הקתדרא ע''ש ארוינג סטון בלימודי יסוד ביהדות

הקתדרא ע''ש ארוינג סטון בלימודי יסוד ביהדות

הקתדרא שייכת לבית הספר ללימודי יסוד ביהדות.

מטרת הקתדרא לספק את צרכי בית הספר ללימודי יסוד ביהדות בהוראה ובמחקר, לתמוך בפעילויות בית הספר ובכלל זה כנסים, פעילויות סטודנטים ועוד.

ראש הקתדרה: פרופ' איל רגב (מתוקף תפקידו כראש בית הספר ללימודי יסוד ביהדות)