תואר שלישי

תואר שלישי

הנחיות לתלמידי תואר שלישי בלימודי יסוד ביהדות:

 1. קורסי יסוד ביהדות מחלוקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04.

 2. סטודנט שלמד לאחד מהתארים בלבד (ראשון או שני) באוניברסיטת בר-אילן חייב ב-2 ש"ש* בלימודי יסוד ביהדות- עד סוף התואר.

 3. סטודנט שלא למד באוניברסיטת בר-אילן לאף אחד מהתארים חייב ב-4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (כאשר 2 ש"ש מתוכן חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד) וזאת עד סוף התואר.

 4. סטודנט שלמד לשני תארים ("בוגר"= תואר ראשון  ו"מוסמך"= תואר שני) באוניברסיטת בר-אילן ובמסגרות אלו השלים את הדרישות בלימודי יסוד ביהדות, פטור מלימודי יסוד ביהדות.

 5. תלמידים המתמחים בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות (תנ"ך, תלמוד או מחשבת ישראל) יהיו  פטורים מלימודי יסוד ביהדות. 

 6. יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר.

 7. תלמידים שלמדו תואר שני במשפטים בתכנית המרוכזת (תואר שני במשפטים ללא תזה) ובמסגרת זו לא למדו לימודי יסוד ביהדות (קורסים של ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות קודים 01-04), יהיו מחוייבים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר השלישי. סטודנט שלא סיים תואר ראשון בבר אילן יהיה מחויב ב- 4 ש"ש (כאשר 2 ש"ש מתוכן בחום תנ"ך או תלמוד) וסטודנט שסיים תואר ראשון בבר אילן יהיה מחויב ב- 2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. בנוסף, לא ניתן יהיה ללמוד קורס דיני משפחה/ דיני אישיות היות שתכנים של קורסים אלה נלמדו במסגרת הפקולטה למשפטים. 

 8. סטודנטים שסיימו תואר שלישי בבר אילן והשלימו את חובותיהם בלימודי יסוד ביהדות במסגרת זו, באם ילמדו תואר שלישי נוסף, אינם יהיו מחוייבים בלימודי יסוד ביהדות נוספים. 

 9. סטודנטים הלומדים במסלול הישיר-מקבלים זכאות רק לתואר שלישי ולכן- מי שבוגר בר אילן מחויב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. מי שאינו בוגר בר אילן מחויב ב-4 ש"ש בלימודי יסוד.

 10. תלמידים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות. יש לפנות ע"י טופס פניה למדור תל"מ ולבקש להמיר את אשכול יהדות באשכול קורסים כלליים.

תלמידים שלמדו במסגרת לימודיהם הקודמים קורסים ביהדות/ לימודי יהדות מובהקים במוסד אקדמי אחר בהיקף החובות שחלים על תלמידי בר-אילן, יוכלו להגיש בקשה לוועדה לתואר שלישי ע"ג טופס פניה ולבקש פטור מקורס ביהדות.

הנחיות לקבלת פטור-

 • ניתן להגיש בקשה לפטור מיהדות רק סטודנטים שהתקבלו לאוניברסיטה + ערכו מערכת שעות ועד תום שנה ראשונה ללימודים.

 • רשאי להגיש בקשה לפטור סטודנט שצבר היקף שעות שנתיות (נקודות זכות) בהיקף זהה לבוגרי בר אילן (תלמידים שסיימו בבר אילן תואר ראשון) במקצועות יהדות מובהקים (תנ"ך/תלמוד) וזאת על סמך לימודיו הקודמים.

 • לא יינתן פטור מיהדות לתואר שלישי על סמך קורס או שניים שנלמדו בלימודים קודמים, אלא "היקף זהה לבוגרי בר אילן". 

כיצד מגישים בקשה לפטור?

יש להקפיד על תקינות האישורים הבאים:

אישור ישיבה גבוהה מעל גיל 18- האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה והיקף שעות שבועיות שנלמדו.

אישיור ישיבת הסדר- האישור חייב לכלול לוגו של הישיבה, חתימה + חותמת של מוסמך מהישיבה, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש ושנה, היקף שעות שבועיות שנלמדו וצין תקופת שירות צבאי במהלך לימודי ההסדר. רק לימודי ישיבה בפועל יוכרו. 

אישור מדרשה לבנות- האישור חייב לכלול לוגו של המדרשה, חתימה + חותמת של מוסמך מהמדרשה, שם מלא של הסטודנטית ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים- מחודש ושנה ועד חודש והקורסים שנלמדו כולל ציון מספרי והיקף שעות לימוד שבועיות שנלמדו

גיליון ציונים ממוסד אקדמי- האישור חייב לכלול לוגו של המוסד, חתימה + חותמת המוסד, שם מלא של הסטודנט ומס' תעודת זהות, תקופת לימודים ופירוט הקורסים שנלמדו כולל ציון  מספרי בתחומי היהדות המובהקים (תנ"ך/ תלמוד). לא ילקחו בחשבון עבודות סמינריון וציון עובר.  

אישורים שלא יהיו תקינים ויצורפו לפנייה לפטור מלימודי יסוד בתארים מתקדמים, הבקשה לא תבדק ולא תועבר לדיון בוועדת הפטורים. חלה האחריות על הסטודנט/ית לפעול על פי הנהלים להגשת בקשה לפטור. לכל שאלה בנושא זה ניתן לפנות אלינו במייל- yesod@biu.ac.il ואנו נשמח לסייע. 

רק לאחר שכל האישורים תקינים, ניתן להגיש בקשה לפטור באמצעות-

חדש - הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד
אנו שמחים לבשר לכם כי מהיום ניתן להגיש בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר.
כל פניה בדרכים אחרות, תעכב באופן משמעותי את הטיפול בפנייתכם.
יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד בתארים מתקדמים).
בפניות מנהליות>רשימת בקשות ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח בדואר על ידי הוועדה לתואר שלישי.

* ש"ש = שעות שנתיות