קורסים מתוקשבים תשפ"ד

מהו קורס מתוקשב?

קורס מתוקשב (מקוון)  הוא קורס שנלמד באמצעות אתר הקורס בלמדה (Moodle)
הסטודנט מקבל קוד וסיסמה אישיים ורק כך הוא יכול להיכנס לאתר הקורס המתוקשב אליו הוא רשום. במהלך שנה"ל על הסטודנט לקחת חלק פעיל בקורס ולהשתתף בדיונים המתקיימים על גבי הרשת ולהגיש מטלות. בסוף הקורס מתקיימת בחינה.

המטלות הן חלק אינטגראלי מהציון בקורס. ללא הגשת המטלות, הסטודנט לא יוכל להיבחן בקורס.
במהלך השנה מתקיימים מפגש/שני מפגשים פרונטאליים (זום) עם המרצה.
דף הנחיות מפורט לגבי מועדי המפגשים הפרונטאליים יפורסם בסוף תקופת השינויים של סמסטר א' (במהלך החודש הראשון שלאחר תחילת שנה"ל) . 
ההשתתפות במפגשים הפרונטאליים אינה בגדר חובה, אולם יש בה תועלת רבה לסטודנטים.                       

הרישום לקורסים אלה הוא כמו לכל קורס אחר באמצעות היעוץ הווירטואלי במערכת האינ-בר.  

לתשומת ליבכם: הקורסים המתוקשבים הינם חלק מחובות לימודי יסוד ביהדות.
באינ-בר הקורסים אינם מסווגים לפי התחומים והאשכולות [תנ"ך 01/תלמוד 02/פילוסופיה יהודית 03/תולדות ישראל 04], לכן עליכם לבדוק ברשימת הקורסים שלכם באינ-בר אלו תחומים השלמתם (כולל המתוקשבים)]

 

  קוד מלא שם מרצים אפיונים תקופה ש"ש   תאריכי מפגשים
1 01086-35 The Book of  Joshua ד"ר שמעון צבי הקורס ניתן באנגלית
מודל - מתוקשב מלא
שנתי 2 דף הנחיות

 1. 24/1/24 

22:00-21:30

2. 8/8/24

22:00-21:30

2 01098-35 שלום ומלחמה במקרא ד"ר שמעון צבי מודל - מתוקשב מלא שנתי 2 דף הנחיות

 1. 24/1/24 20:45-20:15

2. 8/8/24

21:15-20:45

3 01801-35 אברהם -אבי המאמינים ד"ר כהן יחזקאל מודל - מתוקשב מלא שנתי 2 דף הנחיות 1. 15/1/24 20:45
4 01804-35 עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות ד"ר פריאל יוסף מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

 1. 28/12/23 17:00

2. 14/7/24 19:30

5 01804-36 עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות ד"ר פריאל יוסף מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

1. 28/12/23 17:00

2. 14/7/24

19:30

6 01805-35 להכיר את ספר הספרים: התנ"ך במבט פנורמי ד"ר שמעון צבי מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

1. 24/1/24

21:30-21:00

2. יעדכן בהמשך

7 01806-35 דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים ד"ר שמעון צבי מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות 

 1. 24/1/24 20:00-19:30

2. 8/8/24

20:30-20:00

8 01806-36 דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים ד"ר שמעון צבי מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

 1. 24/1/24 20:00-19:30

2. 8/8/24

20:30-20:00

9 01807-35 נתיב האבות: סיפורי האבות בספר בראשית ד"ר שורץ שרה מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

1. 12/7/24 10:30

10 01808-35 אנושות במשבר: בראשית א-יא ד"ר שורץ שרה מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

 1. 12/7/24 09:30

11 01808-36 אנושות במשבר: בראשית א-יא  ד"ר שורץ שרה  מודל - מתוקשב מלא שנתי 1 דף הנחיות

 1. 12/7/24 09:30

12 01808-37 אנושות במשבר: בראשית א-יא ד"ר שורץ שרה מודל - מתוקשב מלא סמסטר ב'  2  דף הנחיות

 1. 10/5/24 10:00

2. 12/7/24 09:30

13 01812-35 עיונים בספר דברים: אמונות ומצוות שעיצבו את היהדות פרופ' עופר יוסף מודל - מתוקשב מלא סמסטר א' 1  דף הנחיות

 1. 9/1/24 16:00

2. 13/3/24 18:00

14 01814-35 על החיים ועל המוות: עיונים בספרות החכמה ד"ר כהן נאוה מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. יקבע מועד חדש
15 01816-35 סיפורי אברהם: ראשית האומה וראשית האמונה פרופ' גרוסמן יונתן מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 15/1/24 18:00
16 02060-35 Commandments between Man and Man between Individual and Society ד"ר גלינסקי יהודא הקורס ניתן באנגלית
מודל - מתוקשב מלא
סמסטר א' 1  דף הנחיות  1. 28/1/24 19:00
17 02062-35 מעשי חכמים מתקופת חז"ל ד"ר שושטרי רבין מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 4/1/24 19:00
18 02080-35 סוגיות בהלכה ורפואה ד"ר בורגנסקי חיים מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 14/1/24 21:00
19 020800-35 הסיפור של ראשית עם ישראל- בין מקרא לחז"ל פרופ' עצמון ארנון מודל - מתוקשב מלא סמסטר א' 1  דף הנחיות

 1. 31/12/23 18:00

2. 10/3/24 18:00

20 020800-36 הסיפור של ראשית עם ישראל- בין מקרא לחז"ל פרופ' עצמון ארנון מודל - מתוקשב מלא סמסטר ב' 1  דף הנחיות  1. 5/5/24 18:00
21 02129-35 ברוך שלא עשני גוי? על גויים, עבדים, נשים ו"אחרים" נוספים בספרות חז"ל ד"ר וילפנד יעל מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

 1. 14/1/24 20:00

2. 7/7/24 20:00

22 02507-35 Central Figures in the History of Halakhah פרופ' רוט פנחס הקורס ניתן באנגלית
מודל - מתוקשב מלא
סמסטר א' 1  דף הנחיות  1. 9/1/24 20:00
23 02518-35 חלב, יין ומשקאות אחרים: הלכות כשרות בהקשר היסטורי פרופ' רוט פנחס מודל - מתוקשב מלא סמסטר ב' 1  דף הנחיות  1. 15/5/24 20:00
24 02844-35 נישואין, גירושין ומה שביניהם ד"ר סג"ל אילת מודל - מתוקשב מלא סמסטר א' 2  דף הנחיות  1. 7/1/24 10:00
25 02844-36 נישואין, גירושין ומה שביניהם ד"ר סג"ל אילת מודל - מתוקשב מלא סמסטר ב' 2  דף הנחיות 1. 26/5/24 18:00 
26 02899-35 חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני ד"ר ארנד אהרן מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 19/6/24 21:00
27 02899-36 חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני ד"ר ארנד אהרן מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  19/6/24 21:00
28 02899-37 חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני ד"ר ארנד אהרן מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  19/6/24 21:00
29 02998-35 מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה ד"ר פיינטוך יונתן מודל - מתוקשב מלא סמסטר א' 2  דף הנחיות  16/1/24 19:00
30 02998-36 מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה ד"ר פיינטוך יונתן מודל - מתוקשב מלא סמסטר ב' 2  דף הנחיות 1. 21/5/24 19:30
31 02998-37 מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה ד"ר פיינטוך יונתן מודל - מתוקשב מלא סמסטר א' 1  דף הנחיות  17/1/24 17:00
32 02998-38 מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה ד"ר פיינטוך יונתן מודל - מתוקשב מלא סמסטר ב' 1  דף הנחיות

1. 28/5/24 

19:30

33 03095-35 טעמי המצוות במחשבה היהודית ד"ר גורפינקל אלי מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

1. 2/1/24 20:15

2. 14/7/24 20:15

34 03099-36 הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית ד"ר ארליך דרור מודל - מתוקשב מלא סמסטר א' 2  דף הנחיות

 1. 8/1/24

19:30-18:00

2. 4/3/24 

19:30-18:00

35 03099-37 הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית ד"ר ארליך דרור מודל - מתוקשב מלא סמסטר ב' 2  דף הנחיות 

 1. 6/5/24

19:30-18:00

2. 8/7/24

19:30-18:00

36 03176-36 ר' לוי יצחק מברדיטשב: היסטוריה, הגות וספרות פרופ' מרק צבי מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות 1. 7/1/24 17:00
37 03179-35 יהדות ישראלית – זהויות יהודיות בעידן העכשווי ד"ר עופר שטרק עירית מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

1. 10/1/24

14:00

2. 17/7/24 14:00

38 03504-35 ספורי ר' נחמן מברסלב פרופ' מרק צבי מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 7/1/24 18:00
39 040054-35 בית המקדש השני: היסטוריה, ארכיאולוגיה, חברה ודת פרופ' רגב איל מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 10/1/24 19:00
40 04014-35 חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד ד"ר יפה דן מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 15/1/24 18:00
41 04014-36 חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד ד"ר יפה דן מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 15/1/24 18:00
42 04042-35 רומא ויהודי ארץ-ישראל: מפגש טראומטי והתנגדות או נקודת מפנה וצמיחה? ד"ר וילפנד יעל מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

 1. 17/1/24 20:00

2. 8/7/24 20:00

43 04042-36 רומא ויהודי ארץ-ישראל: מפגש טראומטי והתנגדות או נקודת מפנה וצמיחה? ד"ר וילפנד יעל מודל - אתר מלווה קורס
מודל - מתוקשב מלא
שנתי 2 דף הנחיות

1. 18/1/24 20:00

2. 10/7/24 20:00

44 04095-35 חכמי המזרח התיכון-גשר בין ישן לחדש ד"ר כהן יחזקאל מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 15/1/24 20:00
45 04102-35 דת ומדינה ביהדות העתיקה פרופ' רגב איל מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 10/1/24 20:00
46 04306-35 שנאת ישראל ואנטישמיות פרופ' באומל-שוורץ אסתר יהודית מודל - מתוקשב מלא סמסטר א' 1  דף הנחיות  1. 31/12/24 16:00
47 04308-35 שואת היהודים פרופ' באומל-שוורץ אסתר יהודית מודל - מתוקשב מלא סמסטר ב' 1  דף הנחיות  1. 5/5/24 16:00
48 04527-35 היהדות בראי הנצרות (ישו, פאלוס והיהודים) ד"ר יפה דן מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 16/1/24 18:00
49 04527-36 היהדות בראי הנצרות (ישו, פאלוס והיהודים) ד"ר יפה דן מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות  1. 1. 16/1/24 18:00
50 04802-35 ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון ד"ר ברוך איל מודל - מתוקשב מלא שנתי 2  דף הנחיות

 1. 17/1/24 20:00

2. 10/7/24 20:00