תואר ראשון - סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנת הלימודים תשע"ז ואילך