תואר שלישי

תואר שלישי

הנחיות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות לסטודנטים לתואר שלישי:

*** באחריות הסטודנטים לברר במהלך השנה לפני סיום התואר באשר להשלמת חובות לימודי יסוד ביהדות

 

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי הספרות הראשונות משמאל במס' הקורס). 
לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!
לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

 1. סטודנטים לתואר שלישי שלמדו לאחד מהתארים בלבד ("בוגר"= תואר ראשון  ו"מוסמך"= תואר שני) באוניברסיטת בר-אילן חייבים ב-2 ש"ש (= שעות שנתיות) בלימודי יסוד ביהדות, עד סוף התואר.
   
 2. סטודנטים לתואר שלישי שלא למדו באוניברסיטת בר-אילן לאף אחד מהתארים ("בוגר"= תואר ראשון  ו"מוסמך"= תואר שני) חייבים ב-4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (כאשר 2 ש"ש מתוכן חייבות להיות בתנ"ך (קוד 01) או בתלמוד (קוד 02)), וזאת עד סוף התואר.
   
 3. סטודנטים שלמדו לשני תארים ("בוגר"= תואר ראשון  ו"מוסמך"= תואר שניבאוניברסיטת בר-אילן ובמסגרות אלו למדו בפועל קורסי יסוד ביהדות , פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

לתשומת לבכם, סטודנט שלמד לתואר שני (במסגרתו לא נדרש ללמוד לימודי יסוד ביהדות, כדוגמת המסלול הישיר לתואר שני) לא יחשב כמוסמך בר-אילן שלמד לימודי יסוד. כלומר סטודנט שלמד בבר אילן תואר ראשון  ותואר שני ישיר - בבואו ללמוד תואר שלישי , יחוייב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.

 1. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן וסיימו תואר שלישי בבר-אילן ובמסגרת זו השלימו 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. באם ילמדו תואר שני בבר-אילן, יהיו חייבים ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במסגרת לימודי התואר השני.  בסה"כ 6 ש"ש בלימודי היהדות  בתארים המתקדמים.
   
 2.  סטודנטים המתמחים בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות (תנ"ך, תלמוד או מחשבת ישראל) יהיו  פטורים מלימודי יסוד ביהדות
   
 3. ניתן ללמוד קורסים מתוקשבים, יש לשים לב לחלוקת התחומים
   
 4. יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר (60 ומעלה).
   
 5. סטודנטים שלמדו תואר שני במשפטים בתכנית המרוכזת (תואר שני במשפטים ללא תזה) ובמסגרת זו לא למדו לימודי יסוד ביהדות (קורסים של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות קודים 01-04), יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השלישי. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן (בוגר=תואר ראשון) יהיו חייבים ב- 4 ש"ש (כאשר 2 ש"ש מתוכן בתחום תנ"ך או תלמוד), וסטודנטים שהינם בוגרי בר-אילן יהיו חייבים ב- 2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. בנוסף, לא ניתן יהיה ללמוד קורס דיני משפחה/ דיני אישיות היות שתכנים של קורסים אלה נלמדו במסגרת הפקולטה למשפטים
   
 6. סטודנטים שסיימו תואר שלישי בבר-אילן והשלימו את חובותיהם בלימודי יסוד ביהדות במסגרת זו, באם ילמדו תואר שלישי נוסף, לא יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות נוספים
   
 7. סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לדוקטורט-מקבלים זכאות רק לתואר שלישי-ולכן- מי שהינו בוגר בר-אילן חייב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. מי שאינו בוגר בר-אילן חייב ב-4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.
   
 8. סטודנטים שסיימו תואר שני/תואר שלישי בבר-אילן ולא למדו קורסי יסוד ביהדות (קודים 01,02,03,04) וזאת על פי תכנית הלימודים שנקבעה להם בזמנו, במידה וילמדו תואר מתקדם נוסף (שני או שלישי) - יהיו חייבים בלימודי יסוד ביהדות על פי התקנון.
   
 9. סטודנטים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות. יש לפנות בטופס פנייה לביה"ס לתארים מתקדמים ולצרף את האישורים הרלבנטיים, והוועדה תנחה בהתאם את מדור תל"מ להמיר את אשכולות היהדות באשכולות כלליים.
   
 10. סטודנטים שלמדו במסגרת לימודיהם הקודמים קורסים ביהדות/ לימודי יהדות מובהקים במוסד אקדמי אחר בהיקף החובות שחלים על סטודנטים בוגרי בר-אילןיוכלו להגיש בקשה לפטור מקורס בלימודי יסוד ביהדות.

לימודי רפואה:

 1. מסלול לימודי רפואה לרפואנים M.D - Ph.D - 

   סטודנט שאינו בוגר בר-אילן חייב במסגרת התואר השני בלימודי יסוד בהיקף 4  ש"ש, ובמסגרת התואר השלישי עוד 2 ש"ש – ובסה"כ 6 ש"ש בתואר השני והשלישי

  בוגר בר - אילן חייב בלימודי יסוד בהיקף 2 ש"ש בתארים השני והשלישי.

 2. סטודנטים  הלומדים במסלול 81601  מדעי הרפואה  ( Ph.D ) - 

    סטודנטים שהינם בוגרים ומוסמכים של בר-אילן יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות במסגרת מסלול זה. 

   סטודנטים שאינם בוגרי בר - אילן והינם מוסמכי בר-אילן שהשלימו דרישות לימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השני, יהיו חייבים     בלימודי  יסוד בהיקף 2 ש"ש במסגרת התואר השלישי.

סטודנטים שאינם בוגרים ואינם מוסמכים מבר-אילן חייבים בלימודי יסוד בהיקף 4 ש"ש, מתוכן 2 ש"ש מתחום תנ"ך (01) או תלמוד (02).

  לנוהל הגשת בקשה לפטור מלימודי יסוד ביהדות הקליקו כאן

* ש"ש = שעות שנתיות