הקתדרה ע''ש ארוינג סטון בלימודי יסוד ביהדות

הקתדרה ע''ש ארוינג סטון בלימודי יסוד ביהדות

הקתדרה שייכת לבית הספר ללימודי יסוד ביהדות.

מטרת הקתדרה לספק את צרכי בית הספר ללימודי יסוד ביהדות בהוראה ובמחקר, לתמוך בפעילויות בית הספר ובכלל זה כנסים, פעילויות סטודנטים ועוד.

חברי הוועד המנהל בשנים תשפ"ד-תשפ"ו:

פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה

ד"ר טובה גנזל, ראש ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

ד"ר דרור ארליך, חבר סגל בכיר, ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות