קורסים פרונטליים פנויים לרישום - סמסטר ב' תשפ"ד

תקופת הרישום לסמסטר ב' 1.5.24 -19.5.24 

הרישום עצמאית באינ-בר על בסיס מקום פנוי בלבד

 

מס' קורס שם הקורס מרצה אפיונים תקופה ש"ש מועד הערה
01126-01 מחזור הסיפורים על אליהו ואלישע בספר מלכים: בין ריאליה לנס ד"ר עמר יצחק פרונטלי סמסטר ב' ג'12:00-14:00  
02124-01 בית מדרש פתוח: עיון פילוסופי בספרות המדרש בירן-ניסנהולץ לירון פרופ' בן-פזי חנוך פרונטלי/לכלל הסטודנטים והסטודנטיות סמסטר ב' 2 א'08:00-12:00  
04082-01 בין יהדות לאסלאם – חלק א ד"ר דנינו דורון פרונטלי סמסטר ב' 1 א'12:00-14:00  
04083-01 בין יהדות לאסלאם  - חלק ב ד"ר דנינו דורון פרונטלי סמסטר ב' 1 א'14:00-16:00  
03143-02 סדנה: סיפורי רבי נחמן מברסלב: סיפורת והגות ד"ר שילה אלחנן פרונטלי סמסטר ב' 1 ב'10:00-12:00  
30803-01* למידה בית מדרשית והוראה עכשווית ד"ר שפירא-לביא ענת פרונטלי סמסטר ב' 1 ב'14:00-1600 * קורס זה יוכר כקורס יסוד. הרישום על בסיס מקום פנוי באינ-בר, תחת אשכול קורסים כלליים
03060-02 סדנה: היהדות של עגנון: בין משיכה לביקורת ד"ר שילה אלחנן פרונטלי סמסטר ב' 1 ב'16:00-18:00  
03510-01 מבוא למיסטיקה יהודית (חלק ב') ד"ר שוחט רפאל פרונטלי סמסטר ב' 1 ב'16:00-18:00  
03901-01   מבוא למשנתו של הרמב"ם ד"ר פרנצ'סקה גורגוני פרונטלי סמסטר ב' 1 ג'12:00-14:00  
03132-01 בין פתיחות להסתגרות: דרכי ההתמודדות בציונות הדתית עם חילון, ערכים ליברליים ומחקר מדעי ד"ר שילה אלחנן פרונטלי סמסטר ב' 1 ג'12:00-14:00  
03210-01 הגות יהודית צרפתית מ-1945 ועד ימינו. קריאות צמודות של מחשבה בתנועה ד"ר פרנק-ויגודה צביה פרונטלי - צרפתית סמסטר ב' 1 ג'12:00-14:00  
020474-71 מליל הסדר לליל שבועות ד"ר שפיגל בעז פרונטלי/לבוגרי/רות בתי"ס כלליים סמסטר ב' 1 ד'16:00-18:00  
020474-72 מליל הסדר לליל שבועות ד"ר שפיגל בעז פרונטלי/לבוגרי/רות בתי"ס כלליים סמסטר ב' 1 ד'18:00-20:00