בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

בית הספר ללימודי יסוד ביהדות שם כמטרה להעשיר את ידיעותיהם של כלל תלמידי האוניברסיטה בתחומים מרכזיים במדעי היהדות על ידי לימוד קורסים אקדמיים. הקורסים מתקיימים בתנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל ותולדות ישראל

בנוסף לקורסים הפרונטליים הרגילים, יש גם קורסים מתוקשבים וסדנאות. 

בית הספר שואף להעשיר את החיים האינטלקטואליים של התלמיד/ה ולהרחיב את האופקים על ידי הוראת קורסים אקדמיים במדעי היהדות ובכך גם לתרום לעיצוב זהותם האינטלקטואלית.

שימו : חובה על הסטודנטים במהלך התואר לספור את נקודות הזכות שנלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות בהתאם לשנה בה החלו ללמוד את לימודי התואר, ולוודא כי עמדו בדרישות לימודי היסוד בהתאם לתואר אותו הם לומדים!