טומאת המקדש ו'יחסי החוץ' של כת קומראן בראשית התקופה החשמונאית