BIU Campaign
בית הספר ללימודי יסוד ביהדות שם כמטרה להעשיר את ידיעותיהם של כלל תלמידי האוניברסיטה בתחומים מרכזיים במדעי היהדות על ידי לימוד קורסים אקדמיים. הקורסים מתקיימים בתנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל ותולדות ישראל. המשך...
יצירת קשר