תעודת הוראה

תעודת הוראה

לימודי יסוד ביהדות- חובות הלימוד במסגרת תעודת הוראה:

*** באחריות הסטודנטים לברר במהלך השנה לפני סיום התואר באשר להשלמת חובות לימודי יסוד ביהדות

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי הספרות הראשונות משמאל במס' הקורס). 

לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!
לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

 1. סטודנטים שהינם בוגרי בר-אילן (שנת סיום אינה רלבנטית) - אינם חייבים בלימודי יסוד ביהדות.
   
 2. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן חייבים במסגרת לימודי תעודת הוראה ב- 4  ש"ש*[=שעות שנתיות] בלימודי יסוד ביהדות [ מתוכן חובה 2 ש"ש  בתנ"ך (קוד 01)  או בתלמוד (קוד 02) ].
   
 3. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן ולומדים תואר שני בבר-אילן ובנוסף תעודת הוראה יהיו חייבים בתואר שני ב- 4 ש"ש.
  2 ש"ש חייבים להיות בתנ"ך או בתלמוד, ובמסגרת תעודת הוראה חייבים ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, ובסך הכל 6 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, במסגרת התואר השני ותעודת ההוראה.
   
 4. במידה וילמדו תחילה תעודת הוראה ובנוסף תואר שני בבר-אילן יהיו חייבים במסגרת תעודת הוראה ב-4 ש"ש [מתוכן 2 ש"ש חייבים להיות בתנ"ך (קוד 01) או בתלמוד (קוד 02)], ובתואר שני  2 ש"ש  בלימודי יסוד ביהדות, ובסך הכל  6 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, במסגרת התואר השני ותעודת ההוראה .
   
 5. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן, אך סיימו תואר שני ושלישי בבר-אילן ובמסגרת לימודים מתקדמים אלו מילאו את מכסת  6 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות- אינם חייבים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת תעודת הוראה.
   
 6. סטודנטים שאינם בוגרי ואינם בעלי תואר מוסמך מבר-אילן, אך לומדים לתואר שלישי בבר-אילן חייבים במסגרת תואר שלישי ב- 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, ובמסגרת תעודת הוראה חייבים ב- 2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, סה"כ 6 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.
   
 7. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן, אך סיימו לימודי תעודה שבחסות הוועדה לתואר שני או סיימו תואר שני באוניברסיטת בר-אילן, ובמסגרת זו מילאו את חובותיהם ביהדות -  4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, יהיה חייבים במסגרת תעודת הוראה ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.
   
 8. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן וחייבים בקורסי יסוד ביהדות יכולים ללמוד קורסי יסוד מתוקשבים- עד 2 ש"ש בשנה א' ועד 4 ש"ש בשנה ב'. יש לשים לב לחלוקת התחומים. 

 9. סטודנטים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות.
  יש לפנות ע"י טופס פניה למדור סטטוס ולבקש להמיר את אשכול יהדות באשכול קורסים כלליים.

   

לנוהל הגשת בקשה לפטור מלימודי יסוד ביהדות הקליקו כאן

*  ש"ש = שעות שנתיות