בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

האם הרעיונות של חז"ל והרמב"ם רלוונטיים לימינו – וכיצד? מה אפשר להקיש מהמנהיגים המקראיים על מנהיגות בימינו? ומה נוכל ללמוד מהמקורות על כלכלה, מגדר, על רפואה ומדע, על סובלנות ועל אתיקה? הסוגיות האינטלקטואליות הללו ורבות אחרות מעסיקות את כולנו וחשובות להווה שלנו ולעתידנו. משך 2000 שנה תיעדו המקורות היהודים את ההתפתחויות הרבות שעברו קהילות ישראל בתקופות השונות ובסביבות מגוונות, הציגו ויכוחים וגמישות מחשבתית ופיתחו כלים חדשניים ומתוחכמים לגיבוש פתרונות יצירתיים ומותאמים לצורכי האדם. כל אלה הופכים את לימודי היסוד ביהדות – מחובה לזכות ומושכים אלינו סטודנטים וסטודנטיות מכל העולם; הם באים כדי ללמוד כיצד הפכה מדינת ישראל הקטנה לסטרטאפ ניישן.

אוניברסיטת בר-אילן היא המוסד האקדמי היחיד בישראל שבו פועל בית ספר ללימודי יסוד ביהדות, המקנה ידע והשראה לכלל הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים בה ופותח לפניהם פתח לרכוש את הידע ואת הכלים המחשבתיים והאינטלקטואליים המשוכללים הטמונים בתנ"ך ובתלמוד, בהיסטוריה ובחכמה היהודית. הלימודים הם חוויה אישית של הרחבת אופקים, דיון וּויכוח, מתוך מפגש עם כל הקשת הצבעונית והמגוונת של הלומדים בקמפוס: סטודנטים למדעים מדויקים, למדעי החיים, למדעי הרוח ולמדעי האדם, בתארים ראשון, שני ושלישי; וסיעור המוחות מועשר בזכות השיח הפתוח בין חילונים ודתיים, מסורתיים וחרדים וסטודנטים יהודים ושאינם יהודים. 

בבית הספר ללימודי יסוד ביהדות, השוכן בבית מורשת ישראל ע"ש ג'ק וגיטה נגל, כ-400 קורסים פרונטליים וקורסים מקוונים, שמובילים מרצות ומרצים כריזמטיים, מומחים בתחומם. כלים דיגיטליים-אינטרנטיים שימשו אותנו ליצירת סדנאות, ובהן מנחים המרצים תהליך לימוד בזוגות ובקבוצות שמתרחב לדיון כלל-כיתתי.

טעימה ממגוון הקורסים והסדנאות שלנו: אתיקה ממקורות יהודיים בזמן משבר; סובלנות ופלורליזם במקורות ישראל – יהדות אתיופיה כמקרה בוחן; מחשבה יהודית לאחר השואה; בריאה ובריאתנות; רפואה, חיים ומוות: דילמות אתיות, חוקתיות והלכתיות; אינטלקטואלים יהודים במזרח התיכון ובצפון אפריקה והזהות היהודית המודרנית; מגדר: חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד; פרשנות פמיניסטית למקרא; קורס מוזיקלי: השתקפות התורה בזמר העברי; ספרי ירמיהו ויחזקאל: חברה, דת ופוליטיקה; "עזה כמוות אהבה": חיים ומוות בשיר השירים ובקהלת; הנהגה ומנהיגות בספר שמואל א; היחס לבעלי חיים במקרא, היבטים מוסריים וספרותיים; נישואין אזרחיים: מעמדם ההלכתי, פתרונות לסרבנות גט ולעגינות; הלכה וחברה: כשההלכה פוגשת את האחר.

הבוגרים והבוגרות של אוניברסיטת בר-אילן משתלבים בכל תחומי העיסוק ומביאים עמם אופקים רחבים והיכרות עם תרבותם, חשיבה גמישה ופתיחות כלפי חבריהם מכל קשת החברה הישראלית – והם בולטים בין כולם.

כדאי לשים : באחריותך לספור את נקודות הזכות שלמדת במסגרת לימודי יסוד ביהדות ולוודא עמידתך בדרישות לימודי היסוד, בהתאם לתואר הנלמד.

 

בניין מורשת ישראל על שם נייגל