קישורים שימושיים

 1. לסרטון הדרכה על הסדנאות של בית הספר ללימודי יסוד ביהדות - לחצו כאן  
 2. לימודים במדרשה
 3. לימודים במג"ל 
 4. מידע אישי לסטודנט: המערכת מאפשרת לסטודנטים לקבל מידע זמין במגוון נושאים: מועדי בחינות ומיקומם, מיקומי קורסים, ציונים בקורסים, מערכת השעות, מצב חשבון שכ"ל, הנפקת אישור לימודים, רישום לבחינות חופפות ובחינות לשיפור הציון ועוד...
 5. מדור סטטוס: לתלמידי תואר ראשון ולתעודת הוראה.
 6. דלת פתוחה מנהל סטודנטים
 7. ביה"ס ללימודים מתקדמים: לתלמידי תואר שני ותואר שלישי.
 8. תקנון תארים מתקדמים ביה"ס ללימודים מתקדמים (ראו באשר לחובות לימודי יסוד ביהדות)
 9. מסלול השלמת תזה תואר שני - תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים (עמ' 29)
 10. ביה"ס ללימודים מתקדמים: טפסים תואר שני
 11.  המרכז ללמידה מתוקשבת 
 12. פניות למדור שכר לימוד 
 13. מדור בחינות 
 14. מדור תל"מ (מדור תוכניות לימודים) 
 15. שירות ומידע לסטודנט (שמ"ע) 
 16. מודל
 17. מלגות לסטודנטים מאתר לימודים בישראל
 18. קטלוג הקורסים
 19. מפת הקמפוס
 20. לוז אקדמי