מאמרים

כאן תוכלו לקרוא מאמרים פרי עטם של חברי הסגל של בית הספר ללימודי יסוד ביהדות במגוון הנושאים והתקופות: 

צילם של הצדוקים: הפולמוס עם הצדוקים כגורם מעצב בהגותם ההלכתית של חז"ל

איל רגב

ככה בונים עם: כיצד החשמונאים עיצבו את הזהות הקולקטיבית של היהודים

איל רגב

בית המקדש כערש תפילת הקבע בישראל

איל רגב

קישור למאמר: בית המקדש כערש תפילת הקבע בישראל (תשס"ה)

עוונם של כוהני נב על-פי קדמוניות המקרא

איל רגב

קישור למאמר: עוונם של כוהני נב על-פי קדמוניות המקרא (2016)

Reconstructing Qumranic and Rabbinic Worldviews: Dynamic Holiness Vs. Static Holiness

Eyal Regev

טומאת המקדש ו'יחסי החוץ' של כת קומראן בראשית התקופה החשמונאית

איל רגב

חנוכה, סוכות וימי המילואים בספר מקבים ב'

איל רגב

קישור למאמר: חנוכה, סוכות וימי המילואים בספר מקבים ב' (תשס"א)

זהות יהודית בארמון הלינסטי

איל רגב

קישור למאמר: זהות יהודית בארמון הלינסטי (תשע"ה)