ד"ר אלחנן שילה

דוא"ל
elhanan.shilo@biu.ac.il
תחומי עניין

ההגות הציונית לגווניה, כתשתית לבניית זהות יהודית-מודרנית; חיבורים בין הגות וספרות אצל יוצרים מודרניים כדוגמת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי וא.ב. יהושע; האופן שבו הקבלה באה לידי ביטוי אצל יוצרים מודרניים, כגון הרב קוק וש"י עגנון; הסיפורת של רבי נחמן מברסלב, רוחניות והתחדשות יהודית בישראל וביהדות ארה"ב והיסטוריה פוליטית של מדינת ישראל.

  קורות חיים

  ד"ר אלחנן שילה הוא בעל תואר ראשון במחשבת ישראל ולימודים רב תחומיים שהתמקדו בפילוסופיה כללית ומקרא מהאוניברסיטה העברית. תואר שני בפילוסופיה יהודית מאוניברסיטת בר אילן. נושא התזה: "רבדים קבליים בהגותו של הרב קוק, זיקתם לפילוסופיה של היגל ולרוח התקופה" בהנחיית פרופ' אהרן שאר ישוב. תואר שלישי במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן. נושא עבודת הדוקטורט: "משקעי הקבלה ודרכי עיבודה ביצירתו של ש"י עגנון". בהנחיית: פרופ' יואב אלשטיין. העבודה זכתה בציון מעולה. פוסט-דוקטורט במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. במסגרת זו היה רכז פרוייקט של ספרו של פרופ' יהונתן גארב, הקבלה בעת החדשה כתחום מחקר אוטונומי.

   

  ספריו: הקבלה ביצירת ש"י ענגון, וכן: סיפורה של 'קבוצת שכם' (1973-1969), חוליה נשכחת בתולדות ההתנחלות, (התקבל לפרסום).

  הוציא לאור מכתב יד ביאורים על קבלת האר"י וקבלת רמח"ל שכתב הרב דוד כהן ("הנזיר") באור הרזים ובפתחי הפרדס.

  כתב הגות אישית בספרו יהדות קיומית, שבא לתת תשתית הגותית לאוכלוסייה הנמצאת בין דתיות וחילוניות.

  מחקר

  הגות ציונית

  ספרות עברית

  היסטוריה פוליטית של מדינת ישראל

  פרשנות של יוצרים מודרניים לקבלה

  קבלת רמח"ל ורבי יצחק אייזיק חבר.

  סיפורת חסידית בדגש על סיפורי רבי נחמן מברסלב.

  התחדשות יהודית וניאו-חסידות

  קורסים

  03-060 סדנה היהדות של עגנון: בין משיכה לביקורת
  הקורס בא לתאר את היחס המורכב שהיה לש"י עגנון בייחס למסורת היהודית, שכללה משיכה עזה לצד ביקורת ותודעה מודרנית, וכיצד מתוך כל אלה הוא יוצר תודעה דתית המשלבת בין העולמות. דבר זה יעשה באמצעות ניתוח כמה מסיפוריו (שלום עולמים, פת שלימה, עגונות, אגדת הסופר ומעשה העז), והמיתוסים האישיים שרקם לעצמו.

  03-131 רוחניות, קבלה והתחדשות יהודית בישראל ובארה"ב
  מטרת הקורס היא להיחשף לתנועות השונות ולהכיר את העושר והגיוון של "יהדויות" אלו, מנקודות מבט היסטוריות, סוציולוגיות והגותיות. הקורס יציג כמניפה, קבוצות בעלות זהות יהודית חילונית מוצקה העוסקות ביהדות כתרבות ומקיימות טקסים דתיים אלטרנטיביים, ועד לקבוצות חסידיות בימינו שבתוך העולם החרדי כגון חסידויות חב"ד וברסלב. המודעות למגוון יעמיק את ההיכרות עם ה"יהדויות" השונות בנות זמנינו, וייסע בבניית זהות יהודית-מודרנית. 

  03-132 בין פתיחות להסתגרות: דרכי ההתמודדות בציונות הדתית עם חילון, ערכים ליברליים ומחקר מדעי
  קורס זה בא לתאר את הקבוצות השונות, הפולמוסים והמלחמות הפנימיות שבתוך הציונות הדתית, בכל הנוגע לסוגיות אלה: היחס אל החילון; המחקר האקדמי; פוסט-מודרניזם; מעמד האישה והיחס לאוכלוסייה הדתית הלהטבי"ת. הקורס יציע לימוד עומק של התפיסות העומדות מאחורי כל קבוצה ויפרוס את המתחים והחיבורים המצויים בקיום היהודי הנמצא על הרצף שבין מסורת ומודרנה.

  03-143 סדנה: סיפורי רבי נחמן מברסלב: סיפורת והגות
  הקורס יעסוק באידיאה הרעיונית של סיפוריו הקצרם של רבי נחמן, ומתוכם נעסוק בשאלות כגון מה זאת אומנות או שגעון. נערוך השוואה בין גרסאות הסיפור בתוך ברסלב עצמה, בין הנוסח הברסלבי ובין נוסחים דומים המצויים בחסידויות אחרות ואף נשווה בין הנוסח הברסלבי לנוסחים המצויים במרחב הבין-לאומי ומשמעות ההבדלים שבניהם. 

  03-144 סדנה: מסורת ומשבר בהגות הציונית היהודית ובספרות העברית
  מטרת הקורס היא להכיר את הייחס המורכב של הוגים ציוניים וסופרים עבריים (כגון: אחד העם, ביאליק, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, א. ד. גורדון, יוסף חיים ברנר, זאב ז'בוטינסקי, חיים הזז, אהרן מגד וא. ב. יהושע) אל זהותם היהודית, ולסייע בבניית במתן כלים לבניה של זהות יהודית מודרנית המודעת לעצמה ולצורה המורכבת שבה היא מתייחסת לעברה.

   

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  הגות יצירתית:

  ספר:

  יהדות קיומית (הגותי האישית), הוצאת שוקן, 2017, 270 עמ'.

  פרסומים מדעיים:

  ספרים:

  סיפורה של 'קבוצת שכם' (1973-1969), חוליה נשכחת בתולדות ההתנחלות. סדרת  ציונות, התיישבות ובניין הארץ, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. התקבל לפרסום ).

  הקבלה ביצירת ש"י עגנון, סדרת 'תֵימה', הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע"א, 432 עמ'.

  פענוח כתבי יד, עם מבוא והערות:

  פרסום מכתב יד, עם מבוא והערות, פתחי הפרדס, ביאורי הנזיר, הר' דוד כהן, לספר קל"ח פתחי חכמה לרמח"ל, ירושלים תשס"ט, 656 עמ'.

  פרסום כתב יד עם מבוא והערות, חוברת אור הרזים, ביאורי הרב הנזיר, הרב דוד כהן  לספר עץ חיים לר' חיים ויטל, ירושלים תשנ"ט, 68  עמ'.

  ריכוז פרויקט:

  ריכוז פרויקט של הוצאה מדעית של סיפורי ר' נחמן מברסלב, בראשותו של פרופ' צבי מרק ובעריכת דב אלבוים. כל סיפורי ר' נחמן מברסלב: המעשיות, הסיפורים הסודיים, החלומות והחזיונות. ליקוט הנוסחים מכתבי יד נדירים וממכלול הספרות הברסלבית, בתוספת פרקי מבוא והקשרי הסיפורים. הוצאת מוסד ביאליק וידיעות ספרים, 2014, הפרויקט נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע.

  ריכוז פרויקט של ספרו של פרופ' יהונתן גארב, הקבלה בעת החדשה כתחום מחקר אוטונומי, הוצאת כרוב, לוס-אנג'לס 2016.

  עריכה:

  פרסום מאמרים לא ידועים ואגרות לא ידועות של הראי"ה קוק מתוך קטעי עיתונות ותעודות ארכיוניות, בתוך: אוצרות ראי"ה, משה צוריאל עורך, חלק ד', ירושלים תשנ"ג, 336 עמ'.

  מאמרים בבימות שפיטות:

  אמיר גולדשטיין ואלחנן שילה,  "בין אליטה שוקעת לאליטה צומחת: יחסי תומכי שלמות הארץ בתנועת העבודה עם הציונות הדתית האקטיביסטית (1967 – 1979)",   קתדרה 183, תשפ"ג, עמ' 120-95.

  "פרשנות הרב קוק לקבלת האר"י; הופעת נשמות חדשות ותיקון העולם", עיונים בתקומת ישראל (אוניברסיטת בן-גוריון), כרך 18, (2008), עמ' 55 – 77.

  "Kabbalistic Influences: A look at ‘Aggadat Hasofer’ and  ‘Ma’aseh Azriel Moshe Shomer Has’farim’“ Agnon & Germany, (edited by Hans-Jürgen Becker, Hillel Weiss), Bar-Ilan University, Ramat Gan 2010 pp. 391 - 426.

  "סימבוליקה לאומית ומוטיבים קבליים: דמותה של לאה בסיפור 'לפנים מן החומה' לעגנון", דפים למחקר בספרות, (אוניברסיטת חיפה), כרך 18, (תשע"ב), עמ' 165 – 188.

  "השפעתו של ר' יצחק אייזיק חבר על פרשנותו של הרב קוק לקבלה", דעת (אוניברסיטת בר-אילן), כרך 80-79 (תשע"ה), עמ' 95 – 118.

  "הסוד ביצירת עגנון, יסודות קבליים ביצירותיו", בתוך אבי אלקיים ושלומי מועלם (עורכים),  קבלה מיסטיקה ופואטיקה: המסע אל קץ החיזיון, הוצאת מאגנס, תשע"ו, עמ' 478 - 526.

  "ממשות האדם והעולם בחוויה האוניו-מיסטית של הרב קוק" עיונים בתקומת ישראל (אוניברסיטת בן-גוריון), כרך 25, (2015), עמ' 37 – 64.

  "מעמד העולם לפני התהוות עם ישראל: בין הרמח"ל לר' יצחק אייזיק חבר", קבלה 37 (2017), עמ' 270-251.

  Amir Goldstein & Elchanan Shilo, "Menachem Begin and the Question of the Settlements: 1967–1977", British Journal of Middle Eastern Studies 47 (2020), p. 1-20.

   אמיר גולדשטיין ואלחנן שילה, ''לפני סבסטיה: ניסיונותיה של 'קבוצת שכם' להקים התנחלות (1970-1969)",  עיונים - כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל, 34 (2020), עמ' 123-95.

  :ערכים באינציקלופדיה מדעית

  "אוצר תחת גשר", האנציקלופדיה של הסיפור היהודי כרך ד', אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ח, עמ' 266-223.

  "החלום הנבחר", האנציקלופדיה של הסיפור היהודי כרך ד', אוניברסיטת בר-אילן תשע"ח, עמ' 186-157.

  מאמרים בבימות לא שפיטות:

  "ההגיון הרזי", עלון שבות גיליון 143-144, ניסן תשנ"ה, עמ' 144 - 156.

  "יש צורך ביצירת דתיות חדשה", דעות גליון 22, תמוז תשס"ה, יולי 2005, עמ' 5.

  "צורת צירוף האותיות טששקיס", מקור ראשון, מוסף שבת, ז' באב תשס"ח, 8/8/2008.

  "זו לא עסקת חבילה", מקור ראשון, מוסף שבת, כ' טבת תשס"ט,  16/1/2009.

  "התגלות אלהית בטקסט אנושי", מקור ראשון, מוסף שבת, כ"ז סיון תשס"ט 19/6/2009.

  "יהדות רצופה, בין הלכה לחילוניות", מקור ראשון, מוסף שבת, כ"ג אייר תש"ע, 7/5/2010.

  "להצטרף לעם ישראל: הפתרון", מקור ראשון, מוסף שבת, כ"ח חשוון תשע"א, 5/11/2010.

  "תוך וקליפה, אל מֵעבר למודרניזם ופוסט-מודרניזם", מקור ראשון, מוסף שבת, י"ד תשרי תשע"ב, 12/10/2011.

  "נבחר בין נבחרים", פורסם במקביל במוסף שבת של 'מקור ראשון' וב'ערב שבת' של מעריב, ח' שבט תשע"ד, 10/1/2014.

  "תפיסת האלהות בעידן המודרני", מקור ראשון, מוסף שבת, י"ג כסלו תשע"ה, 5.12.2014.

  "פוסט-אורתודוקסיה בכתבי הרב קוק", דעות גליון 71, תשרי תשע"ו, עמ' 16 – 21.

  ערך באנציקלופדיה ברשת:

  ערך "בת שלמה במגדל", באתר ספר האגדה, עמותת סנונית (עמותה לקידום החינוך המתוקשב, מייסודה של האוניברסיטה העברית) 

   

  הרצאות בכנסים:

  תשס"א הכנס השלושה עשר של האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים 'הרב קוק - בין היגל לקבלת האר"י'  
  תשס"א הכנס הארבעה עשר של האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים 'משקעי קבלה ודרכי עיבודה הספרותי ביצירותיו של ש"י עגנון'  
  אביב תשס"ו  כנס על עגנון, אונ' חיפה. 'משקעי קבלה ודרכי עיבודה הספרותי ביצירותיו של ש"י עגנון'  
  תשס"ט כנס מחקרי יהודה ושומרון, המרכז האוניברסיטאי באריאל 'אובדנה של העיר העתיקה ביצירת עגנון:  עיון בדמותה של לאה גיבורת הסיפור 'לפנים מן החומה''  
  קיץ תשס"ט הכנס החמישה עשר של האיגוד העולמי למדעי היהדות,ירושלים 'השלכותיה של תפיסת הצמצום על מצב התודעה בין הרב קוק לחב"ד'  
  תשע"א מהו ישראלי? , אוניברסיטת בר-אילן 'הפתרונות לסוגיית העולים שאינם יהודים לפי ההלכה: ליבת הזהות, לב המחלוקת'  
  נובמבר 2011 ערב לכבוד הוצאת ספרי: הקבלה ביצירת ש"י עגנון, בבית עגנון בירושלים (בהשתתפות פרופ' משה אידל והסופר חיים באר). הרצאת סיכום  
  2012  Conference 28 of  the Association for Israel Studies,Haifa University 'The Zionist Roots of the Canaanaite Movement'  
  קיץ תשע"ב כנס על קבלת ליטא, אוניברסיטת בר-אילן 'השפעתו של ר' יצחק אייזיק חבר על פרשנותו של הרב קוק לקבלה'  
  סיוון תשע"ג כנס של המכללה האקדמית ספיר '"קיום מצוות ללא מצוה": בחיפוש אחר הנשגב: החוויה הדתית בעולם מחולן'  
  קיץ תשע"ג הכנס השישה עשר של האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים 'מיכה יוסף ברדיצ'בסקי -  בין הצהרות מהפכניות לרציפות תרבותית'  
  כסלו תשע"ז כנס לכבוד יובל שנים להענקת פרס נובל לעגנון, אוניברסיטת בר-אילן בין פנימיות לחיצוניות: רצון האל לעומת ההלכה והמסורת, ב'עגונות' וב'והיה העקוב למישור  
  קיץ תשע"ז הכנס השבעה עשר של האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים 'ההשתוקקות לאסון כפתולוגיה יהודית: בין 'מסע הערב של יתיר' של א"ב יהושע המוקדם, לתיאור הסיפור ב'חסד ספרדי' אצל א"ב יהושע המאוחר'  
  חורף תש"פ כנס על מורשת הגר"א מווילנה לרגל 300 שנה מאז הולדתו, מטעם אוניברסיטת אריאל, מלון יערים קיבוץ מעלה החמישה. 'מעמד העולם לפני הופעת עם ישראל: בין הרמח"ל לר' יצחק איזיק חבר'  
         

   

  תאריך עדכון אחרון : 10/04/2024