קורסים מתוקשבים תשפ"ד

קורסים מתוקשבים תשפ"ד

מהו קורס מתוקשב?

קורס מתוקשב (מקוון)  הוא קורס שנלמד באמצעות אתר הקורס בMOODLE .
הסטודנט מקבל קוד וסיסמה אישיים ורק כך הוא יכול להיכנס לאתר הקורס המתוקשב אליו הוא רשום. במהלך שנה"ל על הסטודנט לקחת חלק פעיל בקורס ולהשתתף בדיונים המתקיימים על גבי הרשת ולהגיש מטלות. בסוף הקורס מתקיימת בחינה.

המטלות הן חלק אינטגראלי מהציון בקורס. ללא הגשת המטלות, הסטודנט לא יוכל להיבחן בקורס.
במהלך השנה מתקיימים מפגש/שני מפגשים פרונטאליים (זום) עם המרצה.
דף הנחיות מפורט לגבי מועדי המפגשים הפרונטאליים יפורסם בסוף תקופת השינויים של סמסטר א' (במהלך החודש הראשון שלאחר תחילת שנה"ל) . 
ההשתתפות במפגשים הפרונטאליים אינה בגדר חובה, אולם יש בה תועלת רבה לסטודנטים.                       

הרישום לקורסים אלה הוא כמו לכל קורס אחר באמצעות היעוץ הווירטואלי במערכת האינ-בר.  

לתשומת ליבכם: הקורסים המתוקשבים הינם חלק מחובות לימודי יסוד ביהדות.
באינ-בר הקורסים אינם מסווגים לפי התחומים והאשכולות [תנ"ך 01/תלמוד 02/פילוסופיה יהודית 03/תולדות ישראל 04], לכן עליכם לבדוק ברשימת הקורסים שלכם באינ-בר אלו תחומים השלמתם (כולל המתוקשבים)]

רשימת הקורסים כפופה לאילוצי תוכנית לימודים, יש להתעדכן בעת הרישום בפועל באינ-בר לשנת תשפ"ד

רשימת הקורסים המתוקשבים

רשימת קורסים מעודכנת 14.9.23