מדרשה/ מג"ל

חובות לימודי יהדות ניתן ללמוד גם במכון הגבוה לתורה (מג"ל) – בבית המדרש או במדרשה (מד"ל).

הלימודים מזכים בנקודות זכות ובמלגות.

הלימודים מיועדים לסטודנטים דתיים ולשאינם דתיים, ומתנהלים בקבוצות למידה קטנות. 

לפרטים אודות התוכניות, המלגות, וחישוב נ"ז (ביחס של 1:2 לעומת לימודי יסוד ביהדות) ניתן להכנס לאתרי המדרשה / בית המדרש או לשלוח ווטסאפ למזכירות המג"ל/המדרשה לבנות (הפרטים להלן)

 

לימודי מדרשה:

ניתן להתעדכן בפרטים באתר המדרשה  

לשאלות בווטסאפ יש לפנות למזכירות המדרשה לבנות (מד"ל) 

חישוב קורסי המדרשה מגיע למחצית הניקוד של לימודי יסוד ביהדות.

 

לימודי מג"ל (המכון הגבוה לתורה):

ניתן להתעדכן בפרטים באתר המג"ל 

לשאלות בווטסאפ יש לפנות למזכירות המכון הגבוה לתורה (מג"ל)

 חישוב קורסי המכון הגבוה לתורה מגיע למחצית הניקוד של לימודי יסוד ביהדות.

 

לתשומת ליבכם/כן:

סטודנטים/סטודנטיות הבוחרים ללמוד את לימודי היהדות במסגרת מג"ל/מדרשה לבנות, חובת הדיווח למשרד הרשם / ביה"ס ללימודים מתקדמים אודות לימודי היהדות של הסטודנטים/יות, חלה על מג"ל/מדרשה.
רק בסמכותם לאשר את היקף לימודי היהדות שנלמדו במסגרתם.

 

בהצלחה רבה!