בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

האם הרעיונות של חז"ל והרמב"ם רלוונטיים לימינו – וכיצד? מה אפשר להקיש מהמנהיגים המקראיים על מנהיגות בימינו? מה נוכל ללמוד מהמקורות על כלכלה, מגדר, רפואה ומדע, על סובלנות ועל אתיקה? הסוגיות האינטלקטואליות הללו ורבות אחרות מעסיקות את כולנו וחשובות להווה שלנו ולעתידנו. משך 2000 שנה תיעדו המקורות היהודים את ההתפתחויות שעברו קהילות ישראל הציגו ויכוחים וגמישות מחשבתית ופיתחו כלים חדשניים לגיבוש פתרונות המותאמים לצורכי האדם. כל אלה הופכים את לימודי היסוד ביהדות – מחובה לזכות
עוד על אודותינו
הודעות