קורס 30803-01 "למידה בית מדרשית והוראה עכשווית" יוכר כקורס יסוד

קורס 30-803-01 "למידה בית מדרשית והוראה עכשווית"/ד"ר שפירא-לביא ענת, סמסטר ב' , יום ב'14:00-16:00 בהיקף 1 ש"ש

קורס זה יוכר כקורס יסוד. הרישום על בסיס מקום פנוי באינ-בר, תחת אשכול קורסים כלליים

מזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

תאריך עדכון אחרון : 08/05/2024