מדרשה/ מג"ל

לימודי מדרשה:

ניתן להתעדכן בפרטים באתר המדרשה:  https://midrasha.biu.ac.il

חישוב קורסי המדרשה מגיע למחצית הניקוד של לימודי יסוד ביהדות.

 

לימודי מג"ל (המכון הגבוה לתורה):

ניתן להתעדכן בפרטים באתר המג"ל: http://www.mgl.org.il

חישוב קורסי המכון הגבוה לתורה מגיע למחצית הניקוד של לימודי יסוד ביהדות. דהיינו, שנת לימודים בתוכנית מלאה בלבד במכון הגבוה לתורה מזכה את הסטודנט במחצית הניקוד בלימודי יסוד ביהדות.

 

לתשומת ליבכם/כן:

סטודנטים/סטודנטיות הבוחרים ללמוד את לימודי היהדות במסגרת מג"ל/מדרשה לבנות, חובת הדיווח למשרד הרשם / ביה"ס ללימודים מתקדמים אודות לימודי היהדות של הסטודנטים/יות, חלה על מג"ל/מדרשה.
רק בסמכותם לאשר את היקף לימודי היהדות שנלמדו במסגרתם.

 

בהצלחה רבה!