בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

האם הרעיונות של חז"ל והרמב"ם רלוונטיים לימינו – וכיצד? מה אפשר להקיש מהמנהיגים המקראיים על מנהיגות בימינו? ומה נוכל ללמוד מהמקורות על כלכלה, מגדר, על רפואה ומדע, על סובלנות ועל אתיקה? הסוגיות האינטלקטואליות הללו ורבות אחרות מעסיקות את כולנו וחשובות להווה שלנו ולעתידנו. משך 2000 שנה תיעדו המקורות היהודים את ההתפתחויות הרבות שעברו קהילות ישראל בתקופות השונות ובסביבות מגוונות, הציגו ויכוחים וגמישות מחשבתית ופיתחו כלים חדשניים ומתוחכמים לגיבוש פתרונות יצירתיים ומותאמים לצורכי האדם. כל אלה הופכים את לימודי היסוד ביהדות – מחובה לזכות ומושכים אלינו סטודנטים וסטודנטיות מכל העולם; הם באים כדי ללמוד כיצד הפכה מדינת ישראל הקטנה לסטרטאפ ניישן.

למן היוסדה מחויבת אוניברסיטת בר-אילן להעשיר את ידיעותיהם של הסטודנטים באוניברסיטה בהיכרות עם מדעי היהדות באמצעות תוכנית ייחודית ללימודי יסוד ביהדות, המקנה ידע והשראה לכלל הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים בה ופותחת לפניהם פתח לרכוש את הידע ואת הכלים המחשבתיים והאינטלקטואליים המשוכללים הטמונים בתנ"ך ובתלמוד, בהיסטוריה ובחכמה היהודית.

הלימודים הם חוויה אישית של הרחבת אופקים, דיון וּויכוחבאווירה אינטלקטואלית מובהקת בדרכי נועם, ומתוך כבוד הדדי ומפגש עם כל הקשת הצבעונית והמגוונת של הלומדים בקמפוס: סטודנטים למדעים מדויקים, למדעי החיים, למדעי הרוח ולמדעי האדם, בתארים ראשון, שני ושלישי; וסיעור המוחות מועשר בזכות השיח הפתוח בין חילונים ודתיים, מסורתיים וחרדים וסטודנטים יהודים ושאינם יהודים. 

בבית הספר ללימודי יסוד ביהדות, השוכן בבית מורשת ישראל ע"ש ג'ק וגיטה נגל, כ-400 קורסים פרונטליים וקורסים מקוונים, שמובילים מרצות ומרצים כריזמטיים, מומחים בתחומם. כלים דיגיטליים-אינטרנטיים שימשו אותנו ליצירת סדנאות, ובהן מנחים המרצים תהליך לימוד בזוגות ובקבוצות שמתרחב לדיון כלל-כיתתי.

טעימה ממגוון הקורסים והסדנאות שלנו: יהדות בשנות האלפיים; בעיות לאומיות במדינת ישראל בראי ההלכה; סובלנות ופלורליזם במקורות ישראל – יהדות אתיופיה כמקרה בוחן; רפואה: סדנה: דת ומוסר בישראל-ביואתיקה במדינה יהודית דמוקרטית; אינטלקטואלים יהודים במזרח התיכון ובצפון אפריקה והזהות היהודית המודרנית; מגדר: מיניות ומגדר במיסטיקה היהודית בעת החדשה; מלאכים וגיבורי על בסיפורי התלמוד; קורס מוזיקלי: השתקפות התורה בזמר העברי; ספרי ירמיהו ויחזקאל: חברה, דת ופוליטיקה; "עזה כמוות אהבה": חיים ומוות בשיר השירים ובקהלת; הנהגה ומנהיגות בספר שמואל א'; היחס לבעלי חיים במקרא, היבטים מוסריים וספרותיים; סדנה בחוויה חסידית-בין סיפור לניגון; נישואין אזרחיים: מעמדם ההלכתי, פתרונות לסרבנות גט ולעגינות; נישואין, גירושין ומה שביניהם; הלכה וחברה: כשההלכה פוגשת את האחר; עולמות נפגשים-המדע בעולמה של היהדות; פילוסופיה: פילוסופיה יהודית עכשווית; מחשבה יהודית לאחר השואה; האדם בהגותו של הרמב"ם ועוד.

ההעשרה במדעי היהדות לכלל ציבור הסטודנטים היא צורך השעה. שכן, "זהותה התרבותית של החברה הישראלית תלויה ביצירת חיבור בין הזהות היהודית העתיקה לזהות הישראלית החדשה; בין התרבות שהיא מקור החיבור לארץ הזאת, היסוד ששימר את זהותנו לאורך 2000 שנות גלות, ובין התרבות החדשה, המרוכזת במעשה, ולא רק בתלמוד, ובהווה." (יאיר שלג, 'יהדות ישראלית'). 

כדאי לשים : באחריות הסטודנטים לספור את נקודות הזכות שהם למדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות ולוודא עמידתם בדרישות לימודי היסוד, בהתאם לתואר הנלמד.

לימוד מהנה לכולם!