה להכרה בקורס כחלק מחובות לימודי יסוד במסגרת התואר השני (יש לצרף אישור ממשרד הרשם או מדרשה לבנות או מג"ל על כך שהקורס/ים עודפים לתואר ולא שימשו לצרכים אקדמיים אחרים).
 8. סטודנטים שלמדו קורסי יסוד ביהדות (בקודים 01/02/03/04) במסגרת 'שמיעה חופשית', עליהם להגיש בקשה להכרה בקורסים אלו כחלק מחובות לימודי יסוד ביהדות  במסגרת התואר השני, וזאת בתנאי שהקורסים לא שימשו לצרכים אקדמיים אחרים.

הנחיות הגשה:

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>'בקשות ואישורים'>הגשת בקשה> בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (פטור מלימודי יסוד ביהדות תואר שני).

לפטור ישנן השלכות כספיות על שכר הלימוד לאותה שנה אקדמית בה הוא ניתן. לבירורים יש לפנות ישירות למדור שכר לימוד, וזאת בטרם הגשת הבקשה לפטור במערכת האינ-בר.

סטטוס בקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות, בשדה 'מצב'.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

ראו תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים באשר לחובות לימודי יסוד ביהדות תואר שני.

ראו תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים.

נוהל פטור מלימודי יסוד ביהדות בתואר שלישי:

סטודנט שהתקבל לתואר שלישי בבר-אילן יוכל לבקש פטור מקורסי יסוד ביהדות.

ניתן לקבל פטור על סמך:

 1. לימודים אקדמאיים במוסדות להשכלה גבוהה  מוכרים [בציון מספרי עובר בלבד (60 ומעלה) יוכרו רק הרצאות (לא פרוסמינריון/סמינריון)].
 2. אישור על בה"ד 1 (קורס קצינים- על פי ההסכם מול בה"ד 1 יוכרו אישורים רק למי שסיים בשנים 2008 -2010 כולל).
 3. מכינה קדם צבאית.
 4. גברים- לימודי ישיבה גבוהה (יש לצרף אישור ישיבה מקורי הכולל שם + ת.ז+ טווח שנות לימוד (מחודש ושנה ועד חודש ושנה) + היקף שעות שבועיות שנלמדו).
 5. נשים- לימודי מדרשה (במתכונת מלאה).
 6. קורסים עודפים מתארים קודמים שנלמדו בלימודי יסוד ביהדות.
 7. לימודים קודמים אשר בגינם התקבל פטור בלימודי יסוד ביהדות לא יוכלו לשמש לפטור נוסף.

הסטודנט צריך לצבור בלימודיו הקודמים היקף לימודים בלימודי יהדות מובהקים (תנ"ך או תלמוד) זהה לבוגר בר-אילן.

הנחיות הגשה:

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד

כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>'בקשות ואישורים'>הגשת בקשה> בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (פטור מלימודי יסוד ביהדות תואר שלישי).

לפטור ישנן השלכות כספיות על שכר הלימוד לאותה שנה אקדמית בה הוא ניתן. לבירורים יש לפנות ישירות למדור שכר לימוד, וזאת בטרם הגשת הבקשה לפטור במערכת האינ-בר.

סטטוס בקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

ראו תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים באשר לחובות לימודי יסוד ביהדות תואר שלישי.

ראו תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים.

נוהל פטור מלימודי יסוד ביהדות בתעודת הוראה:

סטודנטים בוגרי בר-אילן תואר ראשון, פטורים מלימודי יסוד ביהדות במסגרת תעודת הוראה. הפטור הינו אוטומטי אין צורך להגיש בקשה לפטור.

סטודנט שהתקבל לתעודת הוראה בבר- אילן יוכל לבקש פטור מקורסי יסוד ביהדות.

ניתן לקבל פטור על סמך:

 1. לימודים אקדמאיים במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים [בציון מספרי עובר בלבד (60 ומעלה) יוכרו רק הרצאות (לא פרוסמינריון/סמינריון)].
 2. אישור על בה"ד 1 (קורס קצינים- על פי ההסכם מול בה"ד 1 יוכרו אישורים רק למי שסיים בשנים 2008 -2010 כולל).
 3. מכינה קדם צבאית.
 4. גברים- לימודי ישיבה גבוהה (יש לצרף אישור ישיבה מקורי הכולל שם + ת.ז+ טווח שנות לימוד (מחודש ושנה ועד חודש ושנה) + היקף שעות שבועיות שנלמדו).
 5. נשים- לימודי מדרשה (במתכונת מלאה).
הנחיות הגשה: 

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>בקשות ואישורים>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (פטור מלימודי יסוד ביהדות ).

סטטוס בקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות,  בשדה 'מצב'.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

ראו תקנון מדור סטטוס.

*** כל בקשה לפטור תידון באופן פרטני וההחלטה נתונה לשיקול דעת של ראש ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

היכן אני רואה את הפטור שקיבלתי בלימודי יסוד ביהדות?

סטודנט לתואר ראשון| מכתב רשמי אודות ההחלטה בעניין בקשתך לפטור יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי מדור סטטוס.

סטודנט לתואר שני| מכתב רשמי אודות ההחלטה בעניין בקשתך לפטור יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות. 

סטודנט לתואר שלישי| מכתב רשמי אודות ההחלטה בעניין בקשתך לפטור יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

לא ניתן לראות את הפטור במערכת האינ-בר.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

האם ניתן להגיש ערעורים על בקשות לפטור (תארים מתקדמים תואר שני ותואר שלישי)?

ערעורים על בקשות לפטור ניתן להגיש במועדים הבאים בלבד:

ערעורים על בקשות שהוגשו במהלך תקופת הרישום לסמסטר א' יוגשו במהלך חודשים דצמבר-ינואר

ערעורים על בקשות שהוגשו במהלך תקופת הרישום לסמסטר ב' יוגשו במהלך חודש מאי

ערעורים יש להגיש על-ידי פתיחת בקשה חדשה במערכת האינ-בר בלבד.

סטודנטים שמעוניינים להגיש ערעור באמצעות פגישה פרונטלית, עליהם לתאם מועד באמצעות המייל: yesod@biu.ac.il

כיצד ניתן לבטל פטור שניתן בתארים מתקדמים (תואר שני/תואר שלישי)?

הגשת בקשה לביטול פטור מקורס מלימודי יסוד ביהדות, יש להגיש באמצעות המייל: yesod@biu.ac.il

בתאריכים שלהלן בלבד:

בקשות לביטול פטור שניתן במהלך תקופת הרישום לסמסטר א' יוגשו במהלך חודשים דצמבר-ינואר

בקשות לביטול פטור שניתן במהלך תקופת הרישום לסמסטר ב' יוגשו במהלך חודש מאי

אם קבלתי פטור מX- שעות, מאיזה תחום עלי לקחת קורסי יהדות?

במידה ולא צוין במפורש מאיזה תחום קיבלת פטור הרי שבאפשרותך לבחור קורסים מכל אחד מארבעת התחומים של לימודי יסוד ביהדות (תנ"ך(01)/תלמוד(02)/מחשבת ישראל(03)/תולדות ישראל(04)).

אם ברצוני ללמוד קורסים בלימודי יסוד ביהדות שלא לצורך לימודים אקדמאיים (במסגרת "שומע חופשי")?

ראשית, יש לעיין ברשימת הקורסים ולבדוק אם יש קורס שמעניין את ולבחור את הקורס אליו מעוניינים להירשם. 
ההרשמה לשמיעה חופשית נעשית באמצעות מדור תל"מ. לאחר שתתקבל/י כסטודנט/ית במעמד שמיעה חופשית, ניתן לפנות אלינו באמצעות המייל: yesod@biu.ac.il ואנו נסייע לך להירשם לקורס שתבחר/י על בסיס מקום פנוי.