בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

האם הרעיונות של חז"ל והרמב"ם רלוונטיים לימינו – וכיצד? מה אפשר להקיש מהמנהיגים המקראיים על
מנהיגות בימינו? מה נוכל ללמוד מהמקורות על כלכלה, מגדר, רפואה ומדע, על סובלנות ועל אתיקה?
הסוגיות האינטלקטואליות הללו ורבות אחרות מעסיקות את כולנו וחשובות להווה שלנו ולעתידנו. משך
2000 שנה תיעדו המקורות היהודים את ההתפתחויות שעברו קהילות ישראל הציגו ויכוחים וגמישות
מחשבתית ופיתחו כלים חדשניים לגיבוש פתרונות המותאמים לצורכי האדם. כל אלה הופכים את
לימודי היסוד ביהדות – מחובה לזכות

גלו כל מה שקורה
יהדות זה הסיפור שלנו
פתחתי את הדלת ונכנסתי לכיתה. סטודנטים ישבו בזוגות ורכנו על טקסט ודיברו או התווכחו עליו. הם לא הרגישו כלל בנוכחותי. המרצה עברה ביניהם ושוחחה איתם. הייתה תחושה של התלהבות באוויר. זה היה באחד מקורסי הסדנאות של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות
סגל אקדמי
מחקר: חקר ספרותי של המקרא (ובפרט: הסיפור המקראי); הפרשנות המסורתית לתנ"ך (ובפרט: הפרשנות הבתר-קלאסית); המלוכה במקרא; ספר תהילים  
פרסומים
מחבר/ת: Prof. Eyal Regev
  The Social Archaeology of Late Second Temple Judaea From Purity, Burial, and Art, to Qumran,…
הודעות